Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan
    Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt
    De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling
    Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Januari 2018 - Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet er voor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers veel te lang in de ellende. Vereniging Eigen Huis bereidt een kort geding tegen de NAM voor om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Maart 2017 - Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Februari 2017 - Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten

We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.

Januari 2017: Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

;

'Groningen houdt regeling waardevermeerdering'

Geplaatst op 27 jan 2016 , bijgewerkt 08 feb 2016, 14:30

De pas afgeschafte regeling waarmee Groningers in het aardbevingsgebied de waarde van hun huizen konden vermeerderen, komt terug. Dat werd duidelijk tijdens het gasdebat in de Tweede Kamer gisteren.

De waardevermeerderingsregeling gaf Groningers met aardbevingsschade recht op 4000 euro subsidie voor bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie. Eind vorig jaar bleek dat de populaire regeling zou stoppen, omdat het budget op was. Dat leidde tot protesten van onder meer bevolking en politici.

Opmerkelijk was dat de partij van minister Kamp, de VVD, zelf een motie indiende om de regeling te herstellen. Kamp raadde de motie af. De motie heeft de steun van alle partijen. Volgende week wordt erover gestemd. 

Goede zaak

Vereniging Eigen Huis vindt behoud van de subsidieregeling een goede zaak. ‘Het is een tegemoetkoming voor de rompslomp rond het laten herstellen van schades en de onzekere situatie waarin bewoners zich bevinden’, zegt belangenbehartiger Steven Wayenberg van de vereniging. ‘Het aantal klachten dat bij de onafhankelijk raadsman binnenkomt neemt toe, en onze enquête in november heeft laten zien dat veel mensen zitten met onopgeloste schades.’

Minder vertrouwen woningmarkt

Groningers in het aardbevingsgebied hadden in het laatste kwartaal van 2015 minder vertrouwen in de woningmarkt dan woonconsumenten in de rest van Groningen en in Nederland als geheel. Dat blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator van Vereniging Eigen Huis. Vergeleken met een kwartaal eerder is het vertrouwen in de risicogemeenten wel toegenomen, net als in de rest van Groningen en Nederland. Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft voerde het onderzoek uit.

Lees ook:
Een derde Groningers aardbevingsgebied voelt zich onveilig (22 januari 2016)

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid