Houtrot

Houtrot wordt bijna altijd veroorzaakt door binnendringend vocht. Zonder ingrijpen gaat het rotten gewoon door, ondanks een nieuwe verflaag. Gebruik voor inspectie een stompe priem, voelermaat, spiegeltje en hobbymes.

Onderzoek de conditie van hout 

Prik met de priem en voel of deze makkelijk in het hout drukt. Voelt het hout niet echt stevig, snij dan met het hobbymes een puntje hout weg. Aan de jaarringen herken je de conditie van het hout. Zijn de jaarringen roestbruin dan is het hout aangetast en moet het tot op het gezonde hout verwijderd worden. Zijn de jaarringen lichtgrijs dan is het hout nog wel goed, maar is er wel vochttoevoer die gestopt moet worden. Met de voelermaat kijk je of houtverbindingen open staan. Het spiegeltje gebruik je om moeilijk zichtbare plekken te inspecteren, zoals bijvoorbeeld onderkanten van dorpels. Kijk of het kopse hout van ramen en deuren geschilderd is. 

Controleer hang- en sluitwerk 

Ramen en deuren moeten met een zekere speling in het kozijn passen. Een te kleine naad kan water vasthouden. Kijk ook of het hang- en sluitwerk goed functioneert, anders kunnen ramen en deuren doorzakken. Je moet ze dan al wrikkend openen en sluiten, waardoor verbindingen open gaan staan en het hout van het kozijn beschadigt. 

Repareer houtrot 

Rot hout verwijder je met hamer en beitel of met een houtfreesje op een boormachine. Er is voldoende hout verwijderd als het overgebleven hout egaal van kleur is. Breng het reparatiemiddel aan op een droge ondergrond. Vochtig hout kun je drogen met een haarföhn, waarmee je ook stof kunt wegblazen. De temperatuur van een schildersföhn is meestal te hoog, waardoor hout kan verkolen en reparatiemiddel niet hecht. Breng in de te vullen gaten eerst een dun laagje houtreparatiemiddel aan (aanbranden) en vul vervolgens het gat in zijn geheel. 

Dicht naden 

Als houtverbindingen open staan is de kans op vochtindringing en dus houtrot aanwezig. Vergroot voor goede hechting de naad tot zo’n 4 mm bij een diepte van ca. 8 mm, ook om het reparatiemiddel goed aan te kunnen brengen. Hak vervolgens de naad onder een hoek van 45 graden open. Schuur het vlakke, niet behakte deel van de naad schoon met schuurpapier. Gebruik een föhn om vuil weg te blazen en het hout te drogen. Dicht de naad vervolgens met het reparatiemiddel.