Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan
    Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt
  • De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling
    Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Maart 2017 - Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Februari 2017 - Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten

We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.

Januari 2017: Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Huizen in aardbevingsgebied staan langer te koop

Geplaatst op 21 okt 2016 , bijgewerkt 21 okt 2016, 12:31

Woningen in het aardbevingsgebied staan langer te koop dan in vergelijkbare gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. De verkoopprijzen zijn het afgelopen jaar wel met 2,4% gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van de Nationaal Coƶrdinator Groningen.

Eind juni 2016 stonden woningen in het aardbevingsgebied ruim 1,5 jaar (566 dagen) te koop, 4,5 maand langer dan in vergelijkbare gemeenten.

Verkoopprijzen

De verkoopprijzen van verkochte huizen in het bevingsgebied zijn het afgelopen jaar met 2,4% gestegen. Hoewel dat in vergelijkbare gemeenten iets hoger ligt, kan vanwege onzekerheidsmarges niet worden vastgesteld dat de prijsontwikkeling achterloopt.

Geen leegloop

Er is geen sprake van leegloop in het aardbevingsgebied. Het aantal Groningers dat de regio verlaat ligt niet hoger dan in het referentiegebied. Ieder kwartaal verhuizen circa tienduizend huishoudens binnen, uit of naar het aardbevingsgebied.

Dit is het derde rapport dat CBS in opdracht van de Nationaal Coƶrdinator Groningen publiceert.

Meer informatie
Aardbevingen Groningen

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden