Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan
    Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt
  • De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling
    Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Maart 2017 - Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Februari 2017 - Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten

We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.

Januari 2017: Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Versterking woningen aardbevingsgebied noodzakelijk

Geplaatst op 08 dec 2016 , bijgewerkt 08 dec 2016, 14:43

Circa vijfhonderd woningen in het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de overige 950 gebouwen. Dat blijkt uit de eerste inspectieronde van 1450 panden door Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

In de eerste ronde zijn ongeveer 1100 woningen en 350 andere gebouwen geïnspecteerd in Loppersum, ‘t Zandt, Appingedam, Overschild en Ten Post. Bij twee derde is de inspectie afgrond, ook bij de overige gebouwen is versterking waarschijnlijk.

Voor vijfhonderd woningen is een rapport opgesteld waarin de te nemen maatregelen staan, zoals versterken van fundering, verstijven van houten vloeren en verbeteren van verbindingsconstructies tussen vloeren en muren. Alle woningen in het aardbevingsgebied moeten na versterking net zo veilig zijn als in de rest van Nederland.

In 2017 worden nog eens vijfduizend woningen geïnspecteerd.

Meer informatie
Aardbevingen Groningen

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden