Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan
    Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt
    De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling
    Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Januari 2018 - Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet er voor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers veel te lang in de ellende. Vereniging Eigen Huis bereidt een kort geding tegen de NAM voor om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Maart 2017 - Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Februari 2017 - Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten

We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.

Januari 2017: Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

;

Versterking van huizen in aardbevingsgebied van start

Geplaatst op 10 mrt 2016 , bijgewerkt 10 mrt 2016, 09:00

Inspectieteams onderzoeken deze maand 2.600 koophuizen in het Groningse aardbevingsgebied of ze versterkt moeten worden. Dit is een van de maatregelen uit het meerjarenplan voor het gebied van de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders.

De inspectieteams beginnen met de meest kwetsbare huizen in Loppersum, ’t Zandt, Ten Post, Overschild en in een deel van Appingedam. Het gaat om rijtjeshuizen gebouwd na 1960 en eengezinswoningen gebouwd voor 1920. Van alle huizen wordt een driedimensionaal beeld gemaakt, waarna constructeurs bepalen of een woning versterkt moet worden. De herstelwerkzaamheden starten op z’n vroegst komend najaar.

Energieneutraal

De 2600 huizen worden waarschijnlijk niet energieneutraal gemaakt, omdat de pot voor de waardevermeerderingsregeling leeg is. Deze regeling gaf Groningers met aardbevingsschade recht op € 4.000 subsidie voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen. Minister Kamp geeft voorlopig geen uitsluitsel over verlenging van deze regeling omdat er geen geld beschikbaar is. Vereniging Eigen Huis vindt dat voldoende budget helemaal geen issue zou moeten zijn. ‘Groningers hebben recht op een compensatie voor de ellende die gepaard gaat met het herstellen van de aardbevingsschade. Hoezo moet daar eerst budget bij worden gezocht?’, aldus belangenbehartiger Steven Wayenberg.

Opkoopregeling

Verder trekt gasproducent NAM 10 miljoen euro uit voor een proef van een jaar met een opkoopregeling voor zo’n 50 huizen in het bevingsgebied. Er bestaat grote behoefte aan zo’n opkoopregeling. 'Huiseigenaren die door toedoen van aardbevingen een onverkoopbare woning hebben zitten enorm klem', zegt Wayenberg. ‘We gaan kijken wat de regeling precies inhoudt en of de Groningers er daadwerkelijk mee geholpen zijn.’

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid