Politiek en verkiezingen

Wat politici in Den Haag beslissen, heeft gevolgen voor onze leden. Daarom volgen wij de politiek op de voet en zorgen we dat onderwerpen die voor huiseigenaren van belang zijn op de politieke agenda komen. 

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

In verkiezingstijd laten we politieke partijen weten wat er volgens ons moet gebeuren op de woningmarkt. Speciaal voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 hebben we een pamflet opgesteld met 5 voorstellen aan de politiek: 

 • Roep een halt toe aan de woningnood
 • In grote delen van het land is er sprake van een (groot) woningtekort. Bijbouwen is nodig. Wij vinden dat de overheid de stagnerende woningbouw vlot moet trekken.
 • Verlaag de drempels op de woningmarkt
 • Om een hypotheek te kunnen krijgen, moeten huizenkopers voldoen aan strenge regels. Veilig en verantwoord lenen staat wat ons betreft voorop. Maar nóg strengere regels zijn niet nodig.
 • Tijd nodig voor een eerlijke en kansrijke energietransitie
  De ‘energietransitie’ is de overgang naar gebruik van duurzame energiebronnen. Voor huiseigenaren moet duidelijk zijn hoe zij hun woning het beste kunnen verduurzamen en wat dit gaat kosten. Ook pleiten wij voor betere financieringsmogelijkheden.
 • Bewoners krijgen het voortouw bij veranderingen in de wijk
  Bewoners worden nu vaak niet genoeg betrokken bij veranderingen in hun woonomgeving (denk aan een windmolenpark ‘in de achtertuin’). Samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines hebben we zes actiepunten opgesteld die de positie van omwonenden sterker maakt. We willen dat deze punten worden opgenomen in de Omgevingswet. 
 • Solidair met Groningen
  Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Wij vinden dat de overheid hiervoor verantwoordelijk is en moet zorgen voor fatsoenlijke compensatie, een eerlijk schadeprotocol en aardbevingsbestendige huizen.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties: 

Oktober 2017 - Nieuwsbrief over het regeerakkoord

Het regeerakkoord wordt gepresenteerd. Via een nieuwsbrief laten we onze leden weten wat de plannen voor hen betekenen en wat wij van het akkoord vinden.

Mei 2017 - Politiek pamflet naar de Tweede Kamer

We versturen het pamflet ‘Ruimte voor wonen’ naar de Tweede Kamer en spreken de verschillende politici persoonlijk over onze strijdpunten. 

Februari 2017 - WoonKieskompas

Voor de verkiezingen van 2017 ontwikkelen we in samenwerking met Kieskompas het WoonKieskompas met twintig stellingen over wonen. Meer dan 160.000 mensen hebben hier gebruik van gemaakt.

December 2016 - Ledenonderzoek onderwerpen verkiezingen

Ter voorbereiding op de landelijke verkiezingen vragen we aan leden wat volgens hen de belangrijkste onderwerpen zijn. De uitkomsten van het onderzoek bepalen mede de thema’s in het politiek pamflet en het WoonKieskompas.

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid