Het Klimaatakkoord 

De Rijksoverheid onderhandelt sinds april 2018 met consumentenorganisaties, milieuclubs, de industrie en het bedrijfsleven over de inhoud van een nieuw Nederlands Klimaatakkoord. Met dit akkoord moet Nederland de doelen uit het internationale Klimaatakkoord, gesloten in 2015 in Parijs, halen.

Doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord

Het nieuwe Nederlandse Klimaatakkoord moet bijdragen aan het hoofddoel van het Parijse akkoord: de temperatuur op aarde mag met niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Daarnaast is het Nederlandse akkoord nodig om de CO2-besparing te halen die het regeerakkoord uit 2017 voorschrijft; in 2030 moet de uitstoot minimaal 49 % lager zijn dan in 1990. In het akkoord komen afspraken te staan over hoe Nederland dat gaat bereiken. 

Van het aardgas af

De onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord worden aan vijf ‘sectortafels’ gevoerd. Vereniging Eigen Huis praat aan een van die tafels mee over de gebouwde omgeving (o.a. huizen en appartementen). Onder leiding van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom maakt de vereniging met onder meer Netbeheer Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Triodos en Milieu Defensie plannen over hoe en onder welke voorwaarden Nederlandse huishoudens kunnen stoppen met het gebruik van aardgas.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft Samsom namelijk voorafgaand aan de onderhandelingen een opdracht meegegeven: een kwart van alle huizen moet uiterlijk in 2030 van het aardgas af zijn. De gevolgen hiervan voor bewoners zijn groot: ze moeten mogelijk hun huis beter isoleren en investeren in een duurzame verwarmingsinstallatie. 

'Huiseigenaren hebben praktische zorgen'

Vereniging Eigen Huis komt tijdens de onderhandelingen op voor de belangen van huiseigenaren. ‘Nu duidelijk is dat huizen aardgasvrij moeten worden, hebben huiseigenaren praktische zorgen. Die moeten serieus worden genomen en worden weggenomen’, zegt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis.

Volgens Van der Veen vragen veel woningbezitters zich bijvoorbeeld af wat ze kunnen en moeten doen, bij wie ze daarvoor moeten zijn, wat het kost en hoe ze dat moeten betalen. ‘Huiseigenaren moeten hierbij worden geholpen’, zegt Van der Veen. Vereniging Eigen Huis is daarom voor een pragmatische, integrale en betaalbare aanpak. ‘We denken mee in oplossingen en wijzen medeonderhandelaars op de praktische consequenties en barrières voor huiseigenaren.' 

Uitvoering Klimaatakkoord in 2019

Het nieuwe Nederlandse Klimaatakkoord moet voor de zomer van 2018 op hoofdlijnen zijn afgerond, zodat de kosten kunnen worden meegenomen in de begroting van 2019. Na de zomer wil het kabinet de plannen omzetten in concrete maatregelen. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Meer informatie

Van gas los: wat doet Vereniging Eigen Huis?

Kabinet geeft startschot voor Klimaatakkoord

Twee miljoen huizen moeten voor 2030 van het aardgas af

 

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid