Van aardgas los

De overheid wil dat alle huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Dit betekent dat bestaande woningen moeten worden aangepast en dat nieuwbouwhuizen geen gasaansluitingen meer krijgen. Andere energiebronnen zijn dan nodig, zoals stadsverwarming of warmtepompen.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Huiseigenaren hebben veel vragen over verwarmen zonder aardgas, zoals: welke alternatieven komen er voor aardgas? Wat gaat het aanpassen van mijn woning kosten? Hoe is straks mijn wooncomfort als er geen cv-ketel meer is? En gaat de energierekening daardoor omhoog? Wij vinden: 

  • Er moet snel antwoord komen op de vraag hoe en wanneer huishoudens van het aardgas worden afgesloten en voor welk alternatief wordt gekozen. 
  • Gemeenten moeten huiseigenaren serieus betrekken bij de besluitvorming rondom het stoppen met aardgas.
  • Ontzorg huishoudens bij het verduurzamen van hun woning.
  • Geef de miljoenen particuliere huiseigenaren die hun woning moeten aanpassen financiële ondersteuning.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze acties:

Apr 2018Meepraten over het nieuwe Nederlandse Klimaatakkoord

Onder leiding van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom maken we met onder meer Netbeheer Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Triodos en Milieu Defensie plannen over hoe en onder welke voorwaarden Nederlandse huishoudens kunnen stoppen met het gebruik van aardgas.

Jun 2017Tweede Kamergesprek over het schrappen van de gasaansluitplicht

In de Tweede Kamer nemen we deel aan een gesprek over het schrappen van de gasaansluitplicht bij nieuwbouw. Onze boodschap: de gasaansluitplicht kan alleen vervallen als gemeenten een energieplan opstellen waarin duidelijk staat wat dit betekent voor het wooncomfort, de garanties en de portemonnee van de consument.

Jun 2017Ledenonderzoek en brief aan minister Kamp

In een brief roepen we minister Kamp op snel duidelijkheid te geven over wat ‘van gas los’ precies gaat betekenen voor huiseigenaren. Uit ledenonderzoek blijkt dat bijna 90 % van de ondervraagden al op de hoogte is van de plannen van de overheid, en iets meer dan de helft is het er ook mee eens. Bijna 40 % heeft ook al een idee van de consequenties van wonen zonder gasaansluiting.

Apr 2017Opiniestuk NRC ‘Alle huizen zonder gas in 2050. Hoe dan?’

In een opiniestuk in het NRC Handelsblad vragen we aandacht voor de praktische vragen die huiseigenaren hebben en het belang van snelle duidelijkheid en goede betrokkenheid van bewoners.

Feb 2017VEH vraagt minister Kamp om snelle duidelijkheid ‘van gas los’

Huiseigenaren willen vooral snel weten wat een toekomst zonder gas praktisch voor hen betekent. In een brief hebben we de Tweede Kamer opgeroepen deze duidelijkheid snel te geven.

Nieuws Van gas los

Consument wil duidelijkheid over gasloze toekomst

Geplaatst op 07 feb 2017 , bijgewerkt 07 feb 2017, 16:00

Huiseigenaren willen vooral snel weten wat een toekomst zonder gas praktisch voor hen betekent. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het toekomstige energiebeleid.

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft in zijn Energieagenda aangegeven dat hij al op korte termijn geen nieuwe gasnetten wil aanleggen in nieuwbouwwijken en dat hij tegen 2050 helemaal los van het gas wil zijn. Vereniging Eigen Huis heeft bij dit scenario namens haar achterban veel praktische vragen. De vereniging wijst vandaag in een brief aan de Tweede Kamer op het belang van snelle duidelijkheid van de gevolgen van deze omslag voor consumenten.

Vereniging Eigen Huis krijgt veel vragen van haar leden over de praktische gevolgen van de energietransitie. Want wat betekent het scenario van een gasloze toekomst als je nu vervanging zoekt voor je cv-ketel? Wanneer is welke buurt aan de beurt en wie bepaalt dat? Hoe lang van tevoren weet je dat het gas in jouw wijk zal verdwijnen, zodat je daar van te voren rekening mee kunt houden, bijvoorbeeld als je cv-ketel aan vervanging toe is, of je een nieuwe keuken plaatst? Welke gevolgen heeft een andere manier van verwarmen voor het comfort en bestaande apparatuur in huis? Wat gaat dat kosten? Wat worden de alternatieven? Voor een breed gedragen transitie is het erg belangrijk dat zo snel mogelijk antwoorden op deze en tal van andere praktische vragen komen.

Loskomen van gas is één van de ambities die minister Kamp in zijn Energieagenda heeft aangegeven. Maar het loslaten van fossiele brandstoffen vergt een grote omslag in het denken en doen van de consument en heeft een grote impact op de leefomgeving. Directeur belangenbehartiging Rob Mulder: “Het is goed dat in Den Haag wordt nagedacht over visionaire toekomstbeelden, maar burgers willen antwoorden op hele concrete vragen en zorgen die dit bij hen oproept.”

Meer informatie