Documenten bekijken

Conflicten tussen VvE-leden

Wat doe je bij een conflict? 

Onderlinge conflicten binnen de VvE kunnen nadelige invloeden hebben, bijvoorbeeld op het woonplezier of het onderhoud en de  verduurzaming van het pand. Het is daarom belangrijk conflicten zo snel mogelijk op te lossen. Je leest hier hoe je dat kunt doen.

Conflicten kunnen bijvoorbeeld gaan over geluidsoverlast of de bereidheid om mee te betalen aan bepaald onderhoud. Daarnaast kan er een verschil in prioriteiten bestaan. Zo is de ene eigenaar bijvoorbeeld ambitieuzer dan de andere als het gaat om verduurzaming, waardoor er discussie ontstaat over de mate van investeren in verduurzamingsmaatregelen. Op deze pagina vind je wat je moet doen als er een conflict bestaat tussen VvE-leden onderling.

Praat met elkaar!

Arianne Timmerman | Kennisspecialist VvE's

Ga bij een probleem zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek en voorkom dat het conflict oploopt. Geef rustig aan wat het probleem is en luister ook goed naar wat de ander te zeggen heeft. Wellicht dat het standpunt van de ander jou op andere gedachten brengt, of andersom.

Risico's van conflicten

Als er een conflict is binnen de VvE kan het gebeuren dat gezamenlijke besluiten worden uitgesteld. En dit kan vervolgens weer invloed hebben op het onderhoud of de verduurzaming van het pand. Achterstallig onderhoud kan op den duur tot serieuze problemen leiden en tot hogere kosten. Bovendien beïnvloedt een conflict het woonplezier. Het is dus belangrijk conflicten zo snel mogelijk uit de weg te helpen.

Welke stappen kun je ondernemen bij conflicten?

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen. We hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet:

1. Praat met elkaar en vergeet niet te luisteren!

Als er een probleem is, ga dan zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek en voorkom dat het conflict oploopt. Probeer daarbij rustig te blijven en geef aan wat het probleem is. Luister ook goed naar wat de ander te zeggen heeft. Wellicht dat het standpunt van de ander jou ook op andere gedachten brengt, of andersom. Als je elkaars standpunt weet, kun je ook beter op zoek naar een oplossing voor het probleem.  

De gemoederen binnen de VvE kunnen rustig zijn en dan is er ineens escalatie tijdens de vergadering. Ook hier geldt, luister goed naar elkaar. Wellicht is er onduidelijkheid over een aantal zaken of is er een zogenaamde informatieachterstand. Het kan dan bijvoorbeeld helpen om de ontbrekende puzzelstukjes met elkaar in te vullen. Of een bijeenkomst met elkaar te beleggen, waarin je de belangrijkste regels uit het splitsingsreglement en huishoudelijk reglement met elkaar bespreekt. Soms kan het ook verstandig zijn om een externe dagvoorzitter in te schakelen.

2. Onafhankelijke dagvoorzitter die een vergadering kan leiden

Als er conflicten zijn binnen een VvE kan het helpen voor de VvE-vergadering een onafhankelijke dagvoorzitter in te huren. Deze voorzitter kan ervoor zorgen dat de VvE vergadering efficiënt verloopt en biedt alle VvE-leden de gelegenheid hun visie te geven. Doordat de onafhankelijke dagvoorzitter zelf geen belang heeft bij een specifieke uitkomst, staat deze volledig neutraal tegenover de besluiten die moeten worden genomen.

3. Opzoek naar bemiddeling

Kom je er niet onderling uit, dan kun je de hulp van anderen inschakelen om te bemiddelen in het probleem. Hierin zijn verschillende mogelijkheden, we noemen er een paar:

Mediation

Een rechtzaak starten is vaak het laatst wat je wilt, omdat dit de relatie met de ander in gevaar brengt. Een manier om ervoor te zorgen weer met elkaar om tafel te komen en een gesprek te voeren is mediation. Mediation is altijd op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Je gaat samen opzoek naar oplossingen waar alle deelnemers blij van worden. Dit gebeurt onder begeleiding van de mediator. Samen met de partij waar je het conflict mee hebt, zoek je een mediator.

Mediation begint altijd eerst met het ondertekenen van de mediation-overeenkomst. Hierin zijn zaken geregeld, als de kosten van mediation, wie betaalt de kosten van de mediation etc. Wanneer jullie met elkaar tot een oplossing komen, wordt deze oplossing vastgelegd in een lijst van afspraken, de zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Mediation zorgt vaak niet alleen voor een meer duurzame oplossing van het probleem, maar is ook een goedkoper alternatief dan een rechtszaak.

Buurtbemiddeling

Wanneer er binnen het appartementencomplex een “burenruzie” aan de gang is, zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van buurtbemiddeling. Veel gemeenten biedende gratis buurtbemiddeling aan.

4. Juridisch advies

Heb je een juridische vraag of wil je weten wat jouw rechtspositie is in een bepaalde situatie? Als lid van Vereniging Eigen Huis kun je contact opnemen met het Informatie en Adviescentrum voor gratis advies.  

5. Gang naar de rechter

De uiterste stap in een conflict is de gang naar de rechter. In zo'n  geval is het conflict vaak al hoog opgelopen en is een bemiddeling niet meer zinvol. Weet dat de gang naar de rechter een negatieve invloed kan hebben op de onderlinge relatie en daarmee dus problematisch kan zijn, omdat je hierna wel gewoon met elkaar verder moet.

Heb je rechtsbijstand nodig? Als lid van Vereniging Eigen Huis kun je tegen een scherp tarief de hulp van onze juristen en advocaten inschakelen.

(Juridisch) advies nodig? 

Heb je een juridische vraag of wil je weten wat jouw rechtspositie is in een bepaalde situatie? Als lid van Vereniging Eigen Huis kun je contact opnemen met het Informatie en Adviescentrum voor gratis advies.  

Meer over Juridisch Advies