De energierekening

Energierekeningen bevatten vaak fouten en zijn moeilijk te begrijpen. Hierdoor zijn fouten vaak alleen door experts te ontdekken; soms gaat het om honderden euro's. De consument betaalt de rekening. Door toekomstige ontwikkelingen, zoals het zelf opwekken van energie met zonnepanelen en flexibele energieprijzen per uur, wordt het nog belangrijker dat de rekening overzichtelijk is en klopt.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij vinden dat de energierekening beter kan: 

  • De energierekening moet begrijpelijk zijn en kloppen.
  • De Autoriteit Consument & Markt moet stevig toezicht houden op de juistheid van energierekeningen.
  • Er moet een verplichte vaste structuur komen, zodat de energierekening beter te begrijpen, controleren en vergelijken is.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze acties:

Nov 2017Energierekening stijgt flink door belastingen

Huishoudens krijgen een flink hogere energierekening. Door belastingverhogingen gaat een gemiddeld huishouden de komende jaren € 260 meer betalen, blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis.

Jul 2017Essent corrigeert energierekening van klanten met zonnepanelen en analoge meter

Na onze tussenkomst zeggen Essent en Energiedirect.nl toe de gevallen waar ten onrechte geen vermindering van energiebelasting op de eindnota is doorberekend, te corrigeren.

Jun 2017Energiespreekuur bij de Telegraaf
Lezers kunnen al hun vragen over energie besparen insturen tijdens het Energiespreekuur. We beantwoorden alle vragen over zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en isolatie.
Mei 2017Energienota’s moeten beter

Mede naar aanleiding van ons onderzoek van 6 februari doet toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) vervolgonderzoek met de Energiemonitor. Daaruit blijkt dat 60 % van de consumenten de energierekening ingewikkeld vindt. De ACM geeft energiebedrijven tot 1 juli om verbeteringen door te voeren.

Feb 2017Veel fouten in oncontroleerbare energienota

Na onderzoek naar ruim 200 energierekeningen vinden we een verscheidenheid aan fouten bij diverse energieleveranciers. We roepen de ACM op tot gedegen onderzoek en sluitend toezicht op de juistheid van energierekeningen.

Okt 2016E.ON verstuurt 2500 foutieve energierekeningen

Uit ons onderzoek blijkt dat bij de benadeelde klanten van E.ON een zogenoemde 'correctiefactor elektriciteit' op de rekening staat vermeld. Het stroomverbruik van deze klanten valt hierdoor volgens de rekening soms vier keer zo hoog uit. Daarbij komt dat de 'correctiefactor elektriciteit' überhaupt niet in rekening moet worden gebracht. E.ON belooft hierop klanten met een foutieve rekening te benaderen.

Jun 2014Brief aan minister Kamp ‘Zorgplicht energierekening’

Op basis van bevindingen na een analyse van 157 energierekeningen, pleiten we voor een uniforme energierekening door het verplicht stellen van een vast format. Een vaste structuur, met vaste terminologie, zodat rekeningen controleerbaar en vergelijkbaar zijn.

Collectieve Inkoop Energie

Wij willen de woonlasten voor huiseigenaren betaalbaar houden en vinden dat iedereen recht heeft op scherpe tarieven voor gas en groene stroom. Daarom organiseert Vereniging Eigen Huis de Collectieve Inkoop Energie. Sinds 2009 zijn ruim een half miljoen huishoudens via de Collectieve Inkoop Energie overgestapt naar een goedkoper energiecontract.

Doe ook mee aan de Collectieve Inkoop Energie. Je hoeft je alleen vrijblijvend in te schrijven, wij regelen de rest.

Nieuws energie

Essent corrigeert energienota van klanten met zonnepanelen en analoge meter

Geplaatst op 03 jul 2017 , bijgewerkt 03 jul 2017, 10:00

Klanten van Essent en dochterbedrijf Energiedirect.nl kregen in sommige gevallen ten onrechte geen vermindering energiebelasting op hun eindnota. Hierdoor betaalden zij ruim 370 euro te veel. Essent en Energiedirect.nl hebben na tussenkomst van Vereniging Eigen Huis toegezegd de betreffende nota’s te herzien. Ook zullen zij hun processen aanpassen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

Specifieke groep

Ieder huishouden dat op enig moment in een jaar stroom afneemt van het net, heeft recht op een vast bedrag vermindering energiebelasting. In 2017 is dit € 373,33, inclusief btw. Bij Essent en Energiedirect.nl ging het bij een zeer specifieke groep mis. Deze klanten hadden zonnepanelen en een analoge, terugdraaiende meter. 

Daarnaast gaven deze klanten een verbruik van nul door, of kwamen zij uit op een negatief verbruik. Vereniging Eigen Huis zag meerdere nota’s van leden die zo de vermindering energiebelasting misliepen.

Administratief proces

Sinds enige tijd stelt de Belastingdienst voor de vermindering energiebelasting strengere eisen aan de administratie van energieleveranciers. Essent en Energiedirect.nl zullen voortaan in het Centraal Aansluitingen Register (CAR) nagaan of een nul of negatief verbruik het gevolg is van het zelf opwekken van energie. Nuon en Eneco geven aan dat dit bij hen al de standaardprocedure is. 

Aanmelding zonnepanelen verplicht 

Consumenten zijn wettelijk verplicht om eenmalig aan hun netbeheerder te melden dat zij zelf stroom opwekken. Dat kan eenvoudig via www.energieleveren.nl. De netbeheerder zorgt ervoor dat de melding in het CAR wordt opgenomen.