Voor VvE'sContact
BackWat doet Vereniging Eige...

Verkiezingen

Wat in Den Haag wordt besloten, heeft gevolgen voor onze leden. We volgen de politiek op de voet en agenderen onderwerpen die voor huiseigenaren van belang zijn.

Politiek en verkiezingen

Een groot deel van onze belangenbehartiging is gericht op de politiek. Wat in Den Haag wordt besloten, heeft effect voor eigenwoningbezitters. Daarom volgen we de politiek op de voet en ondernemen we actie als we zien dat plannen slecht uitpakken voor onze leden. Daarnaast signaleren we zelf ongewenste ontwikkelingen en misstanden in de markt en proberen die op de politieke agenda te zetten zodat hier oplossingen voor komen. In alle dossiers hebben we contacten met politici die zich bezighouden met een bepaald thema. Zo kunnen we gericht in actie komen.

In verkiezingstijd laten we de politieke partijen weten wat er moet gebeuren op het brede terrein van de woningmarkt. Deze onderwerpen stemmen we af met de leden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hebben we het politiek pamflet ’Goed wonen: Nu en in de toekomst. Wat huiseigenaren belangrijk vinden', uitgebracht. Hierin doen we concrete voorstellen aan de politiek voor de komende kabinetsperiode.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

De vereniging heeft in haar politiek pamflet vijf strijdpunten verwoord. Het zijn de hoofdonderwerpen waar we ons sterk voor maken.

  1. Roep een halt toe aan de woningnood. In grote delen van het land is er sprake van een (groot) woningtekort. Bijbouwen is nodig. Wij vinden dat de overheid de regie op de woningbouw weer naar zich toe moet trekken om de stagnerende woningbouw vlot te trekken.
  2. Tijd voor een eerlijke en kansrijke energietransitie. Met de energietransitie maken we de omslag naar gebruik van duurzame energiebronnen. Dit heeft een enorme impact op woningeigenaren. Het moet voor hen duidelijk zijn hoe zij hun woning het beste kunnen verduurzamen en wat daar de kosten van zijn. Ook moeten er betere financieringsmogelijkheden komen. Bij dit alles geldt: huiseigenaren moeten worden geholpen en ontzorgd.
  3. Bewoners krijgen het voortouw bij veranderingen in de wijk. Participatie bij veranderingen in de omgeving is helaas niet vanzelfsprekend. Samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines hebben we zes punten opgesteld die de positie van omwonenden sterker maakt. We willen dat deze waarborgen worden opgenomen in de Omgevingswet.
  4. Tijd voor een versimpelde Eigenwoningregeling die de betaalbaarheid voor de huiseigenaar gegarandeerd, eventueel via compensatie of overgangsrecht. Voor veel huiseigenaren zijn de maandelijkse woonlasten betaalbaar, omdat de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is. De afgelopen jaren is de hypotheekrenteaftrek al fors beperkt en wordt zelfs versneld afgebouwd. Er is sprake van een constante dreiging van veranderingen van regelingen.  
  5. Solidair met Groningen. Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Woningen zijn beschadigd en sommige zelfs onbewoonbaar. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de gevolgen van gaswinning en moet vanuit dat besef handelen. Fatsoenlijke compensatie, een eerlijk schadeprotocol en aardbevingsbestendige huizen zijn basisprincipes die geregeld moeten worden.

Politiek pamflet 'Goed wonen: nu en in de toekomst' (pdf)

Onze meest recente acties

Tags

Verkiezingen

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube