Balkon of galerij controleren

Woon je in een appartement en wil je de staat van je balkon of galerij controleren? Lees onze tien aandachtspunten en/of schakel een deskundige in.

Tien aandachtspunten

  • Onveilige balkons komen vooral voor bij flatgebouwen die tussen 1945 en 1975 zijn gebouwd. De betonkwaliteit was in die jaren aanzienlijk minder dan vandaag de dag.
  • Heb je een ‘uitkragend’ balkon? Dan is een inspectie aan te raden. Een uitkragend balkon is te herkennen aan de balkonvloer. Deze loopt van de binnenvloer van de woning door naar buiten. Onder de balkonvloer zit geen extra ondersteuning (zie ook de toelichting onderaan).
  • Zie je roest- of lekkageplekken op of onder het balkon? Dit zijn signalen dat de betonnen balkonvloer is aangetast. Laat je balkon op korte termijn onderzoeken.
  • Inspecteer het balkon op scheuren en let speciaal op de aansluiting met de gevel.
  • Strooizout tast het balkon aan. Is dit jarenlang gebruikt? Zorg dan dat je VvE de balkons laat controleren.
  • Een inspectie is ook nodig als een balkon eerder is hersteld. Bijvoorbeeld als er een nieuwe vloercoating is aangebracht of als betonrot in het verleden is hersteld.
  • Loopt regenwater via een afvoer of goot weg vlak bij de aansluiting van het balkon met de gevel, dan kan het regenwater in de balkonconstructie trekken en schade aanrichten.
  • Voorkom een permanente zware belasting van het balkon. Informatie over de belasting staat vaak in het huishoudelijk reglement van je VvE. Vooral grote, zware bloembakken aan de rand verhogen het risico op schade.
  • Check op afstand of je balkon doorbuigt. Neem in dat geval zeker contact op met een deskundige.
  • Kijk tot slot of het balkonhek, de zogenoemde 'doorvalbeveiliging', goed aan de vloer en muur vastzit.

De balkonconstructie laten beoordelen?

Schakel een betononderhoudsdeskundige in die is aangesloten bij de Vabor

Scheuren

Door scheuren in beton is de kans op putcorrosie (roesten) van het wapeningsstaal groot. Putcorrosie is doorgaans zeer lokaal en is aan het oppervlak niet zichtbaar. Door corrosie neemt de dikte van het wapeningsstaal af, wordt het draagvermogen minder en ontstaat er kans op bezwijken. In het ergste geval leidt corrosie tot een betonbreuk.

Geen scheuren, toch corrosie

Ook als er geen scheuren in het balkon zichtbaar zijn, kan er sprake zijn van putcorrosie. Oude balkonvloeren zijn vaak al een keer van een nieuwe bovenlaag of vloercoating voorzien. Hierdoor zijn eventuele oude scheuren niet meer zichtbaar.

Zout

Uit onderzoek is gebleken dat op galerijvloeren doorgaans veel meer strooizout wordt gestrooid dan op balkons. Het zout (chloride) veroorzaakt corrosie in de betonconstructie. Op balkons is de kans op putcorrosie veel kleiner, en in veel gevallen verwaarloosbaar klein. Een uitzondering hierop zijn flatgebouwen die aan de kustlijn staan. Hier is de invloed van zeewater groter. Ook sterk afwijkende en veel groter dan gebruikelijke balkonvloeren lopen meer risico.

Uitkragend balkon

Hieronder zie je een detail van een uitkragend balkon. Het beton van dit type balkon is vast gestort aan de binnenvloer van de woning. Onder de balkonvloer zit geen extra ondersteuning. Alle krachten en belastingen rusten op de aansluiting van de gevel en het balkon. Dat is dan ook het meest kritische punt voor inspectie.

Uitkragend-balkon-600x243

Beeld: 'Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten' - SBRCURnet

 

Veelgestelde vragen

Kennis item met id 1984 niet gevonden