Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan
    Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt
  • De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling
    Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Maart 2017 - Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Februari 2017 - Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten

We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.

Januari 2017: Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Groninger koopt niet opnieuw woning in aardbevingsgebied

Geplaatst op 20 sep 2016 , bijgewerkt 20 sep 2016, 11:00

Een meerderheid van woningeigenaren in het Groningse aardbevingsgebied zou geen nieuwe woning in dezelfde regio kopen in verband met het risico op aardbevingen. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar volkshuisvesting George de Kam van Rijksuniversiteit Groningen onder 1200 huishoudens in het aardbevingsgebied.

Bij 26 % van de respondenten die hun woning te koop hebben aangeboden, speelden aardbevingen een rol in hun beslissing om de woning te koop te zetten. Het merendeel voelt zich veilig in zijn woning, maar het woongenot is wel aangetast door de aardbevingen. De schadeprocedures worden als lang en vervelend bestempeld.

Vraagprijs

Bijna zes op tien hebben de vraagprijs een of meerdere keren verlaagd. Voor hun gevoel had dat meer te maken met aardbevingen (44 %) dan met algemene marktontwikkelingen (29 %) of krimp (27 %).

Drie kwart van de woningen die te koop staan of hebben gestaan, heeft een of meerdere keren schade gehad. De helft van deze schades is geheel en 40 % gedeeltelijk erkend door de NAM, 6 % is nog in behandeling.

Investeringen

Een meerderheid heeft de waardevermeerderingsregeling gebruikt. Daarnaast heeft bijna de helft uit eigen middelen aanvullende investeringen gedaan, bijvoorbeeld in energiebesparing. Als de opkoopregeling een vervolg krijgt, wil 40 % van de respondenten daar gebruik van maken.

Meer informatie
Aardbevingen Groningen

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden