Met pensioen

Uw inkomen na pensioen kan bestaan uit: AOW, pensioen van uw werkgever en overige voorzieningen. Wilt u weten hoe uw inkomen er straks uitziet als u met pensioen bent? En welke bestedingsruimte u dan heeft? Een onafhankelijk financieel planner berekent dat voor u. 

Hypotheek en pensioen

Gaat u met pensioen, dan betaalt u minder belasting. Een deel van uw inkomen valt namelijk in een lager belastingtarief. Dat kan ook betekenen dat u minder profijt heeft van de hypotheekrenteaftrek. De netto hypotheeklasten zullen na pensionering dus toenemen. Dan is het de vraag in hoeverre u de hypotheeklasten nog kunt opbrengen. 

Zet in de jaren voor uw pensionering uw financiën eens op een rij. Hoe ziet uw inkomen er straks uit? Is uw hypotheek bij pensionering al afgelost, of gebeurt dat later? Misschien heeft u een aflossingsvrije hypotheek, waarvan de lasten onveranderd doorlopen, ook als uw hypotheekrenteaftrek is vervallen. Het kan aan te raden zijn om toch te gaan aflossen, en zo uw lasten te beperken. 

AOW-leeftijd berekenen

De AOW-leeftijd gaat de komende jaren stapsgewijs omhoog. Het moment dat uw AOW-uitkering ingaat, is afhankelijk van uw geboortedatum. Met de rekenhulp van de Sociale Verzekeringsbank weet u wanneer u de eerste AOW-uitkering ontvangt. 

Pensioen werkgever

Meestal gaat het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw werkgever in op het moment dat de AOW-uitkering begint. Op mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u snel een overzicht van uw opgebouwde pensioen en AOW-uitkering.

Aanvulling op uw pensioen

Naast AOW en werknemerspensioen heeft u misschien ook andere voorzieningen waarmee u uw inkomen na pensionering kunt aanvullen. Bijvoorbeeld met een lijfrente- of kapitaalverzekering, spaargeld of beleggingen. 

Overwaarde huis gebruiken

U kunt het pensioen ook aanvullen met de overwaarde van het huis. Welke mogelijkheden zijn er en wat is voor u het meest geschikt?

Overwaarde benutten

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.