Nieuwsberichten

We houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de gaswinning in Groningen. Alle nieuwsberichten bekijk je op deze pagina.

 

Alleen op papier lijkt alles goed geregeld

Geplaatst op 14 sep 2020
Laatst bijgewerkt op 14 sep 2020, 11:15

Vorige week was er het zoveelste debat in de Tweede Kamer over de problemen die de gaswinning in Groningen veroorzaakt voor bewoners. Waarom is dit nog steeds nodig? Beleidsadviseur Steven Wayenberg legt het uit. 

Lees meer

Toezichthouder: “Crisis-aanpak noodzakelijk voor achterblijvende versterking.”

Geplaatst op 9 sep 2020
Laatst bijgewerkt op 8 sep 2020, 10:00

“Kies voor een crisis-aanpak, anders duurt de versterkingsopgave in Groningen nog twintig jaar” waarschuwt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). VEH: stel wel altijd het bewonersbelang voorop.

Lees meer

Geef Groningers een bouwbudget, laat ze niet nóg langer wachten

Geplaatst op 22 jun 2020
Laatst bijgewerkt op 22 jun 2020, 10:00

Ellenlange bureaucratische processen, maar actie? 'Ho maar'. De Groningers zijn het wachten beu. Geef de gedupeerden liever een budget.

Lees meer

VEH: 'Verlos ook eerste schademelders van de NAM'

Geplaatst op 3 jul 2019
Laatst bijgewerkt op 3 jul 2019, 8:50

Uitgerekend de Groningers die als eersten met aardbevingsschade te maken kregen, kunnen geen gebruikmaken van de nieuwe, soepeler en eerlijker regels voor schadeafhandeling. Vereniging Eigen Huis roept minister Wiebes op om deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.

Lees meer

Gasschade Groningen: simpeler, sneller en één loket

Geplaatst op 4 jun 2019
Laatst bijgewerkt op 4 jun 2019, 2:10

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer voor de zoveelste keer over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Dat kan weer een herhaling worden van eerdere ‘eerlijke antwoorden, oprechte toezeggingen en gedane beloftes’ waar tot nu toe nauwelijks iets van terecht is gekomen.

Lees meer

Brede steun voor parlementaire enquête Groningen

Geplaatst op 5 mrt 2019
Laatst bijgewerkt op 5 mrt 2019, 3:00

De Tweede Kamer stelt een parlementaire enquête in naar de gaswinningsproblematiek in Groningen. De steun in de kamer hiervoor is unaniem. De enquête wordt op zijn vroegst in 2020 gehouden.

Lees meer

Dringend beroep aan vooravond gasdebat

Geplaatst op 16 jan 2019
Laatst bijgewerkt op 16 jan 2019, 3:00

De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen.

Lees meer

Nieuw dieptepunt in bewonersvertrouwen in Gronings gaswinningsgebied

Geplaatst op 20 dec 2018
Laatst bijgewerkt op 20 dec 2018, 6:00

Bijna 80 % van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Zij zijn daardoor ook (zeer) negatief over de toekomst van het Groningse gebied.

Lees meer

VEH: ‘Het moet in Groningen afgelopen zijn met het getreuzel’

Geplaatst op 24 sep 2018
Laatst bijgewerkt op 24 sep 2018, 1:00

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen heeft Vereniging Eigen Huis haar grote bezorgdheid geuit over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied.

Lees meer

De Haagse werkelijkheid en die van Groningen.

Geplaatst op 12 jul 2018
Laatst bijgewerkt op 12 jul 2018, 10:00

Op de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces staat nog slechts een onderwerp op de agenda: Groningen.

Lees meer

Afhandeling van oude gasschade: slikken of stikken?

Geplaatst op 17 mei 2018
Laatst bijgewerkt op 17 mei 2018, 11:23

Vereniging Eigen Huis krijgt klachten van Groningse leden over de korte bedenktijd bij het aanbod van de NAM voor de afhandeling van oude schades in het gaswinninggebied.

Lees meer

Nu ook zorgen over hypotheken in Groningen

Geplaatst op 16 feb 2018
Laatst bijgewerkt op 15 feb 2018, 2:09

Veel huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied hebben problemen met hun hypotheek, of maken zich daar ernstige zorgen over. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Sentiment onder Groningers sterk verbeterd

Geplaatst op 7 feb 2018
Laatst bijgewerkt op 7 feb 2018, 12:00

Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied reageren over het algemeen positief op het nieuwe schadeprotocol van minister Wiebes en zijn ook positiever over de toekomst. Dit blijkt uit een flitspeiling onder leden van Vereniging Eigen Huis.

Lees meer

VEH positief over nieuwe afspraken schadeherstel Groningen

Geplaatst op 1 feb 2018
Laatst bijgewerkt op 1 feb 2018, 8:18

Per 19 maart treedt het nieuwe schadeprotocol in werking waar zo lang op is gewacht. Een pragmatische aanpak, waarbij de overheid de regie neemt en de NAM geen rol meer speelt, heeft veel te lang op zich laten wachten.

Lees meer

NAM moet ook zonder verkoop vergoeden

Geplaatst op 24 jan 2018
Laatst bijgewerkt op 24 jan 2018, 2:00

De NAM moet ook Groningers die hun huis niet kunnen of willen verkopen schadeloosstellen, heeft het gerechtshof in Leeuwarden dinsdag bepaald.

Lees meer

'Laat gedupeerden gasschade niet wachten tot nieuw protocol'

Geplaatst op 9 jan 2018
Laatst bijgewerkt op 9 jan 2018, 5:00

Minister Wiebes moet er voor zorgen dat schade door de gasbevingen in Groningen direct wordt verholpen. Vereniging Eigen Huis bereidt een kort geding tegen de NAM voor om dit desnoods via de rechter af te dwingen.

Lees meer

Vertrouwen Groningers in aanpak gaswinning blijft laag

Geplaatst op 28 dec 2017
Laatst bijgewerkt op 28 dec 2017, 10:22

Groningers hebben nog steeds weinig vertrouwen in de aanpak van de problemen door gaswinning, blijkt uit de jaarlijkse ledenpeiling van Vereniging Eigen Huis.

Lees meer

VEH: NAM kan zichzelf niet boven de wet plaatsen

Geplaatst op 14 dec 2017
Laatst bijgewerkt op 14 dec 2017, 3:20

De NAM negeert stelselmatig het in de wet vastgelegde omgekeerde bewijsvermoeden. Vereniging Eigen Huis heeft minister Wiebes gevraagd om in te grijpen.

Lees meer

Kabinet moet veiligheid Groningers meewegen

Geplaatst op 15 nov 2017
Laatst bijgewerkt op 15 nov 2017, 12:00

De minister van Economische Zaken moet opnieuw kijken naar hoeveel gas gewonnen mag worden in Groningen. Dat oordeelde de Raad van State op woensdag 15 november.

Lees meer

Regio komt met nieuw schadeprotocol Groningen

Geplaatst op 20 okt 2017
Laatst bijgewerkt op 20 okt 2017, 6:15

Een publiek fonds gevuld door NAM én Staat staat daarin centraal. De NAM mag in dit plan op geen enkele manier meer bij de feitelijke vaststelling en afhandeling van de schade betrokken zijn. Of dit protocol daadwerkelijk wordt ingevoerd hangt af van het nieuwe kabinet. 

Lees meer