Vergunningen

Voor het bouwen van een huis is een vergunning van de gemeente nodig. Voor sommige verbouwingen is een vergunning noodzakelijk. Op omgevingloket.nl kun je uitzoeken of in jouw gemeente een vergunning vereist is. Zo ja, dan kun je deze meteen digitaal aanvragen. 

Bouwleges

Voor de behandeling van de vergunningsaanvraag betaal je bouwleges. De kosten kunnen per gemeente flink uiteenlopen.
Je aanvraag wordt getoetst op een aantal punten:

  • Je aanvraag moet voldoen aan het Bouwbesluit
  • Je aanvraag moet voldoen aan de bouwverordening
  • Je aanvraag moet passen in het bestemmingsplan van je gemeente
  • Je aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen
  • Je moet voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot je buren

Aanvraag

De gemeente moet in de meeste gevallen binnen acht weken beslissen op de aanvraag. De termijn mag eenmalig met zes weken worden verlengd. 

Als de gemeente niet op tijd beslist terwijl je wel aan alle eisen hebt voldaan, krijg je mogelijk automatisch de vergunning. Het is wel van belang bij je gemeente te controleren of er inderdaad sprake is van ‘fictieve verlening’. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een rijksmonument, geldt een langere procedure. De gemeente moet binnen zes maanden beslissen en kan deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Als er niet op tijd een beslissing valt, is er geen sprake van mogelijke fictieve verlening. Je hebt wel recht op een dwangsom per dag zolang de gemeente, na een aanmaning van jouw kant, geen besluit neemt.

Bezwaar

Als je de vergunning hebt, kunnen jouw buren en andere belanghebbenden gedurende zes weken bezwaar maken. De gemeente heeft vervolgens zes weken de tijd om te beslissen. Twaalf weken als er een adviescommissie bij wordt betrokken. Ook deze termijnen mogen eenmalig met zes weken worden verlengd. Als de gemeente het bezwaar terecht vindt, kun je de vergunning weer kwijtraken. 
Wacht dus met de verbouwing totdat de bezwaarperiode voorbij is.
Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift, kun je binnen zes weken in beroep bij de rechtbank. De laatste stap is hoger beroep bij de Raad van State.

 

Wil je meer informatie?

Ga terug naar Verbouwen of naar Huis bouwen.