Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

  • Het belang van bewoners moet voorop staan. Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
  • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt. De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
  • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling. Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Jun 2020Dringende oproep aan de politiek: ‘Geef de Groningers een versterkingsbudget’

De Groningers zijn het wachten meer dan beu. Het moet nu eindelijk eens ophouden met deze ellenlange bureaucratie en het blijven optuigen van nieuwe regelingen en instituten. Geef de Groningers liever een budget waarmee ze hun huis kunnen versterken, zo luidt onze dringende oproep aan de Tweede Kamer.

  • Bekijk hier het fragment van onze woordvoerder Hans bij programma EenVandaag
  • Benieuwd naar overige reacties van de ondervraagde Groningers? Lees hier meer.
Jul 2019Onze oproep: 'Verlos ook eerste schademelders van de NAM'

Uitgerekend de Groningers die als eersten met aardbevingsschade te maken kregen, kunnen geen gebruikmaken van de nieuwe, soepeler en eerlijker regels voor schadeafhandeling. Wij roepen minister Wiebes op om deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.

Jun 2019Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Onze oproep aan Kamer: de afhandeling van de gasschade en de versterking van woningen moeten sneller, simpeler en via één loket. Wij maken ons sterk voor een pragmatische aanpak van de gaswinningsschade, waarbij het belang van de gedupeerde bewoners altijd voorop staat.

Jan 2019Dringend beroep op minister Wiebes

De Tweede Kamer debatteert met minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen. Vlak voor het debat doen wij een dringend beroep op de minister om de grote bulk aan schades vóór 1 juli en de complexe schades vóór 31 december op te lossen.

Dec 2018Jaarlijks onderzoek vertrouwen Groningers

Voor het vierde achtereenvolgende jaar peilen we het bewonersvertrouwen van Groningers in het herstel van de gaswinningsschade. Bijna 80 % van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Zij zijn daardoor ook (zeer) negatief over de toekomst van het Groningse gebied. Het bewonersvertrouwen bereikt hiermee een nieuw dieptepunt.

Sep 2018Tweede Kamerleden in Groningen

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen uiten we onze grote bezorgdheid over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied.

Jul 2018Platform Versterking Groningen

Duizenden huizen in Groningen zijn onveilig door de gevolgen van gaswinning. Een deel van die huizen moet versterkt worden. Waar krijgen bewoners mee te maken, voor welke keuzes komen zij te staan, hoe houden zij zich staande wanneer de politiek steeds andere beslissingen neemt en wat betekent dit alles voor hen persoonlijk? Op het platform Versterking Groningen volgen we een aantal gezinnen van wie het huis versterkt wordt of die in afwachting zijn van een besluit daarover. We vinden het belangrijk dat deze persoonlijke verhalen gehoord worden, omdat in het geweld van tegengestelde belangen en geld je bijna vergeet dat het om mensen en hun onderdak gaat. Met het platform houden we ook vinger aan de pols bij het verloop van de versterkingsoperatie om signalen aan de politiek en andere instanties door te geven als dat nodig is.

Jan 2018Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet ervoor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers te lang in de ellende. We bereiden een kort geding voor tegen de NAM om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Dec 2017Juridische analyse en brief aan minister Wiebes

We roepen de minister op ervoor te zorgen dat de NAM zich aan de wet houdt. De NAM moet schade uitkeren aan gedupeerden, tenzij ze kunnen bewijzen dat de schade niet door aardbevingen is veroorzaakt. De NAM negeert dit ‘omgekeerde bewijsvermoeden’, waardoor huiseigenaren steeds zelf naar de rechter moeten stappen, blijkt uit onze juridische analyse over het bewijsvermoeden.

Dec 2017Jaarlijks onderzoek vertrouwen in Groningen

Voor het derde jaar op rij peilen we het vertrouwen van onze Groningse leden in het gaswinningsgebied. 73 % van de respondenten ziet de toekomst van het gebied negatief in, iets minder dan vorig jaar. Ook vragen we Groningers wat zij vinden van drie specifieke plannen van het Kabinet: het regiofonds, toezicht door de NCG en de rol van de NAM in het schadeprotocol. Onze bevindingen sturen we in een brief aan de Tweede Kamer.

Mrt 2017Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Feb 2017Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten
We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.
Jan 2017Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Nieuws gaswinning Groningen

VEH onderzoek: vertrouwen in toekomst Groningen dramatisch gedaald

Geplaatst op 17 jan 2017 , bijgewerkt 17 jan 2017, 09:00

Inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen verloren afgelopen jaar massaal het vertrouwen in de toekomst van het gebied. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd ledenonderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Zag in september 2015 nog 38 % de toekomst negatief of zeer negatief in, in het najaar van 2016 lag dat percentage op 76. Slechts 7 % is nog positief. De vereniging vindt deze ontwikkeling zeer zorgelijk. Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis: “Een radicale trendbreuk met de huidige aanpak is geboden. De Groningers merken in de praktijk nog veel te weinig van alle plannen en beloftes. Het moet anders, met meer mededogen en vooral sneller. Gedupeerden moeten eerst worden geholpen, welke instantie wat betaalt is van later zorg.”

Recent is de omgekeerde bewijslast bij aardbevingsschades ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit principe moet de basis zijn voor een nieuwe schaderegeling, opgezet door onafhankelijke deskundigen en met invloed van bewoners. NAM-directeur Schotman zei bovendien in zijn nieuwjaarstoespraak bereid te zijn “uit de bovengrondse aspecten met betrekking tot de schadeafhandeling en het versterken” te stappen. Vereniging Eigen Huis roept de politiek op om dit momentum aan te grijpen voor een fundamenteel andere aanpak van de schadeafwikkeling die de mensen voorop stelt.

Desillusie

De komst van de Nationaal Coördinator Alders heeft allerminst tot herstel van vertrouwen geleid. In september 2015 zag nog 41 % de toekomst ‘niet positief, niet negatief’ in. Onder meer Alders kon juist bij deze groep het verschil maken. Ruim een jaar later is de desillusie groot. Slechts 16 % oordeelt neutraal. De bevolking is murw geslagen en is het geloof in een rechtvaardige aanpak volledig kwijt. Tekenend is de reactie van een respondent, van wie het huis waarschijnlijk wordt opgekocht: “…Mijn huis had beter kunnen afbranden, dan had ik de keus gehad uit een gelijkwaardige woning of herbouw …”. Het is van groot belang dat haast wordt gemaakt met een goede regeling en dat het proces sneller verloopt. Procedures duren nog steeds eindeloos en zorgen voor veel frustratie. Iemand anders geeft aan: “We zijn een jaar geleden begonnen met een procedure… Hoewel het om een relatief kleine schade (circa 1000 euro) ging, zijn twee schade-experts en uiteindelijk ook een arbiter langs geweest … een proces dat veel meer moet hebben gekost dan de schade zelf ook in het ergste geval zou zijn.” Van de Velde: “Het roer moet om. Het jarenlange pappen en nathouden heeft gezorgd voor diep wantrouwen. Het wordt hoog tijd dat de Groningers resultaten zien en echt geholpen worden.”

Omkering bewijslast en arbiters

De omkering van de bewijslast bij aardbevingsschades wordt door ruim driekwart van de inwoners (zeer)positief ontvangen. Maar liefst 47 % van alle respondenten oordeelt zelfs zeer positief. 16 % neemt een afwachtende houding aan. In de praktijk passen de door de overheid ingestelde arbiters de omkering van de bewijslast al een tijdje toe. Dat levert uitspraken op die gedupeerden ten goede komen. De komst van de kosteloze arbitrage is echter nog niet alom bekend in het Groningse gebied. Kosteloze arbitrage door oud-rechters wordt door iets meer de helft (55 %) van de respondenten als een goed idee gezien, hoewel slechts 50 % aangeeft hiervan op de hoogte te zijn.

Ledenonderzoek Vereniging Eigen Huis