Oplevering

Als de verbouwing klaar is, kan de oplevering plaatsvinden.

Voorbereiding op de oplevering

  • Controleer of de verbouwing volgens afspraak is uitgevoerd. Denk hierbij aan de gebruikte materialen, maar ook of de kleuren kloppen en of alles wel op de goede plek is aangebracht. Let ook goed op beschadigingen, met name van glas, sanitair, tegelwerk en deuren.
  • Controleer of het meer-/minderwerk volgens afspraak is uitgevoerd. Neem een overzicht van de meer-/minderwerklijst en eventuele tekeningen mee naar de oplevering.
  • Test onderdelen zoals de kranen in de keuken, het toilet en de badkamer en het hang- en sluitwerk van deuren en ramen.
  • Noteer verschillen en gebreken op een lijst die je samen met de contractstukken meeneemt naar de oplevering.

Opleveringsrapport

Bij de oplevering inspecteer je samen met de aannemer of de verbouwing goed is uitgevoerd en wordt er een opleveringsrapport (het proces verbaal van oplevering) opgesteld. Alle geconstateerde gebreken worden hierin genoteerd. Zowel jij als de aannemer ondertekent dit rapport. Hiermee verplicht de aannemer zich tot herstel. Zaken waarover je het niet met hem eens bent, kun je als discussiepunten opnemen in het opleveringsrapport. De aannemer heeft zich nog niet verplicht tot herstel maar je hebt het gebrek dan op tijd gemeld.

Opleveringskeuring

Het is niet altijd eenvoudig om onvolkomenheden te ontdekken. Schakel daarom een onafhankelijke bouwkundige in. Je kunt een opleveringskeuring aanvragen bij Vereniging Eigen Huis.

Betaling achterhouden

Mogelijk staat in je contract dat je een percentage van de aanneemsom mag inhouden bij oplevering. In het model Kluscontract Vereniging Eigen Huis staat bijvoorbeeld dat 5 procent van de aanneemsom ingehouden mag worden. Staat er niets in je contract over inhouding en zijn er gebreken bij de oplevering, dan kun je van jouw wettelijk opschortingsrecht gebruikmaken. Dan houd je een bedrag achter dat in verhouding staat tot de gebreken. 

Oplevering weigeren

Is de verbouwing nog lang niet klaar? Dan kun je de oplevering vaak weigeren. Doe dit schriftelijk. Stel een verklaring op waarin staat dat de oplevering niet heeft plaatsgevonden en op basis van welke gebreken dit is gebeurd. De verklaring moet door jou en door de aannemer worden ondertekend. Als de oplevering door weigering is opgeschort, heb je meestal recht op een schadevergoeding. De hoogte daarvan staat vaak in de bij jouw contract behorende algemene voorwaarden.

Opstalverzekering 

Door een verbouwing kan jouw woning in waarde stijgen. In dat geval moet ook de opstalverzekering worden aangepast om te voorkomen dat je huis onderverzekerd is. 

Wil je meer informatie?

Ga terug naar Verbouwen.