Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan. Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt. De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling. Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Jun 2020Dringende oproep aan de politiek: ‘Geef de Groningers een versterkingsbudget’

De Groningers zijn het wachten meer dan beu. Het moet nu eindelijk eens ophouden met deze ellenlange bureaucratie en het blijven optuigen van nieuwe regelingen en instituten. Geef de Groningers liever een budget waarmee ze hun huis kunnen versterken, zo luidt onze dringende oproep aan de Tweede Kamer.

  • Bekijk hier het fragment van onze woordvoerder Hans bij programma EenVandaag
  • Benieuwd naar overige reacties van de ondervraagde Groningers? Lees hier meer.
Jul 2019Onze oproep: 'Verlos ook eerste schademelders van de NAM'

Uitgerekend de Groningers die als eersten met aardbevingsschade te maken kregen, kunnen geen gebruikmaken van de nieuwe, soepeler en eerlijker regels voor schadeafhandeling. Wij roepen minister Wiebes op om deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.

Jun 2019Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Onze oproep aan Kamer: de afhandeling van de gasschade en de versterking van woningen moeten sneller, simpeler en via één loket. Wij maken ons sterk voor een pragmatische aanpak van de gaswinningsschade, waarbij het belang van de gedupeerde bewoners altijd voorop staat.

Jan 2019Dringend beroep op minister Wiebes

De Tweede Kamer debatteert met minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen. Vlak voor het debat doen wij een dringend beroep op de minister om de grote bulk aan schades vóór 1 juli en de complexe schades vóór 31 december op te lossen.

Dec 2018Jaarlijks onderzoek vertrouwen Groningers

Voor het vierde achtereenvolgende jaar peilen we het bewonersvertrouwen van Groningers in het herstel van de gaswinningsschade. Bijna 80 % van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Zij zijn daardoor ook (zeer) negatief over de toekomst van het Groningse gebied. Het bewonersvertrouwen bereikt hiermee een nieuw dieptepunt.

Sep 2018Tweede Kamerleden in Groningen

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen uiten we onze grote bezorgdheid over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied.

Jul 2018Platform Versterking Groningen

Duizenden huizen in Groningen zijn onveilig door de gevolgen van gaswinning. Een deel van die huizen moet versterkt worden. Waar krijgen bewoners mee te maken, voor welke keuzes komen zij te staan, hoe houden zij zich staande wanneer de politiek steeds andere beslissingen neemt en wat betekent dit alles voor hen persoonlijk? Op het platform Versterking Groningen volgen we een aantal gezinnen van wie het huis versterkt wordt of die in afwachting zijn van een besluit daarover. We vinden het belangrijk dat deze persoonlijke verhalen gehoord worden, omdat in het geweld van tegengestelde belangen en geld je bijna vergeet dat het om mensen en hun onderdak gaat. Met het platform houden we ook vinger aan de pols bij het verloop van de versterkingsoperatie om signalen aan de politiek en andere instanties door te geven als dat nodig is.

Jan 2018Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet ervoor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers te lang in de ellende. We bereiden een kort geding voor tegen de NAM om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Dec 2017Juridische analyse en brief aan minister Wiebes

We roepen de minister op ervoor te zorgen dat de NAM zich aan de wet houdt. De NAM moet schade uitkeren aan gedupeerden, tenzij ze kunnen bewijzen dat de schade niet door aardbevingen is veroorzaakt. De NAM negeert dit ‘omgekeerde bewijsvermoeden’, waardoor huiseigenaren steeds zelf naar de rechter moeten stappen, blijkt uit onze juridische analyse over het bewijsvermoeden.

Dec 2017Jaarlijks onderzoek vertrouwen in Groningen

Voor het derde jaar op rij peilen we het vertrouwen van onze Groningse leden in het gaswinningsgebied. 73 % van de respondenten ziet de toekomst van het gebied negatief in, iets minder dan vorig jaar. Ook vragen we Groningers wat zij vinden van drie specifieke plannen van het Kabinet: het regiofonds, toezicht door de NCG en de rol van de NAM in het schadeprotocol. Onze bevindingen sturen we in een brief aan de Tweede Kamer.

Mrt 2017Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Feb 2017Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten
We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.
Jan 2017Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Nieuws gaswinning Groningen

Gaswinning Groningen naar 27 miljard kuub

Geplaatst op 18 dec 2015 , bijgewerkt 18 dec 2015, 14:48

In Groningen wordt komend jaar maximaal 27 miljard kubieke meter gas gewonnen. Dat maakte minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vrijdag bekend na afloop van de ministerraad.

Hiermee volgt het kabinet het besluit van de Raad van State. Die bepaalde in november dat niet 33 miljard, maar maximaal 27 miljard kubieke meter gas uit de grond mag worden gehaald.

Het dichtdraaien van de gaskraan kost de overheid ongeveer € 1,5 miljard. Tegen de NOS zei Dijsselbloem: 'Naarmate de gaskraan verder dichtgaat, kost het ons geld op de begroting. Maar met het oog op de veiligheid van Groningen moet dat gebeuren, het is niet anders.' Omdat met deze inkomstendaling al rekening was gehouden, hoeft niet extra te worden bezuinigd.

Nieuwe stikstoffabriek

Tijdens een persconferentie na de ministerraad kondigde minister Kamp de bouw van een nieuwe stikstoffabriek aan. In die fabriek wordt geïmporteerd gas geschikt gemaakt voor Nederlandse gasfornuizen en gastoestellen door stikstof bij te mengen. Ook zei Kamp dat de komende jaren 9.000 tot 10.000 gebouwen moeten worden versterkt. Het aantal woningen ligt hoger, omdat één gebouw uit meerdere woningen kan bestaan.

Waardevermeerdering

Het Dagblad van het Noorden meldde dat de overheid een populaire regeling voor inwoners met lichte aardbevingsschade, de waardevermeerderingsregeling, schrapt. Alleen eigenaren van woningen die worden versterkt krijgen nog subsidie. Het gaat om een subsidie van 4000 euro voor energiebesparende maatregelen. Volgens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland kunnen huiseigenaren met een schade van minimaal 1000 euro nog tot en met 31 januari een aanvraag indienen. Na 31 december komen mensen zonder schade niet meer in aanmerking.

Huizenprijzen

Ondertussen blijft het herstel van de woningmarkt in het bevingsgebied achter bij de landelijke trend, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook vrijdag. De prijzen van bestaande koopwoningen in het gaswinningsgebied daalden in het tweede kwartaal met 2,4 % sinds de grootste aardbeving in het gebied medio 2012. Prijzen in demografisch en sociaaleconomisch vergelijkbare gebieden namen met 0,5 % af. Volgens het CBS is de helft van alle koopwoningen in het gebied door de aardbeving beschadigd geraakt. Mede hierdoor zijn de woningen moeilijker verkoopbaar, zo concludeert het CBS na onderzoek van de Nationaal Coördinator Groningen.

Lees meer:
Persbericht Rijksoverheid (18 december 2015)
Persbericht Staatstoezicht op de Mijnen (18 december 2015)
Persbericht NAM (18 december 2015)

Gerelateerde nieuwsberichten
Raad van State: gaswinning Groningen verder omlaag (18 november 2015)
NAM: 5.000 Groningse gebouwen versterken (16 november 2015)
'Groningen moet even veilig zijn als rest van Nederland' (24 juni 2015) 

Meer informatie
Informatie van de Rijksoverheid over gaswinning in Groningen