Conflict

Bij een conflict met je aannemer kun je doorgaans de volgende stappen ondernemen:

1. Maak melding

Meld het probleem zo snel mogelijk schriftelijk aan de aannemer. Noem ook de gewenste oplossing. 

Heb je de Verbouwgarantie van Bouwgarant afgesloten of is de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Verbouwingen van toepassing én is sprake van een gebrek dat onder de garantie valt? Meld het gebrek dan niet alleen aan de aannemer maar ook aan Bouwgarant respectievelijk Woningborg en volg de procedure zoals genoemd in de betreffende garantieregeling.

2. In gebreke stellen 

Reageert de aannemer niet of wil hij het probleem niet oplossen? Stel hem dan per aangetekende brief in gebreke. Zet in de brief dat je binnen een termijn van bijvoorbeeld twee weken een oplossing verwacht of anders verdere (juridische) stappen overweegt.
Heb je een rechtsbijstandverzekering? Schakel dan eerst je verzekeraar in. 

3. Start een procedure 

Reageert de aannemer niet of negatief op je ingebrekestelling? Dan is de laatste stap procederen.

Weeg eerst af of procederen rendabel is. Dat hangt onder meer af van hoe sterk je staat, het financiële belang, de kosten van een procedure en het feit of je een rechtsbijstandsverzekering hebt.

Instanties

In je contract of de algemene voorwaarden staat meestal bij welke instantie je terecht kunt met je conflict.

Zijn er consumentenvoorwaarden van toepassing, dan kun je jouw geschil aan een geschillencommissie voorleggen. In je voorwaarden staat welke geschillencommissie bevoegd is. Deze procedure is relatief goedkoop en laagdrempelig. Zijn bijvoorbeeld de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010 (Covo 2010) (pdf) van toepassing, dan kun je terecht bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw

Staat er niet in je contract of algemene voorwaarden waar je jouw geschil kunt voorleggen, dan is de burgerlijke rechter bevoegd.  De rechtbank heeft twee sectoren: kanton en civiel. Het hangt af van het financieel belang van de zaak waar je terecht kunt. Heb je toestemming van je verzekeraar om externe hulp in te schakelen, of heb je geen verzekering? Dan kun je gebruikmaken van onze juridische dienstverlening.

Wil je meer informatie?

Ga dan terug naar Verbouwen.