Voordelen onafhankelijke voorzitter/adviseur

Voordat de voorzitter/adviseur aan de slag gaat, bespreken jullie eerst welke ondersteuning jouw VvE precies nodig heeft in (de aanloop naar) de VvE-vergadering. De voordelen van een onafhankelijke voorzitter/adviseur:

 • De voorzitter zorgt voor het efficiënt laten verlopen van de VvE-vergadering
 • Alle aanwezige VvE-leden krijgen de gelegenheid hun mening te geven
 • Besluiten worden genomen op basis van de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement

Hoe werkt het? 

 • Wil je een voorzitter/adviseur als professionele ondersteuning inzetten, dan kun je ons bellen op 033 450 77 50. Aan de telefoon krijg je meer informatie over de aanvraag van deze dienstverlening;
 • Het bestuur van de VvE verzorgt de agenda en de vergaderstukken;
 • Voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda met de voorzitter doorgenomen. Het bestuur voorziet hem indien gewenst van achtergrondinformatie;
 • De voorzitter zit de vergadering voor;
 • Na de vergadering worden de notulen gecontroleerd op correcte weergave;
 • Als n.a.v. de vergadering informatieverstrekking aan de juridische afdeling van Vereniging Eigen Huis gewenst is, kan de voorzitter daarvoor zorgen. 

Wat kost een voorzitter/adviseur?

In onderstaande tabel staan de tarieven van een voorzitter/adviseur via Vereniging Eigen Huis.

De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, reiskosten a € 0,19 per km en evt. parkeerkosten.

Voorzitten vergadering€ 600
Voorbespreken vergadering op locatie€ 85 per uur
Adviesgesprekken VvE Zaken€ 85 per uur
Conflictmanagement

€ 100 per uur

 

Het tarief voor het voorzitten van vergaderingen is inclusief:

 • Een voorbespreking van de vergadering op afstand en een korte bespreking vlak voor aanvang
 • Het inlezen in vergaderstukken
 • Controle op de notulen
 • Informatieverstrekking aan de juridische afdeling van Vereniging Eigen Huis (als dat gewenst is)

 

Meer diensten voor VvE's