Verbouwen en buren

Als je een vergunning van de gemeente hebt ontvangen, kunnen je buren gedurende zes weken bezwaar maken. Maar er zijn nog meer situaties waarbij je rekening moet houden met je buren.

Afstand

Ramen en bouwwerken als balkons en dakterrassen mogen niet binnen 2 meter van de erfgrens komen als ze direct (loodrecht) uitzicht hebben op het perceel van de buren. Dit mag wel als de buren toestemming hebben gegeven. Leg de toestemming vast, bij voorkeur in een notariële akte. Een vaststaand ondoorzichtig venster als lichtopening is overigens wel toegestaan binnen twee meter.

Ladderrecht

Onder voorwaarden mag je het erf van de buren gebruiken:

  • Je stelt je buren op tijd op de hoogte dat je hun erf moet gebruiken
  • Er is geen manier om je woning te verbouwen zonder het erf van je buren te betreden
  • Je vergoedt eventuele schade

Je buren mogen het ladderrecht alleen weigeren of uitstellen als ze daarvoor gewichtige redenen hebben.

Bouwexploit

Je buren kunnen voor de verbouwing een bouwexploit naar je aannemer sturen. Ze stellen hem hiermee aansprakelijk voor mogelijke toekomstige schade. Zij dringen erop aan dat hij voorzorgsmaatregelen neemt om schade te voorkomen en een nulmeting doet.  

Met een nulmeting legt de aannemer de bouwkundige conditie van het huis van de buren vóór de verbouwing vast. Bij schade kunnen je buren aannemelijk maken dat die door de verbouwing is ontstaan. De aannemer is niet verplicht om een nulmeting uit te voeren. 

 

Wil je meer informatie?

Ga terug naar Verbouwen.