Starters op de woningmarkt

Starters voeren momenteel een ongelijke strijd op de woningmarkt. Een koophuis financieren is lastiger geworden, er is meer eigen geld nodig en de concurrentie is groter dan een paar jaar geleden.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Starters moeten hun huis veilig en verantwoord kunnen financieren, vinden wij. En niet alleen starters; als vereniging komen wij op voor de belangen van álle (potentiële) huizenkopers. Onze actiepunten: 

  • Verruim de financieringsmogelijkheden. Huizenkopers moeten veilig en verantwoord geld kunnen lenen voor het kopen van een huis. Hiertoe mag bijvoorbeeld de loan-to-value (verhouding tussen hypotheek en waarde van het huis) niet verder worden verlaagd.
  • Vergroot het woningaanbod. Er moeten minimaal 80.000 huizen per jaar worden gebouwd; nu zijn dat er jaarlijks maar zo’n 50.000. Het woningtekort loopt daarom op, met stijging van de huizenprijzen tot gevolg. Wij vinden dat de overheid de regie moet nemen over de woningbouw.
  • Verbeter de concurrentiepositie. Particuliere beleggers kopen momenteel zo’n 6 % van de koopwoningen voor de verhuur (buy-to-let). In sommige gemeenten ligt dit percentage zelfs boven de 16 %. Starters vissen dan vaak achter het net. De concurrentie kan afnemen door voor verschillende doelgroepen onderscheid te maken in overdrachtsbelasting.
  • Zorg voor onafhankelijke kennis en informatie. Ontzorg starters door het bieden van onafhankelijke (online) kennis en informatie. 

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Oktober 2018 – Verlaging NHG premie niet genoeg

In oktober maakte de Nationale Hypotheek Garantie bekend de NHG-premie te verlagen naar 0,9% van het hypotheekbedrag. Vereniging Eigen Huis vindt deze verlaging veel te klein. Uit de kwartaalcijfers van NHG in de zomer bleek namelijk dat het vermogen veel groter is dan nodig. Het aantal mensen dat aanklopt met betalingsproblemen daalt al jaren en ook het gemiddelde uitgekeerde schadebedrag is afgenomen. Volgens NHG zelf is het fonds ook groot genoeg om huiseigenaren te kunnen helpen. Daarom hebben we in de zomer de minister laten weten dat de premie, die toen nog 1% was, fors naar beneden kon. We vinden het jammer dat er geen gehoor is gegeven aan onze oproep. We blijven hameren op een premie die betaalbaarder is voor starters en beter past bij het vermogen van NHG.  

September 2017 – Pleidooi: NHG-premie moet omlaag

We roepen het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), en demissionair Minister Plasterk op om de NHG-premie met ingang van 2018 fors te verlagen. Een hypotheek met NHG verlaagt de risico’s voor starters. Maar door de hoge NHG-premie, 1 % van het hypotheekbedrag, krijgen starters soms het advies om af te zien van NHG.

September 2017 – In gesprek met de Tweede Kamer over starters

In de Tweede Kamer nemen we, samen met andere partijen, deel aan een gesprek over de drempels die starters ervaren op de woningmarkt. Hier laten wij de stem van starters horen. Een onderzoek vooraf, onder 17 starters, geeft extra input voor dit gesprek.

Maart 2017 – Cijfers starters in beeld

In opdracht van Vereniging Eigen Huis doet het Kadaster onderzoek naar doorstromers op de woningmarkt (mensen die van koop- naar koopwoning gaan). Hierbij brengt het Kadaster ook cijfers over starters in beeld.

Nieuws starters op de woningmarkt

VEH: Nationale Hypotheek Garantie is veel te duur

Geplaatst op 17 aug 2018 , bijgewerkt 18 aug 2018, 13:00

De premie die kopers betalen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is te hoog, vindt Vereniging Eigen Huis. Het garantievermogen van NHG is veel hoger dan nodig om toekomstige uitkeringen te kunnen doen, blijkt uit de NHG-kwartaalcijfers.

Vereniging Eigen huis vindt dat de premie op de kortst mogelijke termijn omlaag moet en heeft hier per brief bij minister Ollongren op aangedrongen. 

Huis kopen moeilijk voor starters

Het is voor starters steeds moeilijker om een huis te kopen, omdat de huizenprijzen sterk stijgen en omdat de bijkomende kosten sinds 1 januari volledig uit eigen middelen moeten worden betaald. Deze bijkomende kosten (in totaal ongeveer 6 % van de aankoopsom) bestaan uit o.a. overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris, de makelaar en hypotheekadvies. Wie een hypotheek met NHG wil, betaalt nog eens een NHG-premie van 1 %. Vooral voor starters zou een verlaging van de NHG-premie zeer welkom zijn.

NHG biedt zekerheid en lage rente

Met NHG-garantie krijgen huizenkopers bij een gedwongen verkoop van de woning de zekerheid dat de restschuld wordt betaald. Daarnaast profiteren kopers van een lagere rente. Twee dingen die met name voor starters heel belangrijk zijn. 

Uit de kwartaalcijfers van NHG blijkt dat het garantievermogen het eerste halfjaar met € 71 miljoen is gegroeid tot bijna € 1,2 miljard. Dat terwijl veel minder klanten aanspraak doen op het vangnet en het gemiddeld uitgekeerde bedrag sterk is afgenomen. 

NHG-premie moet nu snel omlaag

In haar kwartaalbericht zegt NHG zelf dat het fonds ook bij tegenslagen groot genoeg is om huiseigenaren te kunnen blijven helpen. Alle reden om de hoge NHG-premie nu snel te verlagen, vindt Vereniging Eigen Huis. Dat kan starters een steuntje in de rug geven. 

Meer informatie

 

We zijn genomineerd voor website van het jaar. Stem je op ons?