Met pensioen

Inkomen na pensioen kan bestaan uit AOW, pensioen van je werkgever en overige voorzieningen. Wil je weten hoe je inkomen er straks uitziet als je met pensioen bent? En wat je kunt doen om je pensioeninkomen te vergroten? Een onafhankelijk financieel planner kan je laten zien hoe je er nu voor staat, welke mogelijkheden je hebt om je inkomen te verbeteren en hoeveel je na je pensionering te besteden hebt.

Hypotheek en pensioen

Ga je met pensioen, dan betaal je minder belasting. Een deel van je inkomen valt namelijk in een lager belastingtarief. Dat kan ook betekenen dat je minder profijt hebt van de hypotheekrenteaftrek. De netto hypotheeklasten nemen na pensionering dus toe. Dan is het de vraag in hoeverre je de hypotheeklasten nog kunt opbrengen. 

Zet in de jaren voor je pensionering je financiën eens op een rij. Hoe ziet je inkomen er straks uit? Is je hypotheek bij pensionering al afgelost, of gebeurt dat later? Misschien heb je een aflossingsvrije hypotheek, waarvan de lasten onveranderd doorlopen, ook als je hypotheekrenteaftrek is vervallen. Het kan aan te raden zijn om toch te gaan aflossen, en zo je lasten te beperken. 

Maak gebruik van De Hypotheekwacht voor meer inzicht in de betaalbaarheid van jouw hypotheek straks. 

AOW-leeftijd berekenen

De AOW-leeftijd gaat de komende jaren stapsgewijs omhoog. Het moment dat je AOW-uitkering ingaat, is afhankelijk van je geboortedatum. Met de rekenhulp van de Sociale Verzekeringsbank weet je wanneer je de eerste AOW-uitkering ontvangt. 

Pensioen werkgever

Door de schuivende AOW-leeftijd gaat het pensioen dat je bij je werkgever opbouwt niet altijd in op het moment dat je de eerste AOW-uitkering ontvangt. Vaak is dit wel het moment dat de werkgever je dienstverband beëindigt. De meeste pensioenregelingen kun je wel eerder laten ingaan zodat je niet met een inkomensgat te maken hebt. Wel krijg je dan een lager pensioen omdat het eerder ingaat dan vastgelegd. Op mijnpensioenoverzicht.nl krijg je snel een overzicht van je opgebouwde pensioen en AOW-uitkering. Het pensioenstelsel in Nederland wordt in de komende jaren ingrijpend veranderd. Dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw via je werkgever. Uiterlijk in 2026 moeten nieuwe regels toegepast worden. Dan wordt ook duidelijk wat de wijzigingen voor jouw pensioen betekenen.

Aanvulling op je pensioen

Naast AOW en werknemerspensioen heb je misschien ook andere voorzieningen waarmee je je inkomen na pensionering kunt aanvullen. Bijvoorbeeld met een lijfrente- of kapitaalverzekering, spaargeld of beleggingen. 

Overwaarde huis gebruiken

Je kunt het pensioen ook aanvullen met de overwaarde van het huis. Welke mogelijkheden zijn er en wat is voor jou het meest geschikt?

Overwaarde benutten