geld 1903x432

Verduurzaming financieren

Welke manieren van financieren zijn mogelijk?

Een VvE kan op verschillende manieren energiebesparende maatregelen financieren: met subsidies, uit het reservefonds of via een Energiebespaarlening.

Actueel:

Vanaf januari 2023 wordt het mogelijk om subsidie aan te vragen bij één isolatiemaatregel. Momenteel kan dit alleen nog als er twee of meer isolatiemaatregelen gelijktijdig worden genomen. Ook komt er een centrale regeling die het aanvragen en uitvoeren van maatregelen moet gaan versimpelen en versoepelen. Kleine VvE’s met minimaal 2 appartementen kunnen vanaf 1 december 2022 ook in aanmerking komen voor financiering via het Nationaal Warmtefonds voor verduurzaming.

Energiesubsidies

Voor energiebesparende - en duurzame maatregelen kun je als VvE subsidie aanvragen. De overheid heeft hiervoor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De Subsidie voor duurzame energie (ISDE),  Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) en Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH).

Meer over energiesubsidies voor VvE's >

Reservefonds

Een VvE is wettelijk verplicht een reservefonds te hebben. Hieruit kan een VvE grote uitgaven voor onderhoud doen, zoals de reparatie van het dak, maar ook uitgaven voor energiebesparende maatregelen.

Meer over het reservefonds >

Energiebespaarlening

VvE’s met minimaal acht appartementen komen in aanmerking voor de Energiebespaarlening. De lening heeft een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar, het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd. De lening staat op naam van de VvE en is te combineren met bovengenoemde subsidie. De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Warmtefonds, dat gevuld is door onder meer de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN bank. Vanaf 1 december 2022 is het mogelijk om een energiebespaarlening af te sluiten voor kleine VvE’s met minimaal 2 appartementen. 

Het Nationaal Warmtefonds financiert ook VvE's waarin woningcorporaties meer dan 50% van de woningen bezitten.

Meer over de Energiebespaarlening >

VvE lening

Er zijn ook op gemeentelijk niveau speciale VvE leningen. Hiervan loopt de aanvraag via SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).
Kijk of jouw gemeente een VvE lening verstrekt en onder welke voorwaarden.

Onze diensten voor VvE's