Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackVvE Financiering

Kan een VvE geld lenen?

Ja, zo kan een VvE een SVn Stimuleringslening aanvragen, een VvE Energiebespaarlening en een Stimuleringslening kleine VvE's.

vrouw belt op balkon

Een VvE heeft de volgende mogelijkheden om onderhoud te financieren met leningen:

 • Een regionale stimuleringslening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Een aantal gemeenten biedt dit aan.
 • Leningen bij sommige banken. De VvE moet wel al een lopende rekening bij deze bank hebben.
 • Gaat het om energiebesparende maatregelen, dan kan de VvE een energiebespaarlening afsluiten via het Nationaal Warmtefonds. Zij bieden een VvE Quickscan aan om te checken of jouw VvE voor een VvE Energiebespaarlening in aanmerking komt.
 • En sinds 1 november 2022 via SVn de Stimuleringslening kleine VvE met garantie van  dit is een lening voor VvE’s met 7 of minder woningen. De lening financiert energiebesparende maatregelen en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Let wel op!

 • Lees de voorwaarden van verschillende partijen en vergelijk deze.
 • Een voorwaarde kan zijn dat je een meerjarenonderhoudsplan moet inleveren.
 • Bekijk of het splitsingsreglement het toelaat om een lening voor de VvE af te sluiten.
 • De voorwaarden van verschillende partijen en vergelijkluiten worden genomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. 
 • Als de meerderheid heeft besloten dat de lening moet worden afgesloten, dan is dit een verplichting voor elk VvE-lid.
 • De rente over jouw aandeel in de lening kan aftrekbaar zijn als de lening aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
 • Je bent niet hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Wel is elk VvE-lid hoofdelijk aansprakelijk voor zijn aandeel in de VvE-schuld. 
 • Wat jouw aandeel in de totale lening is, staat in de splitsingsakte. Deze is vaak gerelateerd aan het breukdeel of de oppervlakte van het appartement.
 • De VvE-lening is meestal een zakelijke lening en wordt niet bij BKR (Bureau Krediet Registratie) geregistreerd. 
Spaarvarkentje

UBO (Ultimate Beneficial Owners)

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) zijn financiële instellingen zoals banken verplicht om de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van hun cliënt (de VvE) vast te stellen. Zij moeten dit doen om te voorkomen dat hun dienstverlening wordt gebruikt voor witwassen of financieren van terrorisme. VvE’s zijn uitgezonderd van de verplichting van registratie in het UBO-register. Financiële instellingen moeten bij VvE’s wel nog steeds de UBO vaststellen in het kader van hun dienstverlening.

In VvE’s is de eigenaar met een eigendom van meer dan 25 % de UBO. Als er geen eigenaar binnen de VvE is met een eigendom van meer dan 25 %, dan wordt automatisch het bestuur van de VvE als UBO gezien, ook al heeft het bestuur in de VvE geen feitelijke zeggenschap. Dit is in de Wwft zo vastgelegd. Wanneer bestuurders als UBO worden aangewezen, heeft dit voor hen in beginsel geen juridische gevolgen als sprake blijkt te zijn van witwassen via bijvoorbeeld de VvE-bijdrage. Dit is anders als het bestuur wetenschap had van de herkomst van de middelen.

Ook interessant in kennisbank

Waar kan een VvE een lening aanvragen voor achterstallig onderhoud?

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

Regel een MJOPVvE Juridisch advies bij problemenOpleveringskeuring algemene ruimtenVvE verzekeringHet besturen van een VvE

Eigen Huis Magazine september 2023

Eigen Huis Magazine september 2023
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube