Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan
    Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt
    De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling
    Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Januari 2018 - Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet er voor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers veel te lang in de ellende. Vereniging Eigen Huis bereidt een kort geding tegen de NAM voor om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Maart 2017 - Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Februari 2017 - Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten

We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.

Januari 2017: Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

;

Woningen Groningen 1 miljard minder waard

Geplaatst op 14 mrt 2016 , bijgewerkt 14 mrt 2016, 11:00

De gevolgen van de aardbevingen voor woningen in Groningen zijn groter dan eerder gedacht. In totaal daalden ruim 180.000 woningen in de provincie samen ongeveer 1 miljard euro in waarde. Dat becijferde professor George de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Het bedrag is een ondergrens, omdat de cijfers zijn gebaseerd op verkochte woningen, stelt De Kam. Woningen die niet verkocht kunnen worden, zijn niet meegerekend.

Gemiddeld daalde een woning € 5000 (3 %) in waarde. De waardedaling varieert sterk per gebied. Het gemiddelde waardeverlies ligt tussen de 12 % in Loppersum en 3,7 % in De Marne.

Compensatie waardedaling

Volgens De Kam kan zijn onderzoek een bouwsteen zijn voor een regeling om waardeverlies te compenseren. Dit als uitwerking van de uitspraak van de rechter in de zaak van Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De rechter bepaalde daarin dat waardedaling meteen gecompenseerd moet worden. De NAM ging in hoger beroep.

‘Het is hoog tijd dat er een door deskundigen opgestelde regeling komt voor een echte compensatie van waardedaling’, stelt belangenbehartiger Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis. ‘Dit geldt ook voor het opkopen van onverkoopbare huizen. De NAM moet zich hieraan van te voren binden en ophouden met juridisch getouwtrek. Het is tijd voor oplossingen.’

Onderzoek professor De Kam (14 maart 2016)
Dossier Gasschade Groningen

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid