Tijdens de bouw

Kijk geregeld hoe de verbouwing verloopt, zodat eventuele afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd en besproken kunnen worden.

Bouwtijdoverschrijding

In veel contracten staat de afgesproken opleverdatum vermeld of binnen hoeveel werkbare werkdagen de aannemer de verbouwing moet opleveren. Werkdagen zijn dagen waarop normaal gesproken gewerkt wordt, dus geen zaterdagen, zondagen en feestdagen. Een werkdag kan onwerkbaar zijn door slecht weer. Als de aannemer de bouwtijd overschrijdt, wijs hem hier dan schriftelijk op. Meestal moet de aannemer jou bij een te late oplevering een boete of schadevergoeding betalen, op basis van het contract of de algemene voorwaarden. 

Meerwerk

Meerwerk zijn extra dingen die naast het afgesproken werk worden uitgevoerd. Je wilt bijvoorbeeld een aantal extra stopcontacten laten aanleggen. Spreek voor deze posten voorafgaand aan de werkzaamheden vaste prijzen af. Informeer daarnaast of de extra werkzaamheden invloed hebben op de uitvoeringsduur van de verbouwing. Leg de gemaakte meerwerkafspraken schriftelijk vast.

Betalingstermijnen

Betaal de aannemer naar verhouding van de vordering van het werk.  Betaal je toch termijnen voor werk dat nog niet is uitgevoerd, loop je financieel risico. Gaat de aannemer failliet, is de kans klein dat je het geld terugkrijgt. 

Wil je meer informatie?

Ga terug naar Verbouwen.