Verkiezingen

Wat in Den Haag wordt besloten heeft gevolgen voor onze leden. We volgen de politiek op de voet en agenderen onderwerpen die voor huiseigenaren van belang zijn.

Politiek en verkiezingen

Een groot deel van onze belangenbehartiging is gericht op de politiek. Wat in Den Haag wordt besloten, heeft effect voor eigenwoningbezitters. Daarom volgen we de politiek op de voet en ondernemen we actie als we zien dat plannen slecht uitpakken voor onze leden. Daarnaast signaleren we zelf ongewenste ontwikkelingen en misstanden in de markt en proberen die op de politieke agenda te zetten zodat hier oplossingen voor komen. In alle dossiers hebben we contacten met politici die zich bezighouden met een bepaald thema. Zo kunnen we gericht in actie komen.

In verkiezingstijd laten we de politieke partijen weten wat er moet gebeuren op het brede terrein van de woningmarkt. Deze onderwerpen stemmen we af met de leden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hebben we het politiek pamflet ’Goed wonen: Nu en in de toekomst. Wat huiseigenaren belangrijk vinden', uitgebracht. Hierin doen we concrete voorstellen aan de politiek voor de komende kabinetsperiode.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

De vereniging heeft in haar politiek pamflet vijf strijdpunten verwoord. Het zijn de hoofdonderwerpen waar we ons sterk voor maken.

  • Roep een halt toe aan de woningnood. In grote delen van het land is er sprake van een (groot) woningtekort. Bijbouwen is nodig. Wij vinden dat de overheid de regie op de woningbouw weer naar zich toe moet trekken om de stagnerende woningbouw vlot te trekken.
  • Tijd voor een eerlijke en kansrijke energietransitie. Met de energietransitie maken we de omslag naar gebruik van duurzame energiebronnen. Dit heeft een enorme impact op woningeigenaren. Het moet voor hen duidelijk zijn hoe zij hun woning het beste kunnen verduurzamen en wat daar de kosten van zijn. Ook moeten er betere financieringsmogelijkheden komen. Bij dit alles geldt: huiseigenaren moeten worden geholpen en ontzorgd.
  • Bewoners krijgen het voortouw bij veranderingen in de wijk. Participatie bij veranderingen in de omgeving is helaas niet vanzelfsprekend. Samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines hebben we zes punten opgesteld die de positie van omwonenden sterker maakt. We willen dat deze waarborgen worden opgenomen in de Omgevingswet.
  • Tijd voor een versimpelde Eigenwoningregeling die de betaalbaarheid voor de huiseigenaar gegarandeerd, eventueel via compensatie of overgangsrecht. Voor veel huiseigenaren zijn de maandelijkse woonlasten betaalbaar, omdat de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is. De afgelopen jaren is de hypotheekrenteaftrek al fors beperkt en wordt zelfs versneld afgebouwd. Er is sprake van een constante dreiging van veranderingen van regelingen.  
  • Solidair met Groningen. Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Woningen zijn beschadigd en sommige zelfs onbewoonbaar. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de gevolgen van gaswinning en moet vanuit dat besef handelen. Fatsoenlijke compensatie, een eerlijk schadeprotocol en aardbevingsbestendige huizen zijn basisprincipes die geregeld moeten worden.

Het politiek pamflet ‘Goed wonen: nu en in de toekomst' vindt u hier

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. De onderwerpen uit het politiek pamflet zijn op zichzelf staande onderwerpen in de belangenbehartiging. Wat we doen op de verschillende punten is terug te vinden op de pagina’s van deze thema’s. Onze meest recente acties zijn:

Mrt 2021Tweede Kamerverkiezingen 2021

De politiek is druk bezig met het maken van hun plannen. Daar horen natuurlijk flink wat onderwerpen bij die huiseigenaren raken.
Om ervoor te zorgen dat bepaalde thema’s op de agenda komen hebben wij een overzichtelijk E-book geschreven. Hierin staat, per thema, uitgelegd wat wij bepleiten en waarom. Dit E-book hebben wij persoonlijk aangeleverd bij de woordvoerders van alle landelijke politieke partijen.

Bekijk het E-book 

Bekijk hier al het nieuws over de Tweede Kamerverkiezingen 

Mrt 2019Provinciale Statenverkiezingen
In maart zijn de provinciale statenverkiezingen geweest. Provincies spelen een rol bij drie grote thema’s die huiseigenaren raken: de energietransitie, het woningtekort en de invloed van bewoners op veranderingen in hun omgeving. In aanloop naar de verkiezingen hebben we een groot onderzoek onder leden en politici gehouden. Zij kregen stellingen voorgelegd over de 3 belangrijke thema’s. De resultaten hebben we gedeeld met al onze leden via een nieuwsbrief. Na de verkiezingen hebben de resultaten tevens in een brief naar alle formateurs gestuurd. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk ze hier.
Mrt 2018Gemeenteraadsverkiezingen
In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Het thema bewonersinvloed stond bij ons centraal. In aanloop naar de verkiezingen hebben we een groot ledenonderzoek gehouden naar de tevredenheid van leden over de invloed op plannen in de leefomgeving. Ook hebben we alle gemeenteraden een brief gestuurd met de uitkomsten van het onderzoek en ons Participatiehandvest. Zie de pagina Bewonersinvloed.
Okt 2017Regeerakkoord

In oktober is het regeerakkoord gepresenteerd. Via een nieuwsbrief aan onze leden hebben we laten weten wat de plannen voor hen betekenen en wat wij van het akkoord vinden.

Mei 2017Politiek pamflet naar Tweede Kamer

Het pamflet ‘Ruimte voor wonen’ is verstuurd aan de fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer en aan de woordvoerders van de verschillende onderwerpen. In één-op-één afspraken spreken we politici over onderwerpen op de woningmarkt en over de strijdpunten waar we voor staan.

Feb 2017WoonKieskompas
In samenwerking met Kieskompas hebben we het WoonKieskompas ontwikkeld voor de verkiezingen van 2017. Hierin stonden twintig stellingen over wonen. Het WoonKieskompas is ruim 160.000 keer geraadpleegd.
Dec 2016Ledenonderzoek onderwerpen verkiezingen
Ter voorbereiding op de landelijke verkiezingen hebben we aan leden gevraagd wat de belangrijkste onderwerpen voor de verkiezingen waren. De uitkomsten van het onderzoek zijn mede bepalend geweest voor de thema’s in het politiek pamflet en het WoonKieskompas.

Nieuws over de Verkiezingen

VEH roept lokale gemeenten op tot actie

Geplaatst op 19 apr 2022
Laatst bijgewerkt op 19 apr 2022, 9:00

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. Voor gemeenteraadsleden ligt nu de uitdagende taak aan de slag te gaan. Vereniging Eigen Huis heeft daarom het e-book Wonen en de politieke agenda aan alle gemeenten verstuurd en roept hiermee lokale gemeenten op tot actie.

Lees meer

Gemeenten scoren onvoldoende voor bewonersparticipatie

Geplaatst op 9 mrt 2022
Laatst bijgewerkt op 9 mrt 2022, 1:00

Gemeenten investeren te weinig in bewonersparticipatie. Huiseigenaren geven lokale overheden met een 4,7 daarvoor een zware onvoldoende, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder ruim 7.300 huiseigenaren. 

Lees meer

Regeerakkoord: nieuw kabinet lijkt klimaat en woningbouw serieus te nemen

Geplaatst op 15 dec 2021
Laatst bijgewerkt op 15 dec 2021, 5:00

Vereniging Eigen Huis is voorzichtig optimistisch over het regeerakkoord. Er komt een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, een minister voor Klimaat en Energie en het kabinet steekt € 35 miljard in een Klimaat- en transitiefonds.

Lees meer

Meeste Nederlanders willen geen gemorrel aan hypotheekrenteaftrek

Geplaatst op 10 mrt 2021
Laatst bijgewerkt op 10 mrt 2021, 11:00

Er is weinig steun bij kiezers om de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen. Ruim 50% zegt geen snellere afbouw  te willen, zo'n 28% is voor. Onder huizenbezitters is de steun voor snellere afbouw lager dan 20%.  Dit blijkt uit de resultaten van deelnemers aan het Woonkieskompas, representatief gemaakt voor de Nederlandse bevolking.

Lees meer