Gaswinning Groningen

Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Bewoners worden met regelmaat opgeschrikt door aardbevingen. Talloze woningen zijn hierdoor beschadigd, sommige zelfs onbewoonbaar. De Groningers vechten al jaren voor verbetering van hun situatie.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Wij ondersteunen Groningers in hun strijd. Wij vinden:

 • Het belang van bewoners moet voorop staan. Wij pleiten voor een eerlijke, vlotte en onafhankelijke schadeafhandeling. Bewoners moeten snel en ruimhartig gecompenseerd worden en niet gehinderd worden door betrokken instanties.
 • Beschadigde huizen moeten sneller worden versterkt. De opgave voor het aardbevingsbestendig bouwen en renoveren van woningen is enorm. Het tempo van de versterkingsoperatie moet in lijn zijn met deze opgave.
 • Bewoners moeten gecompenseerd worden voor waardedaling. Woningen in het gaswinningsgebied die te koop staan, zijn minder goed verkoopbaar dan in referentiegebieden. Bewoners moeten hiervoor gecompenseerd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Jun 2020Dringende oproep aan de politiek: ‘Geef de Groningers een versterkingsbudget’

De Groningers zijn het wachten meer dan beu. Het moet nu eindelijk eens ophouden met deze ellenlange bureaucratie en het blijven optuigen van nieuwe regelingen en instituten. Geef de Groningers liever een budget waarmee ze hun huis kunnen versterken, zo luidt onze dringende oproep aan de Tweede Kamer.

 • Bekijk hier het fragment van onze woordvoerder Hans bij programma EenVandaag
 • Benieuwd naar overige reacties van de ondervraagde Groningers? Lees hier meer.
Jul 2019Onze oproep: 'Verlos ook eerste schademelders van de NAM'

Uitgerekend de Groningers die als eersten met aardbevingsschade te maken kregen, kunnen geen gebruikmaken van de nieuwe, soepeler en eerlijker regels voor schadeafhandeling. Wij roepen minister Wiebes op om deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.

Jun 2019Debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Onze oproep aan Kamer: de afhandeling van de gasschade en de versterking van woningen moeten sneller, simpeler en via één loket. Wij maken ons sterk voor een pragmatische aanpak van de gaswinningsschade, waarbij het belang van de gedupeerde bewoners altijd voorop staat.

Jan 2019Dringend beroep op minister Wiebes

De Tweede Kamer debatteert met minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen. Vlak voor het debat doen wij een dringend beroep op de minister om de grote bulk aan schades vóór 1 juli en de complexe schades vóór 31 december op te lossen.

Dec 2018Jaarlijks onderzoek vertrouwen Groningers

Voor het vierde achtereenvolgende jaar peilen we het bewonersvertrouwen van Groningers in het herstel van de gaswinningsschade. Bijna 80 % van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Zij zijn daardoor ook (zeer) negatief over de toekomst van het Groningse gebied. Het bewonersvertrouwen bereikt hiermee een nieuw dieptepunt.

Sep 2018Tweede Kamerleden in Groningen

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen uiten we onze grote bezorgdheid over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied.

Jul 2018Platform Versterking Groningen

Duizenden huizen in Groningen zijn onveilig door de gevolgen van gaswinning. Een deel van die huizen moet versterkt worden. Waar krijgen bewoners mee te maken, voor welke keuzes komen zij te staan, hoe houden zij zich staande wanneer de politiek steeds andere beslissingen neemt en wat betekent dit alles voor hen persoonlijk? Op het platform Versterking Groningen volgen we een aantal gezinnen van wie het huis versterkt wordt of die in afwachting zijn van een besluit daarover. We vinden het belangrijk dat deze persoonlijke verhalen gehoord worden, omdat in het geweld van tegengestelde belangen en geld je bijna vergeet dat het om mensen en hun onderdak gaat. Met het platform houden we ook vinger aan de pols bij het verloop van de versterkingsoperatie om signalen aan de politiek en andere instanties door te geven als dat nodig is.

Jan 2018Mogelijk kort geding tegen NAM

Minister Wiebes moet ervoor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Wachten op een nieuw schadeprotocol is onnodig en laat Groningers te lang in de ellende. We bereiden een kort geding voor tegen de NAM om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Dec 2017Juridische analyse en brief aan minister Wiebes

We roepen de minister op ervoor te zorgen dat de NAM zich aan de wet houdt. De NAM moet schade uitkeren aan gedupeerden, tenzij ze kunnen bewijzen dat de schade niet door aardbevingen is veroorzaakt. De NAM negeert dit ‘omgekeerde bewijsvermoeden’, waardoor huiseigenaren steeds zelf naar de rechter moeten stappen, blijkt uit onze juridische analyse over het bewijsvermoeden.

Dec 2017Jaarlijks onderzoek vertrouwen in Groningen

Voor het derde jaar op rij peilen we het vertrouwen van onze Groningse leden in het gaswinningsgebied. 73 % van de respondenten ziet de toekomst van het gebied negatief in, iets minder dan vorig jaar. Ook vragen we Groningers wat zij vinden van drie specifieke plannen van het Kabinet: het regiofonds, toezicht door de NCG en de rol van de NAM in het schadeprotocol. Onze bevindingen sturen we in een brief aan de Tweede Kamer.

Mrt 2017Plan schone lei

Samen met het Groninger Gasberaad brengen we een plan uit voor een nieuwe start in de schadeafhandeling. Zonder inmenging van de NAM en snelle uitkering van schade uit een fonds waar de overheid voor garant staat.

Feb 2017Brief Nationaal Coördinator Groningen over experimenten
We roepen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders in een brief op te starten met experimenten rondom de omkering van de bewijslast. Dit om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Deze oproep is een gevolg van de uitkomsten van ons periodieke onderzoek naar de situatie in Groningen.
Jan 2017Uitkomsten ledenonderzoek najaar 2016

Periodiek peilen we de stemming onder onze Groningse leden. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn veelzeggend. Het vertrouwen in de toekomst van de regio is fors gedaald.

Nieuws gaswinning Groningen

De Groningers zijn het wachten beu

Geplaatst op 23 jun 2020 , bijgewerkt 23 jun 2020, 00:00

Het moet voor de Groningers nu eens eindelijk ophouden met bureaucratie, rapporten maken, steeds weer nieuwe regelingen en instituten optuigen. Dat wekt ten onrechte de indruk dat er voor Groningse gedupeerden van alles geregeld is, terwijl er in de praktijk bitter weinig gebeurt. Geef de gedupeerden liever een budget waarmee ze hun huis kunnen versterken.

Deze dringende oproep doen wij aan de politiek. “Geef mensen na een offerte van een aannemer een versterkingsbudget waarmee ze aan de slag kunnen binnen afgesproken kaders. Dat bespaart een heleboel onderzoekskosten en dan kan er eindelijk voortgang komen” zegt Steven Wayenberg van VEH. Woensdag 24 juni debatteert de tweede kamer over de gevolgen van gaswinning in Groningen.

Dat geldt ook voor schade. Er is nu een kunstmatig onderscheid tussen schadeherstel en versterking van woningen. Deze twee zaken zijn bij verschillende instituten ondergebracht en dat is onbegrijpelijk. Steven Wayenberg: “Er wordt nu een kunstmatig onderscheid gemaakt tussen schade en versterking. Daar zijn twee verschillende instituten mee bezig en dat betekent ellenlange processen en weinig tot geen voortgang voor de gedupeerde huiseigenaren.”

De versterking van woningen en gebouwen moet vooral doorgaan. Dat is vaak een ingrijpende gebeurtenis. “Het is heel veel meer dan een extra funderingspaal of steunbalk in huis”, zegt Steven Wayenberg; “Het huis moet leeg en de bewoners moeten vaak langere tijd ergens anders onderdak vinden.”

Niemand weet welke effecten de afbouw van gaswinning op de langere termijn voor gevolgen heeft en het veranderen van de veiligheidsnorm voor versterking van huizen resulteert in rechtsongelijkheid tussen huiseigenaren. De nieuwe versterkingsnorm gaat uit van minder risico omdat de gaswinning afneemt. Daardoor zou het ook minder vaak noodzakelijk zijn om woningen te versterken. Een woning die volgens de oude norm onveilig was en moest worden versterkt, kan volgens de nieuwe norm als veilig worden bestempeld en niet meer in aanmerking komen voor versterking.

Alleen op papier lijkt alles geregeld, in de praktijk gebeurt bar weinig

Vorige week peilden wij de stemming onder 160 van onze leden in het gaswinningsgebied. Binnen enkele dagen reageerde meer dan de helft met veelal aangrijpende verhalen over hun ervaringen. Veel Groningers verliezen de moed. “We zijn letterlijk uitgeput door deze jarenlange aanhoudende emotionele strijd” is één van de vele reacties. Het algemene beeld: “Geef ons een veilig thuis terug.”

 • “De versterking van mijn woning is eindelijk in maart 2020 gestart. In 2015 heb ik op eigen kosten vooronderzoek had laten doen waaruit bleek dat versterking noodzakelijk was. De periode van januari 2016 tot maart 2020 is opgegaan aan bureaucratie, vooronderzoeken en onderhandelingen.”

 • “Het  spel van bewust de hulp aan gedupeerden vertragen, tot Groningers het opgeven, wordt nog steeds  gespeeld. Iedere keer worden er beloftes gedaan die niet worden nagekomen. Zo is de nieuwe tactiek te wachten op het afnemen van bevingen, zodat duizenden woningen dan niet hoeven te worden versterkt.
  “Helaas moet ik constateren dat het schadeherstel en de versterking stil staan. De NCG voor het versterken en de TCMG voor het schadeherstel kunnen elkaar niet vinden. Dat betekent dat ik de noodzakelijke herstelkosten zelf moet voorschieten. Dit is een belachelijke zaak.”

 • “Sinds november 2018 heb ik een stut in de woonkamer. Eindelijk komt nu de versterkingscommissie om een inspectie te doen. En dan afwachten wat de uitslag is. Absurd dat de norm aangepast zou worden. Ten eerste zijn er nog steeds aardbevingen en ten tweede gaat de schade maar niet zo weg.”

 • “Het proces van het repareren van de enorme schade aan onze woning is een drama. Juni 2018 is onze woning geïnspecteerd. Het maken van dat rapport heeft een bom duiten gekost, er waren wel 13 experts om en in het huis. Het onderzoek of onze woning versterkt moet worden heeft misschien wel meer gekost als voor het versterken zelf nodig is.”


Benieuwd naar overige reacties van de ondervraagde Groningers? Lees meer.
Reacties enquete Groningen juni 2020

Bekijk hier het fragment van onze woordvoerder Hans bij programma EenVandaag.