Energiesubsidies voor VvE's

Voor energiebesparende - en duurzame maatregelen kun je als VvE subsidie aanvragen. De overheid heeft hiervoor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De Subsidie voor duurzame energie (ISDE) en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Update 17/06/2021: Het budget voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is op 4 juni 2021 overtekend. Dit wil zeggen dat de aangevraagde subsidiebedragen hoger zijn dan het totale budget van de subsidie. Ga voor meer informatie naar RVO.

1. Voor welke maatregelen geldt de SEEH voor VvE's?

De subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE is voor isolatiemaatregelen, aanvullende maatregelen zoals waterzijdig inregelen verwarmingssysteem maar ook voor energieadvies of energieadvies in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Per 1 april 2021 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare budget € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld.

Het is ook mogelijk om als eigenaar bewoner subsidie aan te vragen voor isolatiemaatregelen via de ISDE woningeigenaren je moet dan minimaal twee isolatiemaatregelen toepassen en de aanvraag van de subsidie kan alleen achteraf.  Bijvoorbeeld als je enkelglas gaat vervangen voor HR++glas (minimaal 10m2) en als je appartement een zolder heeft subsidie voor dakisolatie (minimaal 25m2). Overleg dit van te voren met rvo. Als je individueel subsidie hebt gekregen, kun je daarna waarschijnlijk niet meer meedoen als de VvE in de toekomst subsidie aanvraagt.

> Aanvragen SEEH

2. Voor welke maatregelen geldt de ISDE?

Warmtepomp, zonneboiler, aansluiting op het warmtenet en de VvE mag als zakelijke gebruiker ook subsidie aanvragen voor zonnepanelen en windturbines.

> Aanvragen ISDE

3. Wanneer kom ik in aanmerking voor de ISDE?

Je komt als VvE in aanmerking voor de ISDE zakelijke gebruiker als er een geldig KvK nummer aanwezig is en de installatie van de maatregelen vinden plaats door een bouwinstallatiebedrijf.

4. Wat zijn de voorwaarden van de SEEH en de ISDE?

 • De VvE vraagt eerst de subsidie aan, voordat de koopovereenkomst voor het apparaat wordt gesloten.
 • Het apparaat of installatie voldoet aan bepaalde technische eisen.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • De VvE neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat je als VvE de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • Bij de aansluiting warmtenet moet binnen 24 maanden alles in gebruik worden genomen na beslissing subsidieaanvraag.
 • Er mag uitstel worden aangevraagd binnen de 12 en 24 maanden (warmtenet) Voorwaarde voor uitstel is dat er een concreet vooruitzicht is dat de VvE het apparaat binnen een afzienbare en afgesproken termijn in gebruik neemt.
 • Je mag als VvE voor meerdere installaties / apparaten subsidie aanvragen.

5. Wat zijn de subsidiebedragen?

 • Voor een warmtepomp kun je vanaf € 500 subsidie ontvangen, afhankelijk van de warmtepomp die je kiest.
 • Voor een zonneboiler kun je vanaf € 500 subsidie ontvangen, afhankelijk van de zonneboiler die je kiest.
 • Voor een aansluiting op het warmtenet kun je een subsidiebedrag ontvangen voor een centrale aansluiting:
  • Bij een vermogen van maximaal 100 kW € 2.925
  • Bij een vermogen van meer dan 100 kW tot en met 400 kW € 12.334
  • Bij een vermogen van meer dan 400 kW € 21.906
 • De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.
 • De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt maximaal € 66 per m2 rotoroppervlak. 

6. Voor welke maatregelen geldt de SCE?

Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kunnen VvE’s een tegemoetkoming ontvangen voor het opwekken van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht. De SCE is een meerjarige regeling en loopt van 1 april 2021 tot 1 april 2026. In 2021 is er een budget van € 92 miljoen beschikbaar.

> Aanvragen SCE

7. Wat zijn de voorwaarden voor de SCE?

 • De productie-installatie wordt: aan, op, in of boven een gebouw of de daarbij behorende grond geplaatst, waarvan de VvE eigenaar is.
 • Bij de aanvraag wordt een lijst toegevoegd met leden van de VvE met de naam en het adres van elk lid.
 • Alle leden van de VvE zijn gevestigd binnen de aangevraagde postcoderoos op het moment dat de aanvraag wordt gedaan. Ook de leden die bij een algemene ledenvergadering tegen hebben gestemd.
 • Alle leden hebben een kleinverbruikersaansluiting op het moment dat de aanvraag wordt gedaan.
 • Per adres is niet meer dan één persoon of bedrijf lid van de VvE.
 • De juiste vergunningen moeten aanwezig zijn, deze worden toegevoegd bij de aanvraag.
 • De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

8. Wat is het subsidiebedrag SCE?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Elk jaar wordt per type installatie een basisbedrag vastgesteld per kWh die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs. Als de energieprijs stijgt, ontvang je minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvang je meer subsidie.

9. Zijn er ook regionale subsidies voor een VvE?

Ja er zijn gemeenten die regionale subsidies hebben voor VvE's. Ga hiervoor naar energiesubsidiewijzer.nl of de website van de gemeente.

10. Waar vraag ik als VvE subsidie aan?

Als VvE vraag je de landelijke subsidies aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Regionale subsidies lopen via de gemeente of provincie.

> Aanvragen ISDE

> Aanvragen SEEH

> Aanvragen SCE

Meer informatie

Verduurzamen als VvE

Wil je als VvE het complex verduurzamen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ontdek welke. VvE en verduurzamen

Zo is een VvE opgebouwd

Hoe is een VvE opgebouwd? Welke organen zijn er en wat zijn hun taken? Organen en hun taken

Hoe je als VvE onderhoud regelt

Hoe regel je als VvE onderhoud aan het appartementencomplex? En hoe kun je onderhoudskosten financieren? VvE en onderhoud

Wat je als VvE móét regelen

Ontdek wat je als VvE móét regelen, zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een reservefonds en een opstalverzekering. VvE en regelgeving