Van aardgas los

De overheid wil dat alle huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Dit betekent dat bestaande woningen moeten worden aangepast en dat nieuwbouwhuizen geen gasaansluitingen meer krijgen. Andere energiebronnen zijn dan nodig, zoals stadsverwarming of warmtepompen.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Huiseigenaren hebben veel vragen over verwarmen zonder aardgas, zoals: welke alternatieven komen er voor aardgas? Wat gaat het aanpassen van mijn woning kosten? Hoe is straks mijn wooncomfort als er geen cv-ketel meer is? En gaat de energierekening daardoor omhoog? Wij vinden: 

  • Er moet snel antwoord komen op de vraag hoe en wanneer huishoudens van het aardgas worden afgesloten en voor welk alternatief wordt gekozen. 
  • Gemeenten moeten huiseigenaren serieus betrekken bij de besluitvorming rondom het stoppen met aardgas.
  • Ontzorg huishoudens bij het verduurzamen van hun woning.
  • Geef de miljoenen particuliere huiseigenaren die hun woning moeten aanpassen financiële ondersteuning.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze acties:

Apr 2018Meepraten over het nieuwe Nederlandse Klimaatakkoord

Onder leiding van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom maken we met onder meer Netbeheer Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Triodos en Milieu Defensie plannen over hoe en onder welke voorwaarden Nederlandse huishoudens kunnen stoppen met het gebruik van aardgas.

Jun 2017Tweede Kamergesprek over het schrappen van de gasaansluitplicht

In de Tweede Kamer nemen we deel aan een gesprek over het schrappen van de gasaansluitplicht bij nieuwbouw. Onze boodschap: de gasaansluitplicht kan alleen vervallen als gemeenten een energieplan opstellen waarin duidelijk staat wat dit betekent voor het wooncomfort, de garanties en de portemonnee van de consument.

Jun 2017Ledenonderzoek en brief aan minister Kamp

In een brief roepen we minister Kamp op snel duidelijkheid te geven over wat ‘van gas los’ precies gaat betekenen voor huiseigenaren. Uit ledenonderzoek blijkt dat bijna 90 % van de ondervraagden al op de hoogte is van de plannen van de overheid, en iets meer dan de helft is het er ook mee eens. Bijna 40 % heeft ook al een idee van de consequenties van wonen zonder gasaansluiting.

Apr 2017Opiniestuk NRC ‘Alle huizen zonder gas in 2050. Hoe dan?’

In een opiniestuk in het NRC Handelsblad vragen we aandacht voor de praktische vragen die huiseigenaren hebben en het belang van snelle duidelijkheid en goede betrokkenheid van bewoners.

Feb 2017VEH vraagt minister Kamp om snelle duidelijkheid ‘van gas los’

Huiseigenaren willen vooral snel weten wat een toekomst zonder gas praktisch voor hen betekent. In een brief hebben we de Tweede Kamer opgeroepen deze duidelijkheid snel te geven.

Nieuws Van gas los

Van aardgas los begint met isoleren

Geplaatst op 30 aug 2018 , bijgewerkt 30 aug 2018, 11:30

De verkoop van warmtepompen aan huiseigenaren is in vijf jaar tijd verdrievoudigd. Toch worden er jaarlijks veel meer hr-ketels verkocht dan warmtepompen. Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis, legt uit waarom dat logisch is.

Uit onderzoek van milieubeweging Natuur en Milieu en netbeheerder Alliander blijkt dat er vorig jaar meer cv-ketels zijn verkocht. De milieubeweging reageerde verrast, we moeten immers van het aardgas af, toch? Een bekende reflex is met het vingertje te wijzen en gewenst gedrag af te dwingen, bijvoorbeeld door met een cv-ketelverbod mensen verplichtingen op te leggen. Want alleen dan koopt u geen cv-ketel meer, is de gedachte.

Omschakelen is niet simpel

Wie de cijfers nader bestudeert, ziet echter dat de alternatieven voor een cv-ketel, zoals een warmtepomp, pelletkachel of zonneboiler, harder groeien dan hun gasgestookte voorganger. Huiseigenaren maken dus al de overstap. Dat er ook nog veel cv-ketels worden verkocht, is eigenlijk best logisch:

  • Alle woningen moeten in 2050 van het aardgas af zijn. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 duidelijkheid geven of, wanneer en hoe een wijk van het aardgas af gaat. Naast warmtepompen wordt daarbij bijvoorbeeld ook gekeken naar stadsverwarming en biogas. We moeten voorkomen dat huiseigenaren nu investeringen doen die later weggegooid geld blijken te zijn.
  • Voor veel huiseigenaren is de aanschaf van een warmtepomp een kostbare en ingrijpende beslissing. Het kost gemiddeld € 20.000 om een woning geschikt te maken voor een warmtepomp. Dikwijls moet een woning extra worden geïsoleerd en luchtdicht gemaakt worden en leidingen en radiatoren moeten mogelijk worden aangepast, zodat de warmtepomp goed werkt. Veel leden vragen zich af hoe ze dit in vredesnaam moeten financieren, wat de beste stappen zijn en wie ze daarbij kan helpen.
  • Tegelijkertijd schieten installateurs, hypotheekadviseurs en makelaars ernstig tekort in hun adviezen.
  • Als een woning al redelijk geïsoleerd is, kan een hybride warmtepomp een goedkoper en minder ingrijpend alternatief zijn. Daarvoor is nog steeds wel een cv-ketel nodig.

Isoleren

Volledige vervanging van een cv-ketel door bijvoorbeeld een warmtepomp is veelal niet het startpunt van het milieuvriendelijker maken van een woning, maar eerder het sluitstuk. Dit betekent dat de aanschaf van een energiezuiniger cv-ketel, al dan niet met een hybride warmtepomp, op dit moment vaak nog een logische keuze is. Ook daarmee boekt de huiseigenaar milieuwinst. En in de tussentijd isoleren. Dat loont altijd en je maakt de woning klaar voor de overstap naar aardgas vrij.

Klimaattafels aan zet

De onderhandelaars aan de klimaattafels zijn aan zet huiseigenaren te helpen en hun zorgen weg te nemen. De partijen aan tafel moeten niet alleen focussen op warmtepompen en andere alternatieven voor aardgas. Ze moeten beginnen bij het begin; isoleren. En daarbij niet met de vinger wijzen, maar een helpende hand uitsteken. 

Over de auteur

Maarten - Vereniging Eigen Huis

Maarten Eeke van der Veen is beleidsadviseur Energie bij Vereniging Eigen Huis: ‘Het verduurzamen van huizen biedt veel kansen voor huiseigenaren. Maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen de volgende stap ook daadwerkelijk kan nemen?’