Starters op de woningmarkt

Starters voeren momenteel een ongelijke strijd op de woningmarkt. Een koophuis financieren is lastiger geworden, er is meer eigen geld nodig en de concurrentie is groter dan een paar jaar geleden.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Starters moeten hun huis veilig en verantwoord kunnen financieren, vinden wij. En niet alleen starters; als vereniging komen wij op voor de belangen van álle (potentiële) huizenkopers. Onze actiepunten: 

  • Verruim de financieringsmogelijkheden. Huizenkopers moeten veilig en verantwoord geld kunnen lenen voor het kopen van een huis. Hiertoe mag bijvoorbeeld de loan-to-value (verhouding tussen hypotheek en waarde van het huis) niet verder worden verlaagd.
  • Vergroot het woningaanbod. Er moeten minimaal 80.000 huizen per jaar worden gebouwd; nu zijn dat er jaarlijks maar zo’n 50.000. Het woningtekort loopt daarom op, met stijging van de huizenprijzen tot gevolg. Wij vinden dat de overheid de regie moet nemen over de woningbouw.
  • Verbeter de concurrentiepositie. Particuliere beleggers kopen momenteel zo’n 6 % van de koopwoningen voor de verhuur (buy-to-let). In sommige gemeenten ligt dit percentage zelfs boven de 16 %. Starters vissen dan vaak achter het net. De concurrentie kan afnemen door voor verschillende doelgroepen onderscheid te maken in overdrachtsbelasting.
  • Zorg voor onafhankelijke kennis en informatie. Ontzorg starters door het bieden van onafhankelijke (online) kennis en informatie. 

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Oktober 2018 – Verlaging NHG premie niet genoeg

In oktober maakte de Nationale Hypotheek Garantie bekend de NHG-premie te verlagen naar 0,9% van het hypotheekbedrag. Vereniging Eigen Huis vindt deze verlaging veel te klein. Uit de kwartaalcijfers van NHG in de zomer bleek namelijk dat het vermogen veel groter is dan nodig. Het aantal mensen dat aanklopt met betalingsproblemen daalt al jaren en ook het gemiddelde uitgekeerde schadebedrag is afgenomen. Volgens NHG zelf is het fonds ook groot genoeg om huiseigenaren te kunnen helpen. Daarom hebben we in de zomer de minister laten weten dat de premie, die toen nog 1% was, fors naar beneden kon. We vinden het jammer dat er geen gehoor is gegeven aan onze oproep. We blijven hameren op een premie die betaalbaarder is voor starters en beter past bij het vermogen van NHG.  

September 2017 – Pleidooi: NHG-premie moet omlaag

We roepen het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), en demissionair Minister Plasterk op om de NHG-premie met ingang van 2018 fors te verlagen. Een hypotheek met NHG verlaagt de risico’s voor starters. Maar door de hoge NHG-premie, 1 % van het hypotheekbedrag, krijgen starters soms het advies om af te zien van NHG.

September 2017 – In gesprek met de Tweede Kamer over starters

In de Tweede Kamer nemen we, samen met andere partijen, deel aan een gesprek over de drempels die starters ervaren op de woningmarkt. Hier laten wij de stem van starters horen. Een onderzoek vooraf, onder 17 starters, geeft extra input voor dit gesprek.

Maart 2017 – Cijfers starters in beeld

In opdracht van Vereniging Eigen Huis doet het Kadaster onderzoek naar doorstromers op de woningmarkt (mensen die van koop- naar koopwoning gaan). Hierbij brengt het Kadaster ook cijfers over starters in beeld.

Nieuws starters op de woningmarkt

NHG-premie moet omlaag

Geplaatst op 08 nov 2017 , bijgewerkt 08 nov 2017, 13:00

Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie, denkt dat het mogelijk is om over enige tijd de NHG-premie te verlagen. Vereniging Eigen Huis vindt de premie veel te hoog en pleit al enige tijd voor een verlaging van de premie die huizenkopers betalen voor een veilige hypotheek.

Het risico op schadeclaims is gedaald en het vermogen van het fonds is in tien jaar tijd verdubbeld. Als de premie niet omlaag gaat, dan betaalt de koper vooral mee aan de groei van het NHG-fonds. En dat is niet de bedoeling. Volgens NHG-directeur Gielen was de premie voorheen te laag en was het waarborgfonds in problemen gekomen als de crisis twee jaar langer had geduurd.

Koper betaalt vooral oplopend garantievermogen

Het garantievermogen van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 10 jaar tijd gegroeid van 407 miljoen in 2007 tot meer dan € 1 miljard in 2017 en stijgt volgens prognoses door tot € 1,5 miljard in 2022.

Aan de andere kant zorgen het herstel van de economie en de woningmarkt ervoor dat het verzekerd risico van de NHG tussen 2015 en 2016 halveerde van € 18 miljard naar € 9 miljard. 'De premie voor hypotheken met NHG kan daarom flink omlaag. De omvang van de reserves in relatie tot de risico’s biedt hiervoor méér dan voldoende ruimte', zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.

Rob Mulder: 'Op dit moment is NHG voor veel mensen gewoon te duur. We horen dan ook steeds vaker dat starters deze hypotheekzekerheid vanwege de hoge premie links te laten liggen.' Bij een hypotheek van € 225.000 gaat het om een bedrag van € 2.250. Omdat de maximale hypotheek volgend jaar niet hoger mag zijn dan de woningwaarde moeten alle bijkomende kosten, waaronder de NHG-premie, met eigen geld worden betaald.

Kopen zonder NHG slecht advies

Starters krijgen soms het advies om af te zien van de NHG-borg als de hoogte van de premie een probleem vormt. Daar zijn flinke risico’s aan verbonden. Met name in de eerste jaren zijn hun woonlasten relatief hoog, is de hypotheekschuld nog nauwelijks gedaald en biedt NHG belangrijke zekerheden bij calamiteiten die zich in een mensenleven kunnen voordoen.

Als de woning daardoor noodgedwongen moet worden verkocht, neemt NHG een eventuele restschuld over. Bovendien wordt kopers een lagere rente onthouden als een hypotheek zonder NHG wordt geadviseerd. Dit rentevoordeel kan oplopen tot 0,7%. Hypotheken tot € 247.450 komen in aanmerking voor NHG-garantie.

Woordvoerder Hans André de la Porte legt uit waarom de NHG-premie omlaag moet:

 

Meer informatie