Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan. Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt. De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling. Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Jun 2020Dringende oproep aan de politiek: ‘Geef de Groningers een versterkingsbudget’

De Groningers zijn het wachten meer dan beu. Het moet nu eindelijk eens ophouden met deze ellenlange bureaucratie en het blijven optuigen van nieuwe regelingen en instituten. Geef de Groningers liever een budget waarmee ze hun huis kunnen versterken, zo luidt onze dringende oproep aan de Tweede Kamer.

  • Bekijk hier het fragment van onze woordvoerder Hans bij programma EenVandaag
  • Benieuwd naar overige reacties van de ondervraagde Groningers? Lees hier meer.
Jul 2019Onze oproep: 'Verlos ook eerste schademelders van de NAM'

Uitgerekend de Groningers die als eersten met aardbevingsschade te maken kregen, kunnen geen gebruikmaken van de nieuwe, soepeler en eerlijker regels voor schadeafhandeling. Wij roepen minister Wiebes op om deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.

Jun 2019Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Onze oproep aan Kamer: de afhandeling van de gasschade en de versterking van woningen moeten sneller, simpeler en via één loket. Wij maken ons sterk voor een pragmatische aanpak van de gaswinningsschade, waarbij het belang van de gedupeerde bewoners altijd voorop staat.

Jan 2019Dringend beroep op minister Wiebes

De Tweede Kamer debatteert met minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen. Vlak voor het debat doen wij een dringend beroep op de minister om de grote bulk aan schades vóór 1 juli en de complexe schades vóór 31 december op te lossen.

Dec 2018Jaarlijks onderzoek vertrouwen Groningers

Voor het vierde achtereenvolgende jaar peilen we het bewonersvertrouwen van Groningers in het herstel van de gaswinningsschade. Bijna 80 % van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Zij zijn daardoor ook (zeer) negatief over de toekomst van het Groningse gebied. Het bewonersvertrouwen bereikt hiermee een nieuw dieptepunt.

Sep 2018Tweede Kamerleden in Groningen

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen uiten we onze grote bezorgdheid over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied.

Jul 2018Platform Versterking Groningen

Duizenden huizen in Groningen zijn onveilig door de gevolgen van gaswinning. Een deel van die huizen moet versterkt worden. Waar krijgen bewoners mee te maken, voor welke keuzes komen zij te staan, hoe houden zij zich staande wanneer de politiek steeds andere beslissingen neemt en wat betekent dit alles voor hen persoonlijk? Op het platform Versterking Groningen volgen we een aantal gezinnen van wie het huis versterkt wordt of die in afwachting zijn van een besluit daarover. We vinden het belangrijk dat deze persoonlijke verhalen gehoord worden, omdat in het geweld van tegengestelde belangen en geld je bijna vergeet dat het om mensen en hun onderdak gaat. Met het platform houden we ook vinger aan de pols bij het verloop van de versterkingsoperatie om signalen aan de politiek en andere instanties door te geven als dat nodig is.

Jan 2018Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet ervoor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers te lang in de ellende. We bereiden een kort geding voor tegen de NAM om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Dec 2017Juridische analyse en brief aan minister Wiebes

We roepen de minister op ervoor te zorgen dat de NAM zich aan de wet houdt. De NAM moet schade uitkeren aan gedupeerden, tenzij ze kunnen bewijzen dat de schade niet door aardbevingen is veroorzaakt. De NAM negeert dit ‘omgekeerde bewijsvermoeden’, waardoor huiseigenaren steeds zelf naar de rechter moeten stappen, blijkt uit onze juridische analyse over het bewijsvermoeden.

Dec 2017Jaarlijks onderzoek vertrouwen in Groningen

Voor het derde jaar op rij peilen we het vertrouwen van onze Groningse leden in het gaswinningsgebied. 73 % van de respondenten ziet de toekomst van het gebied negatief in, iets minder dan vorig jaar. Ook vragen we Groningers wat zij vinden van drie specifieke plannen van het Kabinet: het regiofonds, toezicht door de NCG en de rol van de NAM in het schadeprotocol. Onze bevindingen sturen we in een brief aan de Tweede Kamer.

Mrt 2017Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Feb 2017Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten
We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.
Jan 2017Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Nieuws gaswinning Groningen

Urgentielijst geeft ontluisterend beeld schadeafhandeling Groningen

Geplaatst op 09 okt 2014 , bijgewerkt 09 okt 2014, 14:01

De meldingen op de Urgentielijst voor Groningers die ontevreden zijn over de afhandeling van de gasschade aan hun huis door de NAM zijn doorspekt met gevoelens van frustratie, machteloosheid en moedeloosheid.

Vereniging Eigen Huis opende de Urgentielijst twee weken geleden om  de knelpunten in de schadeafhandeling  duidelijker in beeld te kunnen brengen bij de politiek, Dialoogtafel en andere betrokkenen. De stem van de mensen in Groningen moet gehoord worden.  Nu al zijn er bijna 200 verhalen binnen die stuk voor stuk een ontluisterend beeld van bureaucratie, traagheid en  uitzichtloosheid schetsen.

Werd eind september nog een Kamerdebat over de gaswinningsproblematiek afgeblazen wegens gebrek aan 'urgentie', nu ook in de stad Groningen een beving is gevoeld voert de Tweede Kamer vanmiddag een spoeddebat. Vereniging Eigen Huis is blij met deze aandacht voor de problematiek, en onderstreept dat oplossingen alleen in zicht komen als in de schadeafhandeling de burger centraal komt te staan en niet langer de procedure. Ontzorging van de burger in plaats van hem een bureaucratisch moeras insturen moet het credo worden. Bij complexe zaken moeten mensen eerst geholpen worden en daarna pas de financiële afwikkeling voor de betrokken instanties volgen.

De afgelopen maanden heeft de vereniging in brieven aan de Dialoogtafel en de Tweede Kamer al herhaaldelijk aangegeven dat alleen een totale omslag in de benadering van de schadeafhandeling kan zorgen voor een fatsoenlijke oplossing voor de getroffen burgers en een herstel van vertrouwen.  De vereniging doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om minister Kamp te vragen om duidelijkheid te geven over de succesratio bij grote en complexe schades, waarbij de hamvraag is of ook de bewoners het probleem als opgelost zien. Zoals een van de melders op de Urgentielijst zijn probleem formuleerde:

 "Mijn bovengrondse schade is ondertussen, circa 16 maanden na de melding hersteld. Dit na ZEER veel gedoe, veel brieven, inschakeling van de onafhankelijke raadsman, actievoeren etc. Dit heeft mij veel overlast, frustratie en tijd gekost, nog afgezien van de (blijvende) gevoelens van onveiligheid. De NAM heeft geweigerd naar de fundering van mijn huis te kijken, ondanks mijn herhaald aandringen. De zichtbare schade liep van grondniveau tot in de nok. De bovengrondse schade is opgelost, de ondergrondse schade is onbekend (…) Kortom: schijnbaar is mijn probleem opgelost in de statistieken van de NAM, maar in werkelijkheid en voor mijn gevoel niet."

Vereniging Eigen Huis zal op korte termijn de Tweede Kamer op de hoogte brengen van de resultaten van haar Urgentielijst. De vereniging zal met enige regelmaat de Urgentielijst actualiseren om zo de voortgang in de schadeafhandeling te volgen.