De energierekening

Energierekeningen bevatten vaak fouten en zijn moeilijk te begrijpen. Hierdoor zijn fouten vaak alleen door experts te ontdekken; soms gaat het om honderden euro's. De consument betaalt de rekening. Door toekomstige ontwikkelingen, zoals het zelf opwekken van energie met zonnepanelen en flexibele energieprijzen per uur, wordt het nog belangrijker dat de rekening overzichtelijk is en klopt.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij vinden dat de energierekening beter kan: 

  • De energierekening moet begrijpelijk zijn en kloppen.
  • De Autoriteit Consument & Markt moet stevig toezicht houden op de juistheid van energierekeningen.
  • Er moet een verplichte vaste structuur komen, zodat de energierekening beter te begrijpen, controleren en vergelijken is.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze acties:

Nov 2017Energierekening stijgt flink door belastingen

Huishoudens krijgen een flink hogere energierekening. Door belastingverhogingen gaat een gemiddeld huishouden de komende jaren € 260 meer betalen, blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis.

Jul 2017Essent corrigeert energierekening van klanten met zonnepanelen en analoge meter

Na onze tussenkomst zeggen Essent en Energiedirect.nl toe de gevallen waar ten onrechte geen vermindering van energiebelasting op de eindnota is doorberekend, te corrigeren.

Jun 2017Energiespreekuur bij de Telegraaf
Lezers kunnen al hun vragen over energie besparen insturen tijdens het Energiespreekuur. We beantwoorden alle vragen over zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en isolatie.
Mei 2017Energienota’s moeten beter

Mede naar aanleiding van ons onderzoek van 6 februari doet toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) vervolgonderzoek met de Energiemonitor. Daaruit blijkt dat 60 % van de consumenten de energierekening ingewikkeld vindt. De ACM geeft energiebedrijven tot 1 juli om verbeteringen door te voeren.

Feb 2017Veel fouten in oncontroleerbare energienota

Na onderzoek naar ruim 200 energierekeningen vinden we een verscheidenheid aan fouten bij diverse energieleveranciers. We roepen de ACM op tot gedegen onderzoek en sluitend toezicht op de juistheid van energierekeningen.

Okt 2016E.ON verstuurt 2500 foutieve energierekeningen

Uit ons onderzoek blijkt dat bij de benadeelde klanten van E.ON een zogenoemde 'correctiefactor elektriciteit' op de rekening staat vermeld. Het stroomverbruik van deze klanten valt hierdoor volgens de rekening soms vier keer zo hoog uit. Daarbij komt dat de 'correctiefactor elektriciteit' überhaupt niet in rekening moet worden gebracht. E.ON belooft hierop klanten met een foutieve rekening te benaderen.

Jun 2014Brief aan minister Kamp ‘Zorgplicht energierekening’

Op basis van bevindingen na een analyse van 157 energierekeningen, pleiten we voor een uniforme energierekening door het verplicht stellen van een vast format. Een vaste structuur, met vaste terminologie, zodat rekeningen controleerbaar en vergelijkbaar zijn.

Collectieve Inkoop Energie

Wij willen de woonlasten voor huiseigenaren betaalbaar houden en vinden dat iedereen recht heeft op scherpe tarieven voor gas en groene stroom. Daarom organiseert Vereniging Eigen Huis de Collectieve Inkoop Energie. Sinds 2009 zijn ruim een half miljoen huishoudens via de Collectieve Inkoop Energie overgestapt naar een goedkoper energiecontract.

Doe ook mee aan de Collectieve Inkoop Energie. Je hoeft je alleen vrijblijvend in te schrijven, wij regelen de rest.

Nieuws energie

VEH: Klimaatakkoord moet realistisch zijn

Geplaatst op 10 jul 2018 , bijgewerkt 10 jul 2018, 14:17

Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels presenteerde dinsdag het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Vereniging Eigen Huis werkt aan de zogeheten sectortafel gebouwde omgeving mee aan de totstandkoming van het akkoord. Directeur Cindy van de Velde: ‘We maken ons hard voor een realistische aanpak waar iedereen aan mee kan doen.’

Het concept Klimaatakkoord schetst de contouren voor een grootschalige energietransitie die 4,2 miljoen huiseigenaren gaat raken. Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis: ‘De ambities zijn hoog, maar tegelijkertijd is veel nu nog onduidelijk. Wij praten mee aan de klimaattafel en maken ons hard voor een realistische aanpak waar iedereen aan mee kan doen.’ 

‘Belangrijk is dat de energietransitie niet eenzijdig wordt neergelegd bij eigenwoningbezitters en dat de woonlasten gelijk blijven. Bovendien moeten mensen zelf de regie kunnen voeren over hun keuzes. Dat ligt gevoelig omdat het om beslissingen gaat die ingrijpen in het privédomein: de eigen woning.’

Duurzaam wonen moet haalbaar zijn

Het Klimaatakkoord biedt volgens Vereniging Eigen Huis goede aanknopingspunten voor een uitwerking van de transitieplannen. Zo is het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit in het Klimaatakkoord gekomen en wordt ingezet op forse kostenverlagingen van de te nemen maatregelen. 

Cindy van de Velde: ‘Dat zijn mooie ambities, maar op dit moment is het nog onduidelijk of de plannen voor huiseigenaren haalbaar zijn en hoe ze onder de streep gaan uitwerken. Duurzaam wonen moet voor miljoenen huishoudens mogelijk worden. Dat kan met praktische handvatten, kostenverlagingen, technische innovatie en betaalbare financiële regelingen.’

Stimuleren in plaats van verplichten

De vereniging is uitgesproken voorstander van het helpen en stimuleren van huiseigenaren bij het verduurzamen van hun woning. Een betrouwbaar stimuleringsbeleid en goede financieringsmogelijkheden die zorgen voor gelijkblijvende woonlasten en een hoger wooncomfort, zullen steeds meer mensen over de streep trekken. 

Cindy van de Velde: ‘Vereniging Eigen Huis is daarom tegen dwingende verplichtingen die zorgen voor gevoelens van onrust en het draagvlak voor de verduurzaming ondermijnen. Ook moeten de kosten van de energietransitie evenwichtig worden verdeeld over de verschillende sectoren die meepraten en daarvoor moet nog veel gebeuren.’

Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om in te stemmen met het voorstel. Daarna kunnen de betrokken partijen de hoofdlijnen uitwerken en concrete afspraken opstellen. Eind 2018 moeten er handtekeningen onder het Klimaatakkoord staan.