Nieuwsberichten

We houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom erfpacht. Alle nieuwsberichten bekijk je op deze pagina.

 

Vereniging Eigen Huis: Erfpachtwet moet huishoudens beschermen

Geplaatst op 07 dec 2011 , bijgewerkt 07 dec 2011, 08:00

Vereniging Eigen Huis pleit voor de introductie van een erfpachtwet die de basisrechten voor erfpachters vastlegt en daarmee consumentenbescherming...

Vereniging Eigen Huis pleit voor de introductie van een erfpachtwet die de basisrechten voor erfpachters vastlegt en daarmee consumentenbescherming waarborgt. Door invoering van een erfpachtwet zullen alle erfpachtcontracten aan minimale criteria moeten voldoen en kunnen banken woningen op erfpacht weer op normale wijze financieren.

De basis voor een dergelijke wet is al gelegd met nieuwe erfpachtcriteria die zijn overeengekomen tussen de Nederlandse Vereniging van Banken, de Stichting Gedupeerden Particuliere Erfpacht en Vereniging Eigen Huis. De Tweede Kamer debatteert op 8 december over de problemen met particuliere erfpacht.

Basisrecht voor erfpachters

Banken zijn onder voorwaarden weer bereid om bestaande erfpachthypotheken opnieuw te verstrekken aan nieuwe woningeigenaren. Daartoe zijn nieuwe criteria opgesteld waarin de basisrechten voor erfpachters worden vastgelegd. De drie belangrijkste zijn een transparante vaststelling van de erfpachtcanon, een verbod op eenzijdige wijziging van contracten en het recht op ongestoord woongenot.

De werking van de nieuwe erfpachtcriteria valt of staat met de toepassing ervan in de praktijk. De vereniging verwacht dat veel grondeigenaren (de erfverpachters) niet genegen zullen zijn om vrijwillig hun bestaande contracten aan te passen naar de nieuwe voorwaarden omdat zij daar zelf niet beter van worden. Daarom vreest de vereniging dat het voor veel eigenaren van woningen met particuliere erfpacht onzeker blijft of deze daadwerkelijk verkocht kunnen worden. 

De problemen met particuliere erfpacht zijn begin 2010  geëscaleerd omdat banken nieuwe hypotheken voor woningen met dergelijke contracten gingen weigeren. De onzekerheid of de nieuwe eigenaar een mogelijk forse stijging van de erfpachtcanon wel kan betalen was voor banken een belangrijke reden om deze categorie voortaan uit te sluiten. Woningen met particuliere erfpacht werden hierdoor plotsklaps onverkoopbaar omdat geen koper nog een hypotheek kreeg waarmee hij de aankoop kon financieren.

Wat is particuliere erfpacht

Iemand met een eigen huis op erfpacht is wel eigenaar van de woning, maar pacht of huurt de grond waarop zijn huis staat van de grondeigenaar. Daarvoor betaalt hij meestal ieder jaar een vergoeding: de erfpachtcanon. Soms zijn deze erfpachtcontracten zeer consumentonvriendelijk: de voorwaarden kunnen door de grondeigenaar eenzijdig worden gewijzigd of de erfpachtcanon stijgt na afloop van een bepaalde periode tot duizelingwekkende hoogte en wordt onbetaalbaar. De discussie over consumentonvriendelijke erfpachtcontracten spitst zich nu toe op grond die in handen is van een particulier of van organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en kerkgenootschappen, maar zal in de nabije toekomst ook gaan over woningen op gemeentelijke erfpacht.

Dossier Particuliere erfpacht