De jubelton schenken tot eind 2022

Naar verwachting komt er per 1 januari 2023 een einde aan de jubelton, de schenkingsvrijstelling van ruim € 100.000 voor onder meer de aankoop van een woning. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel beslissen over het wetsvoorstel. Wil je zeker weten dat je nog gebruik kunt maken van de verhoogde vrijstelling? Dan is het zaak om dit jaar nog in actie te komen. Lees hieronder waar je op moet letten. 

Bijgewerkt 26 oktober 2022

Wat verandert er aan de jubelton?

De jubelton is een belastingvrije schenking van maximaal € 106.671. Naar verwachting wordt de schenkingsvrijstelling per 1 januari 2023 verlaagd naar een maximum van € 28.947 en per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft. De overgangsregeling van de afschaffing lees je in onderstaand overzicht.   

Schenking gedaan inMaximale bedrag vrijstellingAantal jaren dat betaling van de schenking kan worden gespreidUiterlijke datum waarop ontvanger de schenking moet besteden
2021€ 103.6433 aaneengesloten jaren31 december 2023
2022€ 106.6712 aaneengesloten jaren31 december 2024
2023€ 28.947Geen spreiding mogelijk31 december 2025
2024De schenkingsvrijstelling voor de woning is afgeschaft  


Voorwaarden jubelton

Ontvangt iemand in 2022 de jubelton, dan moet deze de schenking uiterlijk 31 december 2024 besteden aan de aankoop, verbouwing, verduurzaming of onderhoud van de eigen woning. Ook mag de schenking worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld of de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming. De begunstigde moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 

Wanneer de jubelton over 2 jaar wordt gespreid worden er geen eisen gesteld aan het bedrag dat per jaar wordt geschonken. Je mag in 2022 dus een bedrag schenken dat lager is dan de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677 (als ouders schenken aan kinderen) of € 2.274 (wanneer anderen schenken). Wel moet de vrijstelling in beide jaren (2022 en 2023) worden aangevraagd via de aangifte schenkbelasting.

Voorbeeld

Ouders schenken aan hun dochter in 2022 de jubelton van € 106.671 voor de aankoop van een woning. Ze schenken het bedrag niet ineens maar maken in 2022 alvast een bedrag over van € 50 voor de toekomstige woning. Om aan de eis te voldoen dat de schenking verspreid kan worden over 2 aaneengesloten jaren, moeten ze in 2023 het restant van de schenking betalen. Binnen de vrijstelling is dat dan maximaal € 106.621. Daarnaast kunnen de ouders in 2023 weer gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling van € 6.035 (bedrag 2023). Schenkt een ander dan de ouders dan is dat extra bedrag in 2023 € 2.418. Uiterlijk 31 december 2024 dient de dochter de schenking daadwerkelijk te hebben besteed aan de aankoop van de woning.

Manieren om te schenken

  • De simpelste vorm is schenken uit eigen vermogen, zoals spaargeld.  
  • Heb je een woning met overwaarde? Dan kun je de overwaarde verzilveren die je vervolgens weer kunt schenken.
 

Tip! Vraag advies van onze hypotheekadviseur

Wil je advies over jouw mogelijkheden om de jubelton te schenken? Neem contact op met één van onze hypotheekadviseurs.

Naar Eigen Huis Hypotheekadvies

Andere mogelijkheden om je kind financieel te helpen

Wil je je (klein)kind financieel ondersteunen bij het kopen van een woning, dan is er meer mogelijk dan alleen het schenken van de jubelton. De opties en (fiscale) consequenties hebben we op een rij gezet.

Lees de opties

Veelgestelde vragen over de jubelton

Kan ik meer dan een jubelton schenken?
Dat kan natuurlijk. Bedenk wel dat als je meer schenkt dan de vrijstelling, de ontvanger over het extra deel schenkbelasting moet betalen.
Moeten we de jubelton bij de notaris vastleggen?
Nee, dat is niet verplicht. We raden het wel aan. Op die manier is, bijvoorbeeld na overlijden van de schenker, snel terug te vinden wat de schenking is geweest.
Hoe maak ik de schenking van een jubelton rechtsgeldig?

Gever en ontvanger spreken af dat de jubelton wordt gebruikt voor de woning. Beide moeten daar een schriftelijk bewijs van bewaren.

De ontvanger moet aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat het bedrag van de schenking echt is besteed aan de aanschaf, onderhoud of verbetering van de eigen woning of aflossing van de restschuld. Bewaar de bewijsstukken dus goed.

De ontvanger moet bij de Belastingdienst aangifte van de schenkbelasting doen.

Wie mag een jubelton schenken of ontvangen?
Iedereen mag de jubelton schenken en iedereen mag de jubelton ontvangen. Er hoeft geen sprake te zijn van een familierelatie. Vrienden, collega's, buren, kortom iedereen mag er dus gebruik van maken.  

Goed om te weten: echtgenoten, geregistreerd partners en – onder voorwaarden – samenwoners worden door de Belastingdienst als één persoon beschouwd. Ze kunnen samen dus eenmaal de jubelton schenken aan dezelfde ontvanger. 

Voor de ontvanger geldt hetzelfde uitgangspunt. Heeft hij of zij een partner zoals hierboven genoemd, dan ziet de Belastingdienst dit ook als één persoon en kunnen ze samen dus ook maar eenmaal een jubelton van dezelfde schenker ontvangen. 
Mag ik van meerdere personen een jubelton krijgen?
Ja: de vrijstelling geldt per schenker en niet per ontvanger. Zie ook vraag en antwoord 'wie mag een jubelton schenken of ontvangen?' 
Mag de jubelton worden gebruikt voor de aankoop van een tweede woning?
Nee, dat mag niet. Ook niet voor de aankoop van een vakantiewoning of beleggingspand.
Wat als ik dit jaar de jubelton schenk voor de aankoop van een woning maar begunstigde vindt dit jaar geen woning?
De begunstigde heeft tot 1 januari 2025 de tijd om de schenking te besteden aan de aankoop van de woning. Lukt het niet om binnen dat tijdsbestek een woning te vinden? Dan komt de schenking te vervallen.

Ook interessant

Geld schenken en schenkbelasting

Je kunt een schenking doen om iemand financieel te steunen. Ook is schenken een manier om de nalatenschap te verminderen. Je kunt tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Lees meer

Belastingvrij schenken. Bedankt oma!

Harrie en Susanne zochten in Alkmaar naar een eerste koophuis. In die stad lukt het niet, wél in Heerhugowaard, mede door een gulle gift van Harrie's oma. Lees de blog

Hypotheekadvies

Een hypotheekadviseur van Vereniging Eigen Huis kan je alles vertellen over NHG en jouw mogelijkheden. Maak een afspraak