Het Klimaatakkoord 

De Rijksoverheid onderhandelt sinds april 2018 met verschillende partijen, waaronder Vereniging Eigen Huis, over de inhoud van een nieuw Nederlands Klimaatakkoord. Het belangrijkste doel hiervan is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met minimaal 49 % ten opzichte van 1990. In het akkoord komen afspraken te staan over hoe Nederland dat gaat bereiken. 

Op dinsdag 10 juli presenteerde voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Het akkoord moet eind dit jaar af zijn, zodat het in 2019 kan worden uitgevoerd.

Klimaatakkoord: dit staat erin voor huiseigenaren

Het Klimaatakkoord raakt vrijwel alle huiseigenaren. Deze maatregelen staan in het voorstel:

 • 100.000 woningen zonder aardgas
  In 2022 moeten ruim 100.000 woningen aardgasvrij zijn. Daarom moeten komend jaar 17.500 huizen van het gasnet worden afgehaald, in 2020 30.000 en in 2021 55.000. In 2030 moeten 2 miljoen huizen van het gas af zijn.
 • Aardgasvrij per woonwijk
  Eind 2021 moeten gemeentes weten wanneer welke woonwijken tot 2030 aardgasvrij worden gemaakt en wat er voor aardgas in de plaats komt. Huiseigenaren moeten vroegtijdig en serieus betrokken worden bij de planvorming. De komende jaren worden als proef honderd wijken aardgasvrij gemaakt.
 • Isolatieaanbod voor huizenkopers
  Vanaf 2021 wordt bij het aankoopmoment van een woning en bij grote verbouwingen een isolatienorm geïntroduceerd. Huiseigenaren zijn niet verplicht hier iets mee te doen; de norm geeft aan hoe energiezuinig de woning zou moeten zijn en moet verduurzamen stimuleren. Daarnaast moeten huizenkopers een aantrekkelijk isolatieaanbod krijgen. Als dit te weinig effect heeft, kan vanaf 2030 een verplichting worden ingevoerd.  
 • Belasting op gas omhoog, op elektriciteit omlaag 
  Deze maatregel mag voor de gemiddelde energierekening niet of nauwelijks iets uitmaken, is de afspraak. Het hogere gastarief stimuleert huiseigenaren het gasverbruik te verminderen en duurzame maatregelen te nemen.
 • Overdraagbare lening voor verduurzaming
  Gebouwgebonden financiering moet mogelijk worden. Dat betekent dat huiseigenaren hun lening voor energiebesparende maatregelen bij een verhuizing kunnen overdragen aan nieuwe bewoners. 
 • Verduurzamen als VvE
  De financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's) die willen verduurzamen, moeten verbeteren. Financiële partijen (o.a. banken) onderzoeken hoe ze VvE’s kunnen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting  
  Het gestelde doel: 75 % van alle nieuwbouwwoningen die tot eind 2021 worden opgeleverd, mag geen aardgasaansluiting meer hebben. Nu is dat 55 %. Is het niet meer mogelijk een woning aardgasvrij op te leveren, dan moeten bouwers meerwerkpakketten aanbieden waarmee de overstap naar gasloos wonen makkelijker wordt, bijvoorbeeld door extra isolatie en zonnepanelen.
 • Meer betrokkenheid bij windmolens
  De ambitie is dat 50 % van de opgewekte energie door windmolens op land eigendom wordt van omwonenden. Het betrekken van bewoners bij windmolenparken creëert meer draagvlak. 

Veelgestelde vragen over het Klimaatakkoord

Wat is het Klimaatakkoord?

De Rijksoverheid onderhandelt sinds april 2018 met consumentenorganisaties, milieuclubs, de industrie en het bedrijfsleven over de inhoud van een nieuw Nederlands Klimaatakkoord. Dit akkoord moet bijdragen aan het hoofddoel van het internationale Klimaatakkoord: de temperatuur op aarde mag met niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Daarnaast is het Nederlandse akkoord nodig om de CO2-besparing te halen die het regeerakkoord uit 2017 voorschrijft. In het akkoord komen afspraken te staan over hoe Nederland dat gaat bereiken. 

De onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord worden aan vijf ‘sectortafels’ gevoerd. Vereniging Eigen Huis praat mee aan de sectortafel gebouwde omgeving (o.a. huizen en appartementen) en enkele daaraan verbonden overlegtafels. Onder leiding van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom worden plannen gemaakt over hoe en onder welke voorwaarden Nederlandse huishoudens kunnen stoppen met het gebruik van aardgas. 

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft Samsom namelijk voorafgaand aan de onderhandelingen een opdracht meegegeven: een kwart van alle huizen moet uiterlijk in 2030 van het aardgas af zijn. In 2050 moet dit gelden voor alle huizen. De gevolgen hiervan voor bewoners zijn groot: ze moeten mogelijk hun huis beter isoleren en investeren in een duurzame verwarmingsinstallatie. 

Het klimaatakkoord moet eind 2018 klaar zijn.

Waarom doet Vereniging Eigen Huis mee?

Vereniging Eigen Huis komt tijdens de onderhandelingen op voor de belangen van huiseigenaren. En dat is hard nodig. De aardgasvrij-ambitie gaat bijna alle 4,2 miljoen huiseigenaren raken. Huizen moeten beter worden geïsoleerd en de aardgasaansluiting moet worden vervangen door bijvoorbeeld stadsverwarming, een warmtepomp of biogas. Dit brengt veel kosten en gedoe met zich mee.

Vereniging Eigen Huis geeft de praktische zorgen die huiseigenaren hebben een podium en biedt tegenwicht tegen partijen die hier geen oog voor hebben. Wij praten mee aan de klimaattafel en maken ons hard voor een realistische aanpak waar iedereen aan mee kan doen. We vinden het belangrijk dat de kosten van de energietransitie niet eenzijdig worden neergelegd bij huishoudens en dat de woonlasten gelijk blijven. 

Wat wil Vereniging Eigen Huis bereiken?

Vereniging Eigen Huis wil dat de energietransitie eerlijk en kansrijk verloopt met handelingsperspectief voor huiseigenaren. Iedereen moet mee kunnen doen. Dit betekent dat woonlasten door verduurzaming van de woning niet omhoog mogen gaan (woonlastenneutraal), dat er goede financieringsmogelijkheden komen, dat mensen zelf keuzes kunnen maken en worden ontzorgd.

Daarnaast is betrokkenheid van huiseigenaren bij het maken van plannen in de wijk van groot belang. De rekening voor de energietransitie mag daarnaast niet eenzijdig worden neergelegd bij huiseigenaren. 

Wat vindt Vereniging Eigen Huis van het Klimaatakkoord?

Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis, over het Klimaatakkoord: ‘De ambities zijn hoog, maar tegelijkertijd is veel nu nog onduidelijk. Wij praten mee aan de klimaattafel en maken ons hard voor een realistische aanpak waar iedereen aan mee kan doen.’ Lees meer over wat de vereniging vindt van het Klimaatakkoord›

Wat is de status van het Klimaatakkoord en hoe gaat het verder?

Op 10 juli 2018 is een voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. De komende maanden rekenen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau de voorgestelde maatregelen door. Daarna buigen het kabinet en de Tweede Kamer zich nog over de plannen. Eind 2018 moet het akkoord af zijn, zodat de maatregelen vanaf 2019 kunnen worden uitgevoerd.

Hoe worden leden betrokken?

In de zomer van 2018 worden de voorlopige resultaten voorgelegd aan het ledenpanel van Vereniging Eigen Huis. Ook eind 2018, wanneer de eindresultaten van de klimaatonderhandelingen bekend zijn, gaat de vereniging onderzoek doen onder haar leden.

Wat kan ik nu doen?

Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord. U kunt zich ook aanmelden voor onze Nieuwsbrief Energie: log in via de homepage (rechtsboven) met uw e-mailadres of lidnummer en wachtwoord. U komt nu op uw persoonlijke 'Mijn Eigen Huis'-pagina waar u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vast aan de slag met het verduurzamen van uw huis? Ontdek wat de mogelijkheden zijn›

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.