Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan
    Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt
    De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling
    Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Januari 2018 - Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet er voor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers veel te lang in de ellende. Vereniging Eigen Huis bereidt een kort geding tegen de NAM voor om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Maart 2017 - Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Februari 2017 - Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten

We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.

Januari 2017: Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

;

Extra miljoenen voor Groningse huizen

Geplaatst op 15 aug 2016 , bijgewerkt 15 aug 2016, 11:30

Het budget voor de waardevermeerderingsregeling in het Groningse aardbevingsgebied is met € 11,8 miljoen verhoogd. Daarmee kunnen alle reeds ingediende aanvragen, waar geen geld meer voor beschikbaar was, worden behandeld.

Groningers die minimaal € 1.000 schade aan hun woning door gaswinning hebben opgelopen, kunnen maximaal € 4000 krijgen om hun huis duurzamer te maken. De schade moet voor 2016 ontstaan zijn en uiterlijk 31 januari 2016 zijn gemeld bij het Centrum Veilig Wonen. De aanvraag voor de waardevermeerderingsregeling moet voor 1 juli 2016 zijn ingediend.

Aanvragen

De eerder uitgetrokken € 124,6 miljoen voor de regeling bleek niet voldoende. Van de 37.651 aanvragen konden 34.031 worden toegekend. 1.377 aanvragen zijn afgewezen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De overige 2.243 aanvragen kunnen nu behandeld worden.

De meeste aanvragen komen uit de stad Groningen, gevolgd door Delfzijl. Het geld wordt vooral gebruikt voor zonnepanelen en energiebesparend glas.

Regeling

Nationaal Coördinator Groningen werkt samen met de overheid, het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging aan een nieuwe regeling voor duurzaamheidsmaatregelen. Naar verwachting zal dat nog enige maanden in beslag nemen.

Vereniging Eigen Huis pleit al langer voor extra budget, zodat de waardevermeerderingsregeling actief blijft. "Het gaat hier niet om een cadeautje, maar om compensatie voor de ellende die schade veroorzaakt", aldus Steven Wayenberg, belangenbehartiger Groningen van de vereniging.

Meer informatie
Aardbevingen Groningen

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid