Levenstestament 

Met een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die je persoonlijke zaken regelt als je dat zelf niet meer kunt. Wat kun je laten vastleggen en hoe regel je een levenstestament?

Een levenstestament is een volmacht: je regelt niet je nalatenschap zoals bij een testament, maar je legt vast wie namens jou beslissingen mag nemen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld tijdens een ziekenhuisopname, of permanent, zoals bij dementie of de ziekte van Alzheimer. 

Welke beslissingen de vertrouwenspersoon mag nemen, bepaal je zelf. Dat kan gaan over geld, bezittingen, persoonlijke of medische zaken. Een levenstestament is alleen geldig tijdens je leven en kun je alleen opstellen als je wilsbekwaam bent en uit vrije wil handelt. Bij overlijden komt het te vervallen. 

Levenstestament: wat leg je vast?

Bij het opstellen van een levenstestament sta je voor veel keuzes. Je legt bijvoorbeeld vast wie je vertrouwenspersoon is, wat hij of zij voor je doet en of je toezicht op de vertrouwenspersoon wenst. Je kunt alle taken aan één persoon toevertrouwen of meerdere vertrouwenspersonen benoemen. En wil je dat het levenstestament direct in werking treedt of een levenstestament met uitgestelde werking?  

Levenstestament: hoe leg je het vast?

Je bent niet verplicht om naar de notaris te gaan voor een levenstestament. Je kunt er zelf een maken, een zogenoemd onderhands levenstestament. Is er wel een notaris bij betrokken, dan gaat het om een notarieel levenstestament. Voor bepaalde handelingen heb je de notariële variant nodig, bijvoorbeeld als je vertrouwenspersoon namens jou een hypotheekakte mag tekenen. 

Lees meer over het levenstestament

Testamentadvies iets voor jou? Plan dan een afspraak op een moment dat jou uitkomt. 

Eigen Huis Testamentadvies

Meer lezen

Testament

Wat gebeurt er met je huis en je vermogen als jij of jouw partner komt te overlijden? Testament en eigen huis

Overlijden

Wat moet je op financieel en fiscaal gebied regelen en uitzoeken als je partner overlijdt? En wat kun je van tevoren al regelen?
Overlijden en huisbezit

Bekijk onze diensten