Starters op de woningmarkt

Starters voeren momenteel een ongelijke strijd op de woningmarkt. Een koophuis financieren is lastiger geworden, er is meer eigen geld nodig en de concurrentie is groter dan een paar jaar geleden.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Starters moeten hun huis veilig en verantwoord kunnen financieren, vinden wij. En niet alleen starters; als vereniging komen wij op voor de belangen van álle (potentiële) huizenkopers. Onze actiepunten: 

  • Verruim de financieringsmogelijkheden. Huizenkopers moeten veilig en verantwoord geld kunnen lenen voor het kopen van een huis. Hiertoe mag bijvoorbeeld de loan-to-value (verhouding tussen hypotheek en waarde van het huis) niet verder worden verlaagd.
  • Vergroot het woningaanbod. Er moeten minimaal 80.000 huizen per jaar worden gebouwd; nu zijn dat er jaarlijks maar zo’n 50.000. Het woningtekort loopt daarom op, met stijging van de huizenprijzen tot gevolg. Wij vinden dat de overheid de regie moet nemen over de woningbouw.
  • Verbeter de concurrentiepositie. Particuliere beleggers kopen momenteel zo’n 6 % van de koopwoningen voor de verhuur (buy-to-let). In sommige gemeenten ligt dit percentage zelfs boven de 16 %. Starters vissen dan vaak achter het net. De concurrentie kan afnemen door voor verschillende doelgroepen onderscheid te maken in overdrachtsbelasting.
  • Zorg voor onafhankelijke kennis en informatie. Ontzorg starters door het bieden van onafhankelijke (online) kennis en informatie. 

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties:

Oktober 2018 – Verlaging NHG premie niet genoeg

In oktober maakte de Nationale Hypotheek Garantie bekend de NHG-premie te verlagen naar 0,9% van het hypotheekbedrag. Vereniging Eigen Huis vindt deze verlaging veel te klein. Uit de kwartaalcijfers van NHG in de zomer bleek namelijk dat het vermogen veel groter is dan nodig. Het aantal mensen dat aanklopt met betalingsproblemen daalt al jaren en ook het gemiddelde uitgekeerde schadebedrag is afgenomen. Volgens NHG zelf is het fonds ook groot genoeg om huiseigenaren te kunnen helpen. Daarom hebben we in de zomer de minister laten weten dat de premie, die toen nog 1% was, fors naar beneden kon. We vinden het jammer dat er geen gehoor is gegeven aan onze oproep. We blijven hameren op een premie die betaalbaarder is voor starters en beter past bij het vermogen van NHG.  

September 2017 – Pleidooi: NHG-premie moet omlaag

We roepen het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), en demissionair Minister Plasterk op om de NHG-premie met ingang van 2018 fors te verlagen. Een hypotheek met NHG verlaagt de risico’s voor starters. Maar door de hoge NHG-premie, 1 % van het hypotheekbedrag, krijgen starters soms het advies om af te zien van NHG.

September 2017 – In gesprek met de Tweede Kamer over starters

In de Tweede Kamer nemen we, samen met andere partijen, deel aan een gesprek over de drempels die starters ervaren op de woningmarkt. Hier laten wij de stem van starters horen. Een onderzoek vooraf, onder 17 starters, geeft extra input voor dit gesprek.

Maart 2017 – Cijfers starters in beeld

In opdracht van Vereniging Eigen Huis doet het Kadaster onderzoek naar doorstromers op de woningmarkt (mensen die van koop- naar koopwoning gaan). Hierbij brengt het Kadaster ook cijfers over starters in beeld.

Nieuws starters op de woningmarkt

VEH: Kleine verlaging NHG-premie helpt niemand

Geplaatst op 30 okt 2018 , bijgewerkt 30 okt 2018, 11:45

De NHG-premie die een huizenkoper betaalt voor zijn hypotheekverzekering daalt volgend jaar met slechts 0,1 %. Volgens Vereniging Eigen Huis is dit een flutkorting waar geen koper iets mee opschiet. 

Er was gerekend op een veel grotere premiedaling. De kas van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is tot de nok gevuld met premiegelden. Het aantal mensen dat aanklopt met betalingsproblemen daalt al jaren en ook het gemiddeld uitgekeerde schadebedrag is afgenomen. Daarom kan de premie verder omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis.

Kostengrens NHG omhoog

De premie gaat per 1 januari 2019 omlaag, van 1 % naar 0,9 %. Doordat de gemiddelde huizenprijs sterk is opgelopen gaat ook de kostengrens van de NHG omhoog. Volgend jaar kan een starter een huis met NHG-zekerheid kopen tot maximaal € 290.000. De premie bedraagt dan € 2.610. Dit jaar betaalt deze koper nog € 2.650 aan premie voor een huis tot maximaal € 265.000. Het geringe verschil van € 40 heeft dan ook nauwelijks invloed op de betaalbaarheid van de NHG-premie.

'Starters zullen NHG links laten liggen'

De minieme premiedaling gaat starters, die de NHG met eigen geld moeten betalen, dan ook niet helpen. 'Wij vrezen dat kopers die al hun geld moeten inzetten om een huis te kunnen kopen, deze belangrijke verzekering door de relatief hoge kosten links zullen laten liggen. Daarmee lopen ze ook een korting op de hypotheekrente mis. Dat is een slechte ontwikkeling die kan worden voorkomen door de premie veel meer te laten dalen', zegt Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis. Het NHG-garantievermogen is nu al opgelopen tot meer dan 1,175 miljard en die enorme reserve zal volgend jaar, ook na deze premieverlaging, alleen maar verder toenemen.

Meer informatie