Klimaatverandering: de gevolgen op een rij

Wat betekent de klimaatverandering voor de huiseigenaar? Dreigt jouw huis te verzakken of loopt het risico op wateroverlast? Dit moet je allemaal weten.
Huiseigenaren moeten zich voorbereiden op de risico's van het veranderende klimaat en hierop hun omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. Zo heb je minder last van hitte, droogte en wateroverlast.

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering? 

Het wordt natter: in het voorjaar, najaar en de winter valt er meer neerslag.   
Er is meer kans op overstromingen: de rivieren kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren. 
Er is meer kans op wateroverlast: de riolering kan het vele water niet meer aan. 
De winters worden zachter; het vriest minder vaak. 
De zomers worden droger en heter
Als gevolg van langdurige droogte kunnen huizen verzakken.        
Hittestress bij bewoners: de temperatuur in de steden en in de woning zelf worden hoger doordat de bebouwing warmte vasthoudt. 

Loopt mijn woning risico op wateroverlast? 

Ontdek hoe hoog het water bij jou in de buurt kan komen met de tool van Rijkswaterstaat
> Zo bescherm je je huis tegen wateroverlast 

Dreigt mijn huis te verzakken door de droogte?

Check of jouw huis in een risicogebied staat met de tool van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
> Lees meer over funderingsproblemen

Is schade door klimaatverandering gedekt?

Financiële schade door klimaatverandering is vaak niet (volledig) gedekt door de verzekeraar.  
> Lees meer over de verzekerbaarheid van klimaatrisico's op de site van het Verbond van Verzekeraars.
> Veel huiseigenaren denken ten onrechte dat overstromings- en verzakkingsschade gedekt is, blijkt uit ons onderzoek.

Wat doet mijn gemeente aan klimaatadaptie?

Gemeenten willen in 2050 klimaatbestendig zijn. Ze betrekken daar ook inwoners bij. Zo verstrekken sommige gemeenten subsidie voor groene maatregelen. Lees op de site van jouw gemeente wat zij allemaal doet aan klimaatadaptatie en hoe jij kunt bijdragen.

Meer informatie: 

• Ontdek hoe groen, schoon en klimaatvriendelijk jouw omgeving is (Atlas Leefomgeving)  
• Bekijk de gevolgen van klimaatverandering op Nederland, nu en in de toekomst, met de Klimaateffectatlas
• Lees meer over klimaatadaptatie (MilieuCentraal) 
• Dit kun je zelf doen voor het klimaat (MilieuCentraal)


Lees meer over klimaatverandering en wonen

Stormschade

Wat kun je doen om je huis te beschermen tegen schade door harde wind, sneeuw of onweer? En wat als je toch stormschade krijgt? Tips bij stormschade

Houd je huis koel

Is het te warm in huis? Lees welke maatregelen je zelf kunt nemen om de hitte in je woning te bestrijden.
Onze tips

Zo bescherm je je huis tegen winterweer

Door de klimaatverandering verdwijnt de winter zoals wij die kenden. Maar wat als je toch een keer overvallen wordt door streng winterweer?

Onze tips