Onredelijke hypotheekvoorwaarden

Vereniging Eigen Huis heeft de algemene hypotheekvoorwaarden van vijf aanbieders onder de loep gelegd. De juridische beoordeling laat zien dat diverse voorwaarden onredelijk zijn.

Wat is het probleem?

Een juridische beoordeling van de algemene hypotheekvoorwaarden van vijf aanbieders laat zien dat diverse voorwaarden onredelijk zijn. Geldverstrekkers hebben vooral rechten en klanten vooral plichten. Naar aanleiding van de beoordeling hebben wij een aantal passages in algemene hypotheekvoorwaarden voorgelegd aan de leden. Het gaat dan om de volgende voorwaarden:

  • De bank mag periodiek op kosten van de huiseigenaar de woning laten taxeren.
  • De eigenaar mag niets aan de woning veranderen of verbouwen zonder toestemming van de bank.
  • De eigenaar mag de woning niet verkopen zonder toestemming van de bank.
  • Als de huiseigenaar de maandelijkse hypotheeklast te laat betaalt, mag de bank een boeterente opleggen en zelf bepalen hoe hoog de rente is.
  • Bij overlijden van de huiseigenaar mag de bank eisen dat de hypotheek direct wordt afgelost door de nabestaanden.
  • Als de woning beschadigd raakt en daardoor in waarde daalt, bijvoorbeeld door brand of overstroming, kan de bank eisen dat de hypotheek direct wordt afgelost.

Wij hebben leden gevraagd of ze op de hoogte zijn van deze voorwaarden en of ze deze redelijk of onredelijk vinden. Uit de antwoorden blijkt dat huiseigenaren veelal niet op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat ze die vaak onredelijk vinden.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

  • De rechten en plichten in de algemene hypotheekvoorwaarden moeten eerlijk en evenwichtig worden verdeeld.
  • Onredelijke voorwaarden moeten aangepast worden.

Zie ook het artikel Hypotheekvoorwaarden - Weet je waarvoor je hebt getekend? (Eigen Huis Magazine, mei 2017)

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties zijn:

Juni 2017 – Brief naar geldverstrekkers

Vijf geldverstrekkers hebben een brief ontvangen waarin per aanbieder de onredelijke hypotheekvoorwaarden vermeld worden. Wij zijn in gesprek met betreffende aanbieders. Als de aanbieders de algemene hypotheekvoorwaarden niet aanpassen, leggen wij de voorwaarden voor aan de rechter.