Conflict

Bij een conflict met uw aannemer kunt u doorgaans de volgende stappen ondernemen:

1. Maak melding

Meld het probleem zo snel mogelijk schriftelijk aan de aannemer. Noem ook de gewenste oplossing. 

Heeft u de Verbouwgarantie van Bouwgarant afgesloten of is de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen van toepassing én is sprake van een gebrek dat onder de garantie valt? Meld het gebrek dan niet alleen aan de aannemer maar ook aan Bouwgarant respectievelijk Woningborg en volg de procedure zoals genoemd in de betreffende garantieregeling.

2. In gebreke stellen 

Reageert de aannemer niet of wil hij het probleem niet oplossen? Stel hem dan per aangetekende brief in gebreke. Zet in de brief dat u binnen een termijn van bijvoorbeeld twee weken een oplossing verwacht of anders verdere (juridische) stappen overweegt.
Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Schakel dan eerst uw verzekeraar in. 

3. Start een procedure 

Reageert de aannemer niet of negatief op uw ingebrekestelling? Dan is de laatste stap procederen.

Weeg eerst af of procederen rendabel is. Dat hangt onder meer af van hoe sterk u staat, het financiële belang, de kosten van een procedure en het feit of u een rechtsbijstandsverzekering heeft.

Instanties

In uw contract of de algemene voorwaarden staat meestal bij welke instantie u terecht kunt met uw conflict.

Zijn er consumentenvoorwaarden van toepassing, dan kunt u uw geschil aan een geschillencommissie voorleggen. In uw voorwaarden staat welke geschillencommissie bevoegd is. Deze procedure is relatief goedkoop en laagdrempelig. Zijn bijvoorbeeld  de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010 (Covo 2010) (pdf) van toepassing, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw

Staat er niet in uw contract of algemene voorwaarden waar u uw geschil kunt voorleggen, dan is de burgerlijke rechter bevoegd.  De rechtbank heeft twee sectoren: kanton en civiel. Het hangt af van het financieel belang van de zaak waar u terecht kunt. 
Heeft u toestemming van uw verzekeraar om externe hulp in te schakelen of heeft u geen verzekering, dan kunt u gebruik maken van onze juridische dienstverlening.

Wilt u meer informatie?

Ga dan terug naar Verbouwen.

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.