Contract

Gaat u verbouwen? Het is raadzaam om dan een contract (verbouwingsovereenkomst) af te sluiten. Zorg dat in de overeenkomst in ieder geval de volgende punten opgenomen zijn:

  • Omschrijving werkzaamheden en materialen
  • Prijs
  • Betalingstermijnen, betaal naar verhouding van de vordering van het werk
  • Startdatum
  • Uitvoeringsduur of opleveringsdatum
  • Garanties 
  • Zo nodig ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld voor niet verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor bouwen en/of een financieringsvoorbehoud

Contractbeoordeling

Dit contract kunt u door een expert van Vereniging Eigen Huis laten beoordelen voor € 160 per uur. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Een gemiddelde beoordeling duurt twee uur. U kunt de contractbeoordeling online aanvragen. Download het opdrachtformulier en stuur het ingevulde formulier naar contracten@eigenhuis.nl. Na ontvangst van het opdrachtformulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een terugbel afspraak in te plannen voor het doornemen van het contract.

BouwGarant

Heeft u een aannemer gekozen die is aangesloten bij BouwGarant, kunt u het BouwGarant-contract met de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen (pdf) gebruiken. De Covo zijn opgesteld in samenwerking met onder andere Vereniging Eigen Huis. Hiermee zijn uw rechten en plichten en die van de ondernemer goed geregeld.

Bovendien kunt u bij een conflict relatief goedkoop en eenvoudig naar de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw stappen. Krijgt u gelijk en komt de aannemer de uitspraak niet op tijd na, dan neemt BouwGarant de verplichting van de aannemer over tot maximaal € 10.000.

U kunt eventueel de Bouwgarant Verbouwgarantie afsluiten, waarmee u zich extra kunt beschermen tegen gebreken en faillissement van de aannemer. Deze garantie zit niet automatisch bij uw contract. Na aanvraag hoort u een certificaat te krijgen. 

Woningborg

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen kan van toepassing zijn als uw aannemer is aangesloten bij Woningborg. Ook deze garantie biedt onder voorwaarden dekking bij faillissement van de aannemer tijdens de bouw en bij gebreken na oplevering.  

Kluscontract

Heeft u een bedrijf gevonden dat niet is aangesloten bij BouwGarant of Woningborg of een brancheorganisatie die werkt met consumentenvoorwaarden? Dan kunt u het kluscontract gebruiken dat is opgesteld door Vereniging Eigen Huis. (Toelichting kluscontract)

Aannemers willen graag dat bij de oplevering alles betaald is. Toch is het verstandig in het contract af te spreken om een deel van de betaling achter te houden totdat eventuele gebreken zijn opgelost. In het Kluscontract is al opgenomen dat u bij oplevering 5% van de aanneemsom mag inhouden.

Wilt u meer informatie?

Ga dan terug naar Verbouwen.

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.