Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan. Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt. De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling. Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Jun 2020Dringende oproep aan de politiek: ‘Geef de Groningers een versterkingsbudget’

De Groningers zijn het wachten meer dan beu. Het moet nu eindelijk eens ophouden met deze ellenlange bureaucratie en het blijven optuigen van nieuwe regelingen en instituten. Geef de Groningers liever een budget waarmee ze hun huis kunnen versterken, zo luidt onze dringende oproep aan de Tweede Kamer.

  • Bekijk hier het fragment van onze woordvoerder Hans bij programma EenVandaag
  • Benieuwd naar overige reacties van de ondervraagde Groningers? Lees hier meer.
Jul 2019Onze oproep: 'Verlos ook eerste schademelders van de NAM'

Uitgerekend de Groningers die als eersten met aardbevingsschade te maken kregen, kunnen geen gebruikmaken van de nieuwe, soepeler en eerlijker regels voor schadeafhandeling. Wij roepen minister Wiebes op om deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.

Jun 2019Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Onze oproep aan Kamer: de afhandeling van de gasschade en de versterking van woningen moeten sneller, simpeler en via één loket. Wij maken ons sterk voor een pragmatische aanpak van de gaswinningsschade, waarbij het belang van de gedupeerde bewoners altijd voorop staat.

Jan 2019Dringend beroep op minister Wiebes

De Tweede Kamer debatteert met minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen. Vlak voor het debat doen wij een dringend beroep op de minister om de grote bulk aan schades vóór 1 juli en de complexe schades vóór 31 december op te lossen.

Dec 2018Jaarlijks onderzoek vertrouwen Groningers

Voor het vierde achtereenvolgende jaar peilen we het bewonersvertrouwen van Groningers in het herstel van de gaswinningsschade. Bijna 80 % van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Zij zijn daardoor ook (zeer) negatief over de toekomst van het Groningse gebied. Het bewonersvertrouwen bereikt hiermee een nieuw dieptepunt.

Sep 2018Tweede Kamerleden in Groningen

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen uiten we onze grote bezorgdheid over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied.

Jul 2018Platform Versterking Groningen

Duizenden huizen in Groningen zijn onveilig door de gevolgen van gaswinning. Een deel van die huizen moet versterkt worden. Waar krijgen bewoners mee te maken, voor welke keuzes komen zij te staan, hoe houden zij zich staande wanneer de politiek steeds andere beslissingen neemt en wat betekent dit alles voor hen persoonlijk? Op het platform Versterking Groningen volgen we een aantal gezinnen van wie het huis versterkt wordt of die in afwachting zijn van een besluit daarover. We vinden het belangrijk dat deze persoonlijke verhalen gehoord worden, omdat in het geweld van tegengestelde belangen en geld je bijna vergeet dat het om mensen en hun onderdak gaat. Met het platform houden we ook vinger aan de pols bij het verloop van de versterkingsoperatie om signalen aan de politiek en andere instanties door te geven als dat nodig is.

Jan 2018Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet ervoor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers te lang in de ellende. We bereiden een kort geding voor tegen de NAM om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Dec 2017Juridische analyse en brief aan minister Wiebes

We roepen de minister op ervoor te zorgen dat de NAM zich aan de wet houdt. De NAM moet schade uitkeren aan gedupeerden, tenzij ze kunnen bewijzen dat de schade niet door aardbevingen is veroorzaakt. De NAM negeert dit ‘omgekeerde bewijsvermoeden’, waardoor huiseigenaren steeds zelf naar de rechter moeten stappen, blijkt uit onze juridische analyse over het bewijsvermoeden.

Dec 2017Jaarlijks onderzoek vertrouwen in Groningen

Voor het derde jaar op rij peilen we het vertrouwen van onze Groningse leden in het gaswinningsgebied. 73 % van de respondenten ziet de toekomst van het gebied negatief in, iets minder dan vorig jaar. Ook vragen we Groningers wat zij vinden van drie specifieke plannen van het Kabinet: het regiofonds, toezicht door de NCG en de rol van de NAM in het schadeprotocol. Onze bevindingen sturen we in een brief aan de Tweede Kamer.

Mrt 2017Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Feb 2017Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten
We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.
Jan 2017Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Nieuws gaswinning Groningen

Gaswinning omlaag, Groningen krijgt 1,2 miljard

Geplaatst op 17 jan 2014 , bijgewerkt 17 jan 2014, 16:02

De komende drie jaar gaat de gaswinning in het meest risicovolle gebied in Groningen – Loppersum – met 80 procent omlaag. De provincie krijgt de kome...

De komende drie jaar gaat de gaswinning in het meest risicovolle gebied in Groningen – Loppersum – met 80 procent omlaag. De provincie krijgt de komende vijf jaar bijna 1,2 miljard euro voor onder andere de versterking van huizen, gebouwen en infrastructuur.

Dit heeft het kabinet besloten. Minister Kamp lichtte het besluit vrijdagmiddag in Loppersum toe. ‘Staatstoezicht op de Mijnen heeft vorig jaar terecht de noodklok geluid’, aldus Kamp. Het staat volgens de minister nu onomstotelijk vast dat gaswinning de oorzaak is van de aardbevingen in Groningen. Onderzoek heeft uitgewezen wat voor de komende drie tot vijf jaar de risico’s zijn: er moet rekening worden gehouden met aardbevingen van 4,1 op de schaal van Richter, de kans op een nog zwaardere aardbeving is 10 procent en Loppersum loopt het grootste risico.

Putten niet helemaal dicht

Volgens adviesorgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is het beste middel om de kans op aardbevingen te verminderen, het sluiten van de vijf gaswinningsclusters rond Loppersum. Het kabinet heeft echter besloten de gasproductie daar voor drie jaar met twaalf miljard kubieke meter (80 procent) terug te brengen tot 3 miljard kubieke meter per jaar. De putten kunnen volgens de minister nog niet helemaal dicht, omdat ze in geval van zeer koude dagen nog beschikbaar moeten zijn.

De totale gasproductie uit het gebied komt dan op maximaal 42,5 miljard kubieke meter uit. In 2016 wordt de bovengrens 40 miljard kubieke meter, daarna gaat de gaskraan nog verder dicht. Over drie jaar wordt op basis van nader onderzoek een besluit genomen over de verdere toekomst van de gaswinning.

Compensatie voor woningbezitters

Huiseigenaren die hun huis verkopen en een lagere prijs krijgen vergeleken met gebieden waar geen aardbevingen zijn, krijgen hun schade als gevolg van waardedaling vergoed. Deze regeling gaat nu in, zei de minister. Metingen hebben inmiddels uitgewezen dat sprake is van een significante waardedaling in het aardbevingsgebied.

In totaal komt voor preventie en schadeherstel van huizen, gebouwen en infrastructuur 850 miljoen euro beschikbaar. Voor eind volgend jaar gaat de NAM vijftienduizend huizen inspecteren om de meest kwetsbare huizen te versterken. Er komt een fonds van 15 miljoen euro, waaruit in ‘speciale situaties’ bijdragen aan achterstallig onderhoud en opkoop van huizen kunnen worden betaald.

VEH wil garanties

Voor het aardbevingsbestendig maken van nieuw te bouwen woningen en gebouwen komt een fonds beschikbaar van 10 miljoen euro. Verder wordt er de komende vijf jaar 125 miljoen euro vrij gemaakt voor investeringen in woningen die ertoe bijdragen dat ze meer waard worden, zoals isolatiemaatregelen en zonnepanelen.

Vereniging Eigen Huis gaat alle maatregelen nauwgezet bestuderen en zal er daarbij vooral op letten dat garanties worden gegeven voor de compensatie van waardedaling, het aardbevingsbestendig maken van huizen en het goed afhandelen van bouwkundige schades. De vereniging wil dat alle schade als gevolg van aardbevingen aan huiseigenaren vergoed wordt.  

Lees meer in het dossier Aardbevingen Groningen

Zie ook: persbericht ministerie Economische Zaken (17 januari 2014)