Vereniging in actie: aflossingsvrije hypotheek

Vóór 2013 was het de populairste hypotheekvorm: de aflossingsvrije hypotheek. Veel huiseigenaren kozen hiervoor vanwege de lage maandlasten. Je betaalt immers alleen rente en lost niets af. Op dit moment wordt de aflossingsvrije hypotheek door diverse instanties afgeschilderd als een risicovol product. Terecht of niet?

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Heb je een aflossingsvrije hypotheek, dan is er geen reden tot zorg, vinden wij. Voor de meeste huiseigenaren zijn de lasten van de aflossingsvrije hypotheek nu en ook in de toekomst goed betaalbaar. Wel is het verstandig om dit tijdig te controleren. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur en doe vooraf alvast de aflossingsvrije hypotheek-scan: aan de hand van een aantal vragen ontdek je of je in actie moet komen. 

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Wij zetten ons in om huiseigenaren goed te informeren en adviseren over de aflossingsvrije hypotheek. Onze acties:

Introductie tool 'Scan je aflossingsvrije hypotheek'

Om huiseigenaren te helpen inschatten of er sprake is van een risicovolle aflossingsvrije hypotheek, hebben we een tool geïntroduceerd: Scan je aflossingsvrije hypotheek. Op basis van een aantal eenvoudige vragen ontdek je of jouw aflossingsvrije hypotheek op de einddatum/bij pensionering nog betaalbaar is.

Deelname Actieplan Consumentenkeuzes

Om consumenten te helpen bij het maken van verstandige financiële keuzes, nemen we deel aan het Actieplan Consumentenkeuzes. Het Actieplan is opgericht door het Ministerie van Financiën. Binnen het actieplan richten we ons met name op de vraag hoe mensen tijdig kunnen onderzoeken of het verlengen van hun aflossingsvrije hypotheek mogelijk is.

Onderzoek aflossingsvrij en verhuizen
Regelmatig doen we onderzoek onder leden naar of zij zich zorgen maken over hun aflossingsvrije hypotheek en wat zij doen bij een verhuizing. De resultaten laten zien dat de meeste mensen hun bestaande aflossingsvrije hypotheek kunnen en ook willen meenemen naar hun nieuwe woning.
Pleidooi verlengen looptijd 75 jaar

Samen met De Hypotheekshop hebben we in juli 2019 geldverstrekkers opgeroepen om de looptijd van alle aflossingsvrije hypotheken te verlengen van 30 naar 75 jaar, of om zelfs helemaal geen einddatum te hanteren. Hiermee willen we onzekerheid bij veel oudere huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek wegnemen; zij maken zich vaak onterecht zorgen over of ze de lening na 30 jaar kunnen verlengen en in hun huis kunnen blijven wonen. Bij veel banken is verlengen mogelijk.

Betrokken bij campagne Aflossingsblij

Eind 2018 is de campagne Aflossingsblij gestart. Als vereniging zijn we hierbij betrokken door ervaringen van leden te delen met geldverstrekkers. De campagne Aflossingsblij roept mensen met een aflossingsvrije hypotheek op nu al te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij afloop.

Tip! Online inzicht in je hypotheek

Wil je zelf je hypotheek onder de loep nemen, bekijk dan eens De Hypotheekwacht, een online omgeving speciaal voor leden. Hierin kun je bijvoorbeeld onderzoeken of oversluiten interessant is en of je je hypotheek in de toekomst nog wel kunt betalen. Ga naar De Hypotheekwacht ›

Nieuws aflossingsvrij

Risicovolle hypotheek verhuist vaak mee naar nieuwe woning

Geplaatst op 26 nov 2018 , bijgewerkt 26 nov 2018, 09:30

Maar liefst 90% van de verhuizers neemt zijn oude aflossingsvrije hypotheek volledig mee naar de nieuwe woning. Dat kan een risico opleveren voor de toekomstige betaalbaarheid van de hypotheeklasten, waarschuwt Vereniging Eigen Huis. 

Het ongewijzigd voortzetten van een hoge aflossingsvrije lening kan vervelende gevolgen hebben. De maandelijkse lasten kunnen voor sommige huiseigenaren te zwaar worden als het inkomen na pensionering lager is, de hypotheekrenteaftrek eindigt en de rente is gestegen. 

Als bij een verhuizing een nieuwe hypotheek wordt afgesloten moeten adviseur en koper eerlijk en kritisch naar deze risicofactoren kijken, adviseert Vereniging Eigen Huis. Huiseigenaren kunnen zelf hun risico analyseren op scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl 

Aflossingsvrij lenen nog steeds gebruikelijk

Onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis laat zien dat 90% van de doorstromers hun aflossingsvrije hypotheek mee verhuist naar de volgende woning. Dit blijkt uit een analyse van bijna 142.000 hypotheekaanvragen van huiseigenaren die in 2017 en 2018 verhuisden.*

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht hoeft bij een verhuizing het aflossingsvrije hypotheekbedrag meestal niet te worden beperkt. Door de sterk stijgende huizenprijzen kan die aflossingsvrije lening vaak ongewijzigd worden meegenomen. In veel gevallen kan door afkoop van een oude spaar- of beleggingshypotheek zelfs nog een iets hoger bedrag aflossingsvrij worden gefinancierd. De enige voorwaarde is dat dat de nieuwe aflossingsvrije hypotheek niet hoger is dan 50% van de koopsom van de nieuwe woning. De andere helft moet ten minst annuïtair worden afgelost om in aanmerking te blijven komen voor hypotheekrenteaftrek. 

Hypotheekvoorbeeld

Maarten en Maud verkopen hun huis en kopen een nieuwe woning met een hypotheek van € 395.000. Op hun oude huis zat een volledig aflossingsvrije hypotheek van € 185.000. De nieuwe hypotheek mag maximaal voor de helft aflossingsvrij zijn. Zij kunnen hun oude aflossingsvrije lening dus helemaal meenemen.

In de praktijk richten klanten en adviseurs zich bij een nieuwe hypotheek op de grens van maximaal 50% aflossingsvrij en wordt meestal niet aangestuurd op verder aflossen. Van de ruim 60.000 doorstromers die voor hun nieuwe huis een meer dan 90% een hypotheek afsloten, leent twee derde meer dan 40% van dat bedrag aflossingsvrij. De meeste van hen zijn tussen de 35 en 50 jaar oud. 

Aflossingsvrij het hoogst in Bloemendaal, laagst in Pekela

Gemiddeld wordt bij een verhuizing € 145.500 aflossingsvrij geleend. In de gemeente Bloemendaal worden de hoogste aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Het gemiddelde ligt hier op ruim € 313.000. In Blaricum, Heemstede, Wassenaar en Laren ligt het gemiddelde net onder de  300.000. Dit wordt verklaard door de relatief hoge huizenprijzen in deze gemeenten. De laagste aflossingsvrije hypotheken worden afgesloten in de gemeenten Pekela en Delfzijl. Door de lagere huizenprijzen ligt het gemiddelde hier op € 88.000.

* In opdracht van Vereniging Eigen Huis heeft HDN ruim 142.000 hypotheekaanvragen van doorstromers in de periode januari 2017 en augustus 2018 geanalyseerd. Doel was het in kaart brengen hoe huiseigenaren om gaan met hun aflossingsvrije hypotheek bij de aankoop van een volgende woning.