Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan. Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt. De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling. Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Jun 2020Dringende oproep aan de politiek: ‘Geef de Groningers een versterkingsbudget’

De Groningers zijn het wachten meer dan beu. Het moet nu eindelijk eens ophouden met deze ellenlange bureaucratie en het blijven optuigen van nieuwe regelingen en instituten. Geef de Groningers liever een budget waarmee ze hun huis kunnen versterken, zo luidt onze dringende oproep aan de Tweede Kamer.

  • Bekijk hier het fragment van onze woordvoerder Hans bij programma EenVandaag
  • Benieuwd naar overige reacties van de ondervraagde Groningers? Lees hier meer.
Jul 2019Onze oproep: 'Verlos ook eerste schademelders van de NAM'

Uitgerekend de Groningers die als eersten met aardbevingsschade te maken kregen, kunnen geen gebruikmaken van de nieuwe, soepeler en eerlijker regels voor schadeafhandeling. Wij roepen minister Wiebes op om deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.

Jun 2019Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Onze oproep aan Kamer: de afhandeling van de gasschade en de versterking van woningen moeten sneller, simpeler en via één loket. Wij maken ons sterk voor een pragmatische aanpak van de gaswinningsschade, waarbij het belang van de gedupeerde bewoners altijd voorop staat.

Jan 2019Dringend beroep op minister Wiebes

De Tweede Kamer debatteert met minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen. Vlak voor het debat doen wij een dringend beroep op de minister om de grote bulk aan schades vóór 1 juli en de complexe schades vóór 31 december op te lossen.

Dec 2018Jaarlijks onderzoek vertrouwen Groningers

Voor het vierde achtereenvolgende jaar peilen we het bewonersvertrouwen van Groningers in het herstel van de gaswinningsschade. Bijna 80 % van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Zij zijn daardoor ook (zeer) negatief over de toekomst van het Groningse gebied. Het bewonersvertrouwen bereikt hiermee een nieuw dieptepunt.

Sep 2018Tweede Kamerleden in Groningen

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen uiten we onze grote bezorgdheid over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied.

Jul 2018Platform Versterking Groningen

Duizenden huizen in Groningen zijn onveilig door de gevolgen van gaswinning. Een deel van die huizen moet versterkt worden. Waar krijgen bewoners mee te maken, voor welke keuzes komen zij te staan, hoe houden zij zich staande wanneer de politiek steeds andere beslissingen neemt en wat betekent dit alles voor hen persoonlijk? Op het platform Versterking Groningen volgen we een aantal gezinnen van wie het huis versterkt wordt of die in afwachting zijn van een besluit daarover. We vinden het belangrijk dat deze persoonlijke verhalen gehoord worden, omdat in het geweld van tegengestelde belangen en geld je bijna vergeet dat het om mensen en hun onderdak gaat. Met het platform houden we ook vinger aan de pols bij het verloop van de versterkingsoperatie om signalen aan de politiek en andere instanties door te geven als dat nodig is.

Jan 2018Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet ervoor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers te lang in de ellende. We bereiden een kort geding voor tegen de NAM om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Dec 2017Juridische analyse en brief aan minister Wiebes

We roepen de minister op ervoor te zorgen dat de NAM zich aan de wet houdt. De NAM moet schade uitkeren aan gedupeerden, tenzij ze kunnen bewijzen dat de schade niet door aardbevingen is veroorzaakt. De NAM negeert dit ‘omgekeerde bewijsvermoeden’, waardoor huiseigenaren steeds zelf naar de rechter moeten stappen, blijkt uit onze juridische analyse over het bewijsvermoeden.

Dec 2017Jaarlijks onderzoek vertrouwen in Groningen

Voor het derde jaar op rij peilen we het vertrouwen van onze Groningse leden in het gaswinningsgebied. 73 % van de respondenten ziet de toekomst van het gebied negatief in, iets minder dan vorig jaar. Ook vragen we Groningers wat zij vinden van drie specifieke plannen van het Kabinet: het regiofonds, toezicht door de NCG en de rol van de NAM in het schadeprotocol. Onze bevindingen sturen we in een brief aan de Tweede Kamer.

Mrt 2017Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Feb 2017Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten
We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.
Jan 2017Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Nieuws gaswinning Groningen

Gaswinning Groningen verder terug

Geplaatst op 17 dec 2014 , bijgewerkt 17 dec 2014, 09:59

De gaskraan in Groningen gaat in 2015 verder dicht en er wordt 'fors' ingezet op het versterken van woningen in het aardbevingsgebied. Dat besluit maakte minister Kamp van Economische Zaken bekend. Hij licht het besluit woensdag in Groningen toe.

'Als gevolg van de gaswinning heerst er onrust in Groningen', aldus Kamp. 'Ik neem de zorgen van de inwoners onverminderd serieus en zal blijven doen wat nodig is om hun veiligheid te  vergroten.'

Versterking woningen

In 2015 en 2016 worden respectievelijk 3000 en 5000 woningen in het aardbevingsgebied versterkt. Daarbij komen de woningen met de grootste risico's en woningen in de omgeving van Loppersum het eerste aan bod.

De nieuwe uitvoeringsorganisatie Centrum Veilig Wonen, die met ingang van het nieuwe jaar operationeel wordt, gaat opdracht geven tot het versterken van de woningen. Een 'overheidsentiteit in de regio' moet dit proces samen met provincie en gemeenten ondersteunen.

Hoogezand-Sappemeer

Het besluit de gaswinning in 2015 en 2016 verder te verminderen is gebaseerd op aanvullend advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM signaleerde dat in het zuiden van het gasveld, bij Hoogezand-Sappemeer, meer aardbevingen waren. Daar ging de gaswinning sinds 2012 met 31% omhoog. Het toezichtsorgaan adviseerde de gaswinning in dat gebied weer te verlagen. In het gebied rond Loppersum is de gaswinning na het gasbesluit van januari 2014 al met 80% teruggebracht: daar waren minder bevingen.

De totale gaswinning gaat met 7,3% omlaag: van 42,5 miljard kubieke meter in 2014 naar 39,4 miljard kubieke meter in 2015. Vergeleken met 2013, een jaar met een heel koude winter, ligt de winning 27% lager. De verminderde gaswinning betekent dat de Staat in 2015 700 miljoen euro minder inkomsten heeft en in 2016 130 miljoen.

Minister Kamp vroeg een nieuw advies aan SodM na de aardbeving van eind september bij Ten Boer, die ook in de stad Groningen werd gevoeld. 

'Ingrijpendere maatregelen nodig'

De provincie Groningen en de Groningse gemeenten laten in een reactie weten dat er veel meer nodig is om de veiligheid van de inwoners te kunnen garanderen en het vertrouwen van de bevolking te herstellen.

'Inwoners maken zich grote zorgen over de veiligheid', aldus Commissaris van de Koning Max van den Berg. 'Beschadigde woningen staan veel te lang in de stutten. Dat drijft bewoners tot wanhoop. De uitvoering van het akkoord dat we in januari 2014 hebben gesloten met het Rijk en de NAM blijft ver achter bij de planning en lijkt niet haalbaar. De uitvoering van het programma van beloofde versterkingsmatregelen is nog niet eens begonnen. En dat terwijl inmiddels duidelijk is dat de omvang van de problematiek veel groter is dan we in januari dachten.'

Lees meer: 

Persbericht ministerie Economische Zaken

Reactie provincie Groningen en gemeenten

Reactie NAM

VEH: Dossier gasschade Groningen