Nieuwsberichten

We houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom erfpacht. Alle nieuwsberichten bekijk je op deze pagina.

 

VEH maakt bezwaar tegen erfpachtvoorstel

Geplaatst op 27 jun 2013 , bijgewerkt 27 jun 2013, 11:08

Vereniging Eigen Huis heeft schriftelijk bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de gemeente Amsterdam voor nieuwe erfpachtvoorwaarden. De gemeentera...

Vereniging Eigen Huis heeft schriftelijk bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de gemeente Amsterdam voor nieuwe erfpachtvoorwaarden. De gemeenteraad vergadert donderdagavond over het voorstel. De vereniging meent dat het voorstel moet worden afgewezen, omdat het niet goed is onderbouwd.
 
Zo is de vereniging niets bekend over een gedegen onderzoek dat vooraf had moeten gaan aan het wijzigingsvoorstel. De vereniging heeft haar bezwaren onderbouwd met een analyse van onderzoeksbureau RIGO.

Erfpacht valt hoger uit

De gemeente Amsterdam werkt aan nieuwe erfpachtvoorwaarden, omdat het huidige stelsel complex, onduidelijk en risicovol is. Aan het einde van een tijdvak maakt de canon vaak een enorme sprong omhoog, wat de woningbezitter steeds vaker in financiële problemen brengt.
 
In het voorstel van de gemeente verandert de canon door indexering met de inflatie geleidelijker, maar volgens Vereniging Eigen Huis valt de erfpachtcanon in de plannen van de gemeente over een periode van vijftig jaar genomen tientallen procenten hoger uit dan nu het geval is.
 
De vereniging pleit voor een stelsel dat de mogelijkheid van eenmalige afkoop biedt, ook bij lopende contracten. Een grondquote over de WOZ-waarde zou als basis moeten dienen om de grondwaarde te bepalen. En huiseigenaren die in het verleden erfpacht voor vijftig jaar afkochten, verdienen volgens de vereniging compensatie voor wat ze teveel hebben betaald.

Autoriteit Consument & Markt

RIGO wijst onder andere op een uitspraak van het gerechtshof uit 2011, waaruit blijkt dat tot nog toe structureel een te hoge erfpacht in rekening is gebracht. Het lijkt er volgens het onderzoeksbureau op dat dit in het voorgenomen stelsel niet gecorrigeerd wordt. RIGO stelt dat het wenselijk zou zijn dat de gemeente bij de Autoriteit Consument & Markt toetst of de voorgestelde erfpachtvoorwaarden recht doen aan de belangen van de woonconsument.

Brief aan de gemeenteraad van Amsterdam
Memo RIGO