De energierekening

Energierekeningen bevatten vaak fouten en zijn moeilijk te begrijpen. Hierdoor zijn fouten vaak alleen door experts te ontdekken; soms gaat het om honderden euro's. De consument betaalt de rekening. Door toekomstige ontwikkelingen, zoals het zelf opwekken van energie met zonnepanelen en flexibele energieprijzen per uur, wordt het nog belangrijker dat de rekening overzichtelijk is en klopt.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij vinden dat de energierekening beter kan: 

  • De energierekening moet begrijpelijk zijn en kloppen.
  • De Autoriteit Consument & Markt moet stevig toezicht houden op de juistheid van energierekeningen.
  • Er moet een verplichte vaste structuur komen, zodat de energierekening beter te begrijpen, controleren en vergelijken is.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze acties:

Nov 2017Energierekening stijgt flink door belastingen

Huishoudens krijgen een flink hogere energierekening. Door belastingverhogingen gaat een gemiddeld huishouden de komende jaren € 260 meer betalen, blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis.

Jul 2017Essent corrigeert energierekening van klanten met zonnepanelen en analoge meter

Na onze tussenkomst zeggen Essent en Energiedirect.nl toe de gevallen waar ten onrechte geen vermindering van energiebelasting op de eindnota is doorberekend, te corrigeren.

Jun 2017Energiespreekuur bij de Telegraaf
Lezers kunnen al hun vragen over energie besparen insturen tijdens het Energiespreekuur. We beantwoorden alle vragen over zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en isolatie.
Mei 2017Energienota’s moeten beter

Mede naar aanleiding van ons onderzoek van 6 februari doet toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) vervolgonderzoek met de Energiemonitor. Daaruit blijkt dat 60 % van de consumenten de energierekening ingewikkeld vindt. De ACM geeft energiebedrijven tot 1 juli om verbeteringen door te voeren.

Feb 2017Veel fouten in oncontroleerbare energienota

Na onderzoek naar ruim 200 energierekeningen vinden we een verscheidenheid aan fouten bij diverse energieleveranciers. We roepen de ACM op tot gedegen onderzoek en sluitend toezicht op de juistheid van energierekeningen.

Okt 2016E.ON verstuurt 2500 foutieve energierekeningen

Uit ons onderzoek blijkt dat bij de benadeelde klanten van E.ON een zogenoemde 'correctiefactor elektriciteit' op de rekening staat vermeld. Het stroomverbruik van deze klanten valt hierdoor volgens de rekening soms vier keer zo hoog uit. Daarbij komt dat de 'correctiefactor elektriciteit' überhaupt niet in rekening moet worden gebracht. E.ON belooft hierop klanten met een foutieve rekening te benaderen.

Jun 2014Brief aan minister Kamp ‘Zorgplicht energierekening’

Op basis van bevindingen na een analyse van 157 energierekeningen, pleiten we voor een uniforme energierekening door het verplicht stellen van een vast format. Een vaste structuur, met vaste terminologie, zodat rekeningen controleerbaar en vergelijkbaar zijn.

Collectieve Inkoop Energie

Wij willen de woonlasten voor huiseigenaren betaalbaar houden en vinden dat iedereen recht heeft op scherpe tarieven voor gas en groene stroom. Daarom organiseert Vereniging Eigen Huis de Collectieve Inkoop Energie. Sinds 2009 zijn ruim een half miljoen huishoudens via de Collectieve Inkoop Energie overgestapt naar een goedkoper energiecontract.

Doe ook mee aan de Collectieve Inkoop Energie. Je hoeft je alleen vrijblijvend in te schrijven, wij regelen de rest.

Nieuws energie

VEH: vertrouwen in aanvullende plannen Energieakkoord ontbreekt

Vertrouwen en ontzorging zijn essentieel

Geplaatst op 06 jul 2016 , bijgewerkt 06 jul 2016, 14:15

De twee plannen die de overheid vanuit het Energieakkoord ontwikkelt voor meer energiebesparing bij woningen lijken niet kansrijk. Dit blijkt uit ledenonderzoek van Vereniging Eigen Huis. 

Slechts 13% respectievelijk 17 % van de respondenten vindt deze plannen in de huidige opzet goed of zeer goed, ondanks dat het overgrote deel vindt dat de woningvoorraad in Nederland energiezuiniger moet worden gemaakt. Gebrek aan vertrouwen in energieleveranciers en commerciële partijen lijkt aan deze slechte scores ten grondslag te liggen.

Vereniging Eigen Huis heeft minister Kamp deze verontrustende onderzoeksresultaten meegedeeld en wil dat de minister ze meeneemt bij de uitwerking van het intensiveringspakket van het Energieakkoord. Om eigenaren die nu niets doen in beweging te laten komen is een krachtige stimulans nodig.

De energiebesparingsdoelen van het Energieakkoord lopen achter op schema. Om alsnog de doelen te halen, worden momenteel aanvullende plannen ontwikkeld. Vereniging Eigen Huis heeft deze plannen aan ruim 1100 leden voorgelegd. Het eerste plan betreft een energiebesparingsverplichting voor energieleveranciers, waarbij leveranciers worden verplicht een bepaalde hoeveelheid energiebesparing bij hun klanten te realiseren.

Slechts 13 % van de ondervraagde leden vindt dit een goed of zeer goed plan en 64 % beoordeelt het als slecht of zeer slecht. In het tweede plan kunnen marktpartijen zich inschrijven voor een subsidie om aantrekkelijke energiebesparingspakketten aan huiseigenaren te kunnen aanbieden. Dit plan wordt iets minder negatief beoordeeld: 17% vindt het een (zeer)goed plan, en 51% (zeer)slecht.

Een belangrijke factor voor de lage beoordeling van de twee plannen is gebrek aan vertrouwen. Claudia Umlauf, belangenbehartiger Energie: “Consumenten zijn bang dat grote partijen vooral aan zich zelf denken en de consument aanpraten wat hen zelf uitkomt.”

Energiebedrijven en commerciële partijen scoren laag op vertrouwen.  55% heeft geen vertrouwen in energieleveranciers en 46% wantrouwt landelijke aannemers of installateurs. Netbeheerders scoren hier tussenin. Umlauf: ”We roepen de minister op om te kijken hoe hij het vertrouwen in de voorgenomen plannen kan vergroten.”

In aanvulling hierop moet de drempel om energiebesparende maatregelen te nemen heel laag gemaakt worden. Ontzorgen is daarbij het sleutelwoord:
Van begin tot einde:  consumenten weten vaak niet hoe en bij wie te beginnen als het gaat om energiebesparende maatregelen. Hulp van begin tot eind is welkom.
In behapbare stappen: concepten die uitgaan van meerdere labelsprongen ineens of zelfs nul op de meter, gaan voor de meeste consumenten veel te snel: de consument voert energiebesparende maatregelen het liefst stap voor stap uit.
Financieel ontzorgen: ook op financieel terrein is ontzorging belangrijk. Veel energiemaatregelen kennen nog een te lange terugverdientijd. Energieregelingen zouden hierbij kunnen helpen.

Echter, slechts 4% van de ondervraagde leden heeft het afgelopen jaar een dergelijke regeling gebruikt. Meer dan de helft van hen zou de besparingsmaatregel ook hebben doorgevoerd als er geen financiële regeling was geweest. De huidige regelingen zijn dus niet effectief.