Vergunningen

Voor sommige verbouwingen is een vergunning noodzakelijk. Op omgevingloket.nl kunt u uitzoeken of in uw gemeente een vergunning vereist is. Zo ja, dan kunt u deze meteen digitaal aanvragen. 

Bouwleges

Voor de behandeling van de vergunningsaanvraag betaalt u bouwleges. De kosten kunnen per gemeente flink uiteenlopen.
Uw aanvraag wordt getoetst op een aantal punten:

  • Uw aanvraag moet voldoen aan het Bouwbesluit
  • Uw aanvraag moet voldoen aan de bouwverordening
  • Uw aanvraag moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente
  • Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen
  • U moet voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot uw buren

Aanvraag

De gemeente moet in de meeste gevallen binnen acht weken beslissen op de aanvraag. De termijn mag eenmalig met zes weken worden verlengd. 

Als de gemeente niet op tijd beslist terwijl u wel aan alle eisen heeft voldaan, krijgt u mogelijk automatisch de vergunning. Het is wel van belang bij uw gemeente te controleren of er inderdaad sprake is van ‘fictieve verlening’.
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een rijksmonument, geldt een langere procedure. De gemeente moet binnen zes maanden beslissen en kan deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Als er niet op tijd een beslissing valt, is er geen sprake van mogelijke fictieve verlening. U heeft wel recht op een dwangsom per dag zolang de gemeente, na een aanmaning van uw kant, geen besluit neemt.

Bezwaar

Als u de vergunning heeft, kunnen uw buren en andere belanghebbenden gedurende zes weken bezwaar maken. De gemeente heeft vervolgens zes weken de tijd om te beslissen. Twaalf weken als er een adviescommissie bij wordt betrokken. Ook deze termijnen mogen eenmalig met zes weken worden verlengd. Als de gemeente het bezwaar terecht vindt, kunt u de vergunning weer kwijtraken. 
Wacht dus met de verbouwing totdat de bezwaarperiode voorbij is.
Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift, kunt u binnen zes weken in beroep bij de rechtbank. De laatste stap is hoger beroep bij de Raad van State.

 

Wilt u meer informatie?

Ga dan terug naar Verbouwen.