Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan
    Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt
  • De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling
    Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Maart 2017 - Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Februari 2017 - Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten

We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.

Januari 2017: Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Eerste Kamer stemt voor omkering bewijslast Groningen

Geplaatst op 22 dec 2016 , bijgewerkt 22 dec 2016, 15:35

Groningers hoeven in de toekomst niet meer te bewijzen dat schade aan hun woningen is ontstaan door gaswinning. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet gaan aantonen dat de schade niet door gaswinning is ontstaan. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat unaniem door de Eerste Kamer is aangenomen.

Daarnaast is besloten dat de opkoopregeling een vervolg krijgt. In 2016 hebben 179 woningeigenaren zich aangemeld voor de proef, maar het budget was voldoende voor het opkopen van 55 woningen.

Opkoopregeling

De opkoopregeling werd in het leven geroepen voor Groningers die in de kern van het aardbevingsgebied wonen, maar hun huis niet verkocht krijgen. De woning moet minimaal een jaar te koop staan tegen een realistische vraagprijs. Daarnaast moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden, waardoor de nood tot verkoop hoog is. Bijvoorbeeld een scheiding, overlijden of financiƫle problemen.

Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis heeft gepleit voor het invoeren van omkering van de bewijslast. Daarnaast wil de vereniging een algemene opkoopregeling voor alle Groningers die door de aardbevingen hun woning niet verkocht krijgen, ongeacht of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Wat de exacte uitwerking van beide voorstellen zal zijn, houdt de vereniging scherp in de gaten.

Meer informatie
Aardbevingen Groningen

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden